Reklama

Pondělí 22. července 2019, svátek má Magdaléna, venku je 15.2 °C

Městské akciové společnosti povedou odborníci, politici si ponechají kontrolní roli

Zprávy z regionu

16.4.2019

Autor: Zuzana Doleželová

Zásadní proměnou prošla vedení všech šesti akciových společností se stoprocentní účastí města - zjednodušeně řečeno došlo k jejich odpolitizování. Akciové společnosti povedou odborníci, politici budou zastávat roli dozoru.

Změny se v plném rozsahu dotkly firem Výstaviště Flora Olomouc, Správa nemovitostí Olomouc, Dopravní podnik města Olomouce a Technické služby města Olomouce. Ilustrační foto

Foto: Jan Procházka

Odpolitizování firem
"Byl tak završen slib odpolitizování vedení firem, který jsme dali v závěru loňského roku," podotkl primátor Mirek Žbánek. Politici budou na chod a fungování firem, které hospodaří s městským majetkem, dohlížet z pozice dozorčích rad. Jde o efektivnější řízení postavené na takzvaném německém modelu. "Rozhodli jsme se spolehnout na manažerské dovednosti profesionálů v čele firem," dodal primátor. "V souvislosti s tím bylo nutné zvýšit kompetence dozorčích rad, aby rady mohly kontrolovat zájmy města a měly dostatečnou možnost ovlivňovat strategická rozhodnutí a strategické kroky při rozvoji městských společností," doplnil člen rady Milan Feranec. 

Německý model řízení společnosti
Už na prosincovém zasedání zastupitelstva bylo deklarováno, že městské společnosti budou řízeny prostřednictvím takzvaného německého modelu fungování. "To znamená, že nejvyšším orgánem akciových společností je dozorčí rada, která volí jednotlivé členy představenstva. V městských společnostech už tedy nadále nenajdete funkce ředitelů a náměstků, neboť tyto manažerské posty budou zastávat přímo členové představenstev," vysvětlil náměstek primátora Martin Major. Společnost povede předseda představenstva.

V prosinci byli do představenstev firem jmenováni zástupci samosprávy, aby příslušné společnosti připravili na nový systém řízení. Tito politici byli nyní z představenstev odvoláni. Výjimkou jsou menší firmy Lesy města Olomouce (Žbánek a Kolářová) a Aquapark Olomouc (Záleská), kde nadále působí v představenstvu někteří uvolnění členové rady, ovšem bez nároku na odměnu. Tyto dvě malé společnosti, které nikdy neměly klasický velký management, se totiž chystají k přechodu na personálně jednodušší monistický systém řízení. V plném rozsahu se změny dotkly firem Výstaviště Flora Olomouc, Správa nemovitostí Olomouc, Dopravní podnik města Olomouce a Technické služby města Olomouce.

Novinka v hospodaření
Vedení města chce v budoucnu zavádět i jinou významnou novinku v hospodaření městských firem. Jde o aplikaci dalších prvků koncernového řízení, což v praxi musí přinést výrazné finanční úspory. Už dnes se snaží město pro tyto firmy společně nakupovat například pohonné hmoty či energie. V budoucnu by mělo jít o podstatně více koordinovaných kroků, jako je sdílení služeb, sdílení zdrojů a například i možnost vzájemného využití volných finančních prostředků, tedy takzvaný cash pooling.

Dopravní podnik města Olomouce
předseda představenstva: Jaromír Machálek
předseda dozorčí rady: Josef Kaštil

Technické služby města Olomouce
předseda představenstva: Jiří Fryc
předseda dozorčí rady: Miloslav Tichý

Lesy města Olomouce
předseda představenstva: David Janásek
předseda dozorčí rady: Ivo Mareš

Výstaviště Flora Olomouc
předseda představenstva: Eva Fuglíčková
předseda dozorčí rady: Stanislav Flek 

Aquapark
předseda představenstva: Dalibor Přikryl
předseda dozorčí rady: Radim Lindner

Správa nemovitostí Olomouc
předseda představenstva: Roman Zelenka
předseda dozorčí rady: Tomáš Sýkora