Reklama

Pátek 28. února 2020, svátek má Lumír, venku je 4.8 °C

Rekonstrukce pokračuje: na radnici se již brzy vrátí věž, z fasády začne mizet lešení

Zprávy z regionu

18.10.2019

Zuzana Doleželová

Rekonstrukce radnice vstupuje do další fáze. Už v nejbližších týdnech lidé uvidí výsledek dosavadního průběhu oprav - na budovu radnice se totiž vrátí věž a z částí fasády zmizí lešení.

Foto: Jan Procházka

Jako první byla už v létě opravena fasáda na nádvoří. "Nyní je opraven také plášť dvou delších stran radnice. Z nich bude v nejbližších dnech sejmuta plachta a lešení," uvedl investiční náměstek primátora Martin Major. Plot okolo staveniště ještě zůstane, probíhají zde další drobnější práce a je tu uskladněn stavební materiál. Výrazně se ovšem zmenší plocha záboru pod věží.  

Věž radnice

Momentálně se připravuje vynesení dolní části dřevěné konstrukce věže. Tu dosud tesaři sestavují přímo na Horním náměstí. Vyzvednutí mnohametrové konstrukce jeřábem by se mělo uskutečnit příští týden, předpokládá se termín 22. října. Záležet však bude na aktuální předpovědi počasí a především na síle větru. Konstrukce bude ukotvena do kamenného ochozu a následně přijdou na řadu klempíři, kteří provedou oplechování celé konstrukce. Věž tak bude přes zimu zakryta lešením. Střední část věže zatím čeká na Horním náměstí na rozebrání. Podle ní bude zhotovena nová replika. Tyto práce proběhnou od začátku příštího roku, opět před zraky veřejnosti, ale s menším záborem veřejné plochy. Nejvyšší část špice věže, která je momentálně uložena v depozitáři, přijde na řadu jako poslední, v první polovině příštího roku. Její konstrukce se bude opět kompletovat na Horním náměstí a až po dokončení ji jeřáb vyzvedne nahoru. Věž radnice tak bude kompletní.

Po vynesení střední a nejvyšší části věže se vrátí na původní místo tubusy s archivními dokumenty, nalezené při demontáži věže. "Budou v nich opět uloženy archiválie z roku 1962, kdy probíhala poslední větší oprava věže, a současně přidáme další tubusy s odkazy naší doby budoucím generacím," konstatoval primátor Mirek Žbánek. Archiválie jsou mezitím uloženy u odborníků ve Státním okresním archivu Olomouc. 

Úleva pro provoz na Horním náměstí

"Dokončení části prací znamená i úlevu pro provoz na Horním náměstí, což Olomoučané určitě uvítají," uvedl primátor. Podstatně se zmenší plocha, kterou stavba dnes zabírá. V příštích týdnech bude demontováno oplocení pod věží, které zabírá značnou část Horního náměstí. Plot zůstane jen v těsné blízkosti radniční budovy. Na průběh vánočních trhů tedy bude mít stavba jen minimální vliv. Strom bude na obvyklém místě, stánků bude stejný počet, jen se lehce upraví jejich rozmístění. 

Dokončení slunečních hodin

Ještě během října by měly být dokončeny velké nárožní sluneční hodiny. Vytváří je akademický malíř a restaurátor Radomír Surma podle dochovaných fotografií původních slunečních hodin. Více zde. Kromě toho se objeví i repliky dalších starých slunečních hodin na jižní a západní straně radnice.

Radomír Surma pracuje na unikátních nárožních hodinách 

Foto: Jan Procházka

Na fasádě se objeví erby

Práce budou po zimní přestávce pokračovat i na jaře. V první polovině příštího roku budou dokončeny opravy obou kratších stran radnice, obou vstupů do radnice a venkovních schodišť. Pečlivou prací restaurátora projdou i kamenné erby českých zemí, Rakouska a uherského království, které zdobí oba vstupy do radnice a pocházejí z období gotiky a renesance. "Pro veřejnost je určitě zajímavou zprávou, že tyto erby dostanou od restaurátora původní polychromii, tedy budou barevné," prozradil závěrem Martin Major.