Reklama

Pondělí 22. července 2019, svátek má Magdaléna, venku je 15.5 °C

V Olomouci se v neděli rozezní zvony, připomeneme si 200 let od jmenování arcibiskupa Rudolfa Jana

Zprávy z regionu

22.3.2019

Autor: red

V neděli 24. března uplyne přesně 200 let od chvíle, kdy byl olomouckou kapitulou do čela zdejší arcidiecéze zvolen arcivévoda Rudolf Jan. Přijetím volby a jejím stvrzením tehdejším papežem se stal třetím olomouckým arcibiskupem. Jeho následující dvanáctileté působení znamenalo počátek prosperity a slibného rozvoje nejen města, ale i okolí.

Rudolf Jan

U příležitosti tohoto významného jubilea bude v katedrále sv. Václava v samotný výroční den celebrovat současný olomoucký arcibiskup Jan Graubner slavnostní mši svatou, a to v 10:00. Po jejím skončení se v katedrální kryptě uskuteční krátký vzpomínkový obřad. Právě zde je totiž, v souladu s přáním kardinála a arcibiskupa Rudolfa Jana, uloženo k věčnému odpočinku jeho srdce na znamení lásky a náklonnosti k místu, které považoval za svůj domov. "Před začátkem bohoslužby a po ní se rozezvoní všechny katedrální zvony, a to včetně největšího zvonu na Moravě. Ten nechal v roce 1827 odlít ve Vídni právě arcibiskup Rudolf Jan," uvedl dómský farář a probošt metropolitní kapituly Ladislav Švirák.

Během bohoslužby bude symbolicky připomenuto, že Rudolf Jan byl zakladatelem a štědrým podporovatelem řady institucí a spolků nejen v Olomouci, ale na celé Moravě. Mnohé z nich fungují dodnes. Důstojný rámec celému programu dodá přítomnost gardistů Arcibiskupské knížecí gardy z Kroměříže, jejichž předchůdci vytvořili při triumfálním vjezdu Rudolfa Jana do Olomouce v roce 1820 čestný špalír v ulicích.

"V předvečer výročí, tedy 23. března, zazní od 19:00 v kryptě katedrály sv. Václava skladby, jejichž autorem byl sám Rudolf Jan nebo jeho učitel a přítel Ludwig van Beethoven," dodal závěrem Švirák.

Rudolf Jan (1788-1831)

Arcivévoda rakouský se narodil 8. ledna 1788 ve Florencii jako nejmladší syn císaře Leopolda II. Zpočátku se věnoval vojenství. Pro slabé zdraví a sklon ke zbožnosti však později vstoupil do duchovního stavu. Roku 1806 se stal nesídelním kanovníkem olomouckým. Jako koadjutor předešlého arcibiskupa se 24. března 1819 právně ujal nástupnictví, když byl postulován za arcibiskupa. Již 28. září 1818 byl ozdoben kardinálským kloboukem.

 

Byl milovníkem hudby, věd a umění; byl protektorem společnosti přátel hudby v Rakousku a mecenášem Beethovenovým. V roce 1823 mu Ludwig van Beethoven předal manuskript Missa solemnis. Podporoval též dobročinné ústavy. Roku 1827 vymohl opětné povýšení olomouckého lycea na univerzitu. Na svůj náklad zřídil roku 1828 válcovnu železa ve Vítkovicích a tím položil základ k tamním železářským závodům. Zasadil se i o stavbu nové divadelní budovy v Olomouci a o zřízení řady olomouckých parků a promenád. 

 

Zemřel 23. července 1831 v Badenu u Vídně a byl pohřben v rodinné hrobce u kapucínů ve Vídni. Podle vlastního přání bylo jeho srdce uloženo v kryptě olomoucké katedrály.

Zdroj: www.ado.cz