Reklama

Sobota 8. srpna 2020, svátek má Soběslav, venku je 28.6 °C

UPOZORNĚNÍ: Tento příspěvek je starší než 6 měsíců.
Níže uvedené informace mohou být zastaralé či neplatné!

Rekonstrukce radnice je v plném proudu. Do podoby vánočních trhů nezasáhne

Zprávy z regionu

7.10.2019

Zuzana Doleželová

Na budově radnice a v jejím bezprostředním okolí panuje už několik měsíců čilý stavební ruch. Probíhá poslední etapa rozsáhlé rekonstrukce, jež včetně opravy všech prvků fasády zahrnuje také obnovu unikátních slunečních hodin. Ty k budově radnice neodmyslitelně patřily od 16. století, v polovině 20. století však postupně zmizely pod nánosy barev. Část prací by měla být dokončena ještě v říjnu tak, aby mohly proběhnout oblíbené vánoční trhy v nezměněné podobě. Kompletně zrekonstruovanou radnici si budeme moci prohlédnout v červnu roku 2020.

Rekonstrukce radnice svým rozsahem a délkou zasahuje do běžného i kulturního dění na hlavním olomouckém náměstí. Řada akcí se tak přesunula před Moravské divadlo, některé na Dolní náměstí. Vánoční trhy ale ohroženy nebudou - místo věže už bude v listopadu stát strom.

Foto: Jan Procházka

Kompletní oprava budovy včetně repliky radniční věže

Během závěrečné etapy rekonstrukce radnice mají být opraveny všechny prvky, které se nacházejí na fasádě. Cílem rekonstrukce je také odstranění vlhkosti, oprava obou venkovních schodišť, výměna a doplnění kamenných soklů, restaurování kamenických, kovářských, truhlářských výrobků a klempířských prvků. Předmětem projektu je rovněž vyhotovení dřevěné konstrukce krovu hlavní radniční věže a její oplechování. Ve věži by se pak nově měla nacházet expozice.

"Rekonstrukce probíhá podle harmonogramu. Vánoční trhy nijak neohrozí, do jejich zahájení totiž definitivně zmizí zábor před orlojem, rovněž lešení na obou dlouhých stranách budovy bude demontováno," uvedl mluvčí magistrátu Michal Folta s tím, že strom bude stát na svém obvyklém místě, rovněž stánky budou rozmístěny tak jako každý rok. Obě krátké strany radnice budou nadále zakryty lešením a lešením bude obehnána i věž, na níž budou pracovat klempíři. 

"Podle původních předpokladů jsme radniční věž měli vyzdvihávat už v srpnu. Jak se ale ukázalo, celá dřevěná konstrukce věže byla ve špatném stavu, proto bylo třeba přistoupit ke kompletní replice," sdělil Pavel Hurta, stavbyvedoucí ze společnosti H&B delta, která rekonstrukci radnice zhotovuje. Dodal také, že určité poškození původní konstrukce věže se předpokládalo, ale až důkladné prozkoumání odhalilo neutěšený stav jednotlivých spojů. "Vzhledem k těmto skutečnostem a k faktu, že by bylo nemožné se k většině spojů vůbec dostat, protože jsou v nepřístupných místech, zvolil se klasický přístup s tím, že se vytváří replika konstrukce," vysvětlil Hurta. 

DUBEN 2019. Předpokládalo se, že věž bude potřebovat generální opravu.

Foto: Archiv redakce

ŘÍJEN 2019. Konstrukce (zejména její spoje) staré věže byla ve špatném stavu, proto začala vznikat replika...

Foto: Jan Procházka

Na střechu radnice by se věž měla vrátit na konci října, pak přijdou na řadu klempíři, kteří budou dřevěnou konstrukci oplechovávat.

Foto: Jan Procházka

Momentálně tesaři dokončují podpůrnou konstrukci, tzv. ramenáty. "Na ramenáty ještě zbývají upevnit desky bednění, obedněná konstrukce pak bude připravena k vyzdvižení. Čtyři rohové věžičky budou sestavovány zřejmě až po vyzdvižení, nad našimi hlavami, " řekl Hurta. K tomu by mělo dojít v týdnu od 21. října, pochopitelně bude záležet na počasí. "Vyzdvižení není možné provádět za velkého větru. Jedná se totiž o velmi náročnou práci. Nejprve jeřábem vyzdvihneme vodorovnou část konstrukce, tedy takzvaný roznášecí kříž, na ni posléze usadíme svislou konstrukci a doplní se ještě čtyři rohové věžičky. Pak nastoupí klempíři, kteří věž oplechují měděnou krytinou. To už bude probíhat nahoře," popsal postup Hurta.

Do konce října by se tedy měla na radnici vrátit její dominanta (byť jen její část) a mělo by zmizet lešení ze severozápadní a jihovýchodní části budovy. "Dokončují se také malířské práce, kompletují se klempířské práce, instalují se zábrany proti holubům, kameník provádí hydrofobizaci kamenných prvků," vyjmenoval Pavel Hurta.

Dokončují se mimo jiné klempířské i štukatérské práce na fasádě radnice. Hotovo by mělo být rovněž na konci října.

Foto: Jan Procházka

ZAJÍMAVOST

Když stavebníci prováděli rekonstrukci střechy radnice, oslovil je hudebník, který vyrábí housle. Vzal si část původního trámu s tím, že z něj zkusí vyrobit nástroj. Když se mu podaří zhotovit housle, které budou plně funkční, mohl by se v nově zrekonstruované střeše olomoucké radnice uspořádat koncert. "Je pravda, že dokonce existují specializované firmy, které se zabývají druhotným zpracováním těchto materiálů. Podobného dřeva, jaké bylo k dispozici v Olomouci, však mají velké množství, navíc v mnohem lepším stavu," vysvětlil Pavel Hurta a dodal: "Každopádně jsem velmi zvědavý, jak to s těmito houslemi dopadne..."

Obnova slunečních hodin

Součástí rozsáhlých oprav je i obnova slunečních hodin z období baroka, které jsou umístěny na jihovýchodní straně radnice. Na fasádě byly od 16. století, v první polovině minulého století postupně zmizely pod novějšími vrstvami fasádních barev. Zpět na své místo se vrátí díky restaurátorovi Radomíru Surmovi. Podle jeho slov budou na radnici celkem troje sluneční hodiny, přičemž ty největší, nárožní, mají rozměr přibližně čtyři krát čtyři metry a budou to tak jedny z největších slunečních hodin na Moravě. "Unikátní jsou i v tom, že jsou figurální," podotýká Surma. Nárožní sluneční hodiny zobrazovaly mimo jiné císařského orla s mečem v pařátu a iniciály Franze Josefa a Marie Terezie.

Radomír Surma vycházel z dobových fotografií, ale hodinám, které se objeví na budově radnice, nelze upřít jeho tvůrčí fantazii. Hodiny se nejprve rodily v ateliéru, kdy tvořil velmi důmyslné šablony. Znovu oživit fasádu radnice by měly už na konci října.

Restaurátor Radomír Surma pracuje na nárožních slunečních hodinách. 

Foto: Jan Procházka

Rekonstrukce radnice

Postupná oprava radnice byla zahájena už na začátku roku 2017. Jako první byla rekonstruována střecha, která byla v havarijním stavu. Pak přišlo na řadu informační centrum či vstup do budovy radnice. Nyní se práce přesunuly na fasádu a radniční věž.

Poslední etapa zahrnující výše popsané opravy byla zahájena v březnu letošního roku, před prázdninami byla budova obehnána plachtou s vyobrazením radnice z důvodu, aby byl zachován ráz centra i po dobu rekonstrukce a aby si návštěvníci i obyvatelé Olomouce odnesli z centra alespoň takto zprostředkovaný "kulturní zážitek".

Oprava probíhá za velkého zájmu místních i turistů. Část prací bude hotová na konci října, celá rekonstrukce by pak měla být ukončena v červnu roku 2020.

O veřejnou zakázku se zajímali celkem tři uchazeči, přičemž všichni splnili požadovaná kritéria. V rozpočtu se počítalo s částkou 72 milionů korun, vítězný uchazeč a konečný zhotovitel H&B delta, s.r.o. nabídl cenu výrazně nižší, konkrétně 57 220 tisíc korun. Tato částka však bude vzhledem k budování repliky konstrukce krovu věže ve výsledku zřejmě vyšší.

RADNICE

Privilegium vybudovat radnici a kupecký dům udělil Olomouci už král Přemysl Otakar II. v roce 1261, měšťané ale dlouho používali provizorní radnici na Předhradí. Stavba radnice na Horním náměstí započala roku 1378, kdy moravský markrabě Jošt Lucemburský vydal povolení. V letech 1410–1411 byla první radnice, převážně dřevěná, dokončena. Ovšem roku 1417 ji zničil požár, proto o tři roky později začala stavba kamenné budovy. Nejstarší části konstrukce střešních krovů pocházejí ze začátku 16. století, nejmladší z počátku 20. století.


Budova je čtyřkřídlá, s vnitřním dvorem uprostřed. Z jižní fasády vystupuje arkýř gotické kaple sv. Jeronýma, který je bohatě zdoben kružbami a figurálními motivy. Při východní straně budovy je dvouosé schodiště s renesanční lodžií. Vedle radniční věže se ve výklenku severní fasády nachází orloj. Ten je původně z 15. století, jeho současná podoba v duchu socialistického realismu však pochází z roku 1955 a jejím autorem je Karel Svolinský. Jedná se o jeden z mála heliocentrických orlojů na světě. K radnici též patří věž, jež byla dokončena roku 1443. Současnou výšku 75 metrů získala olomoucká radniční věž až během pozdějších úprav v letech 1601–1607.

V interiéru radnice se dochovala řada původních klenutých místností včetně slavnostního sálu (dnešní Obřadní síň). Interiér gotické kaple sv. Jeronýma zdobí unikátní kroužená klenba (nejstarší kroužená klenba tzv. podunajského typu u nás).