Reklama

Čtvrtek 21. září 2023, svátek má Matouš, venku je 21.6 °C

UPOZORNĚNÍ: Tento příspěvek je starší než 6 měsíců.
Níže uvedené informace mohou být zastaralé či neplatné!

Výchovné obtíže, školní problémy i dopady rodinných krizí. Rodinné centrum U Mloka pomáhá rodinám najít východisko

Zprávy z regionu

12.5.2022

Autor: Lenka Šimková

Rodinné centrum U Mloka vzniklo původně v návaznosti na služby P-centra a v současné době pomáhá v Olomouci rodinám s dětmi. Výchovné obtíže, školní problémy, nedostatek sociálních kontaktů dětí, dopady rodinných krizí na děti i náročné rozvodové situace. To vše pomáhá dětem a rodičům zvládnout právě Rodinné centrum U Mloka. Služby jsou bezplatné a cílem centra je vytvořit v rodinách takovou pohodu, aby doma bylo opravdu doma.

Vedoucí Rodinného centra U Mloka a psycholog Stanislav Kocourek

Foto: Jan Procházka

Rodinné centrum U Mloka sídlí na ulici Lafayettova a jeho služby může vyhledat každý, kdo má problém překonat určitou situaci v rodině. "Pomáháme rodičům a dětem porozumět si navzájem, zlepšit komunikaci a vztahy v rodině, zlepšit situaci dítěte ve škole, lépe děti začlenit mezi vrstevníky, překlenout složitou rozvodovou situaci… Zkrátka snažíme se najít řešení v každé komplikované rodinné situaci, se kterou k nám klienti přichází," vysvětluje vedoucí Rodinného centra U Mloka a psycholog Stanislav Kocourek.

Do Rodinného centra U Mloka můžete přijít z vlastního rozhodnutí, nepotřebujete k tomu doporučení nějaké instituce. Nejlepší je zavolat, napsat nebo přijít a dohodnout se s pracovníkem centra na termínu. Celkem se činnost této sociální služby dá rozdělit na tři různá zaměření:

Výchovné a rodinné poradenství

"Přichází k nám třeba rodiče s tím, že dítě vůbec neposlouchá, tak je potřeba nastavit nějaká pravidla a hranice v rámci rodiny. Často sem přicházejí i maminky samoživitelky, kterým synové přichází do puberty a ony najednou zjišťují, že neví, jak s kluky mluvit, a že by potřebovaly naši pomoc. Ne všichni rodiče si vědí rady, jak se s určitou situací vypořádat a zkrátka potřebují poradit a najít správný směr v komunikaci," říká Kocourek a dodává, že v současné době se stále častěji objevují dopady covidu a online výuky, kdy děti trávily většinu času ve společnosti počítačů. "Tohle je momentálně velké téma. Během covidu si děti hodně zvykly na počítač a některé jsou na něm i závislé. Máme zde třeba chlapce, který je schopný strávit osm hodin denně u počítače. A to je opravdu hodně. Spousta rodičů je třeba překvapených, když jim řeknu, že do devátého roku by to mělo být tak, že dítě může strávit u počítače, tabletu či televize tolik hodin týdně, kolik má let. A když jim k tomu ještě dodám, že do dvou let věku by dítě nemělo být vůbec u takové elektroniky, tak na mě hledí, jestli to opravdu myslím vážně. Já samozřejmě chápu, že je pohodlnější, posadit dítě k televizi a dělat si svoje věci, ale opravdu to má vliv na vývoj mozku (dle některých studií může mít vliv na dysgrafii, dyslexii). A když si uvědomíme, že se nám někteří školáci začínají stávat závislými na počítači a online prostředí, tak si musíme uvědomit, že to už je opravdu klasická závislost jako kterákoli jiná," vysvětluje Kocourek. Formou konzultací, které probíhají minimálně jednou za 14 dnů, se pak v Rodinném centru snaží najít pracovníci společně s dětmi či s rodiči východisko z dané situace.

Technika Sandplay: někdy řekne víc scéna v písku, než spousta slov...

Foto: Rodinné centrum U Mloka

Pedagogické poradenství

Rodinné centrum U Mloka se zaměřuje také na pedagogické poradenství, které ocení především rodiče s dětmi, které právě nastupují do školy či přechází z jednoho stupně na druhý a potřebují trénovat především koncentraci a pozornost. "Všechny děti, které z mateřských škol přecházejí na základní, si musí zvyknout na něco zcela nového. Na pravidelné učení, klidový režim při výuce a zároveň se musí soustředit na probírané učivo. Ne všechny děti to zvládají bez problémů a my jsme schopni jim pomoci. Máme dva speciální programy, které označujeme zkratkou HYPO a ROPRATEM," uvádí Kocourek a blíže je popisuje: "Program HYPO je zaměřený na hyperaktivitu a pozornost a je určen dětem předškolního věku, žákům prvních tříd a dětem s odkladem školní docházky. Posiluje koncentraci pozornosti, rozvíjí dovednosti potřebné ke zvládnutí prvního ročníku základní školy a také pomáhá dětem s poruchami pozornosti a s nadměrnou pohybovou aktivitou. Druhý program ROPRATEM je určený dětem na prvním i druhém stupni základních škol, ale lze jej uplatnit i u středoškoláků. Tento program pomáhá dětem s pomalým pracovním tempem, aby si nastavili nějaký efektivní způsob učení. Víceméně pomáhá dětem naučit se, jak se mají správně učit." Také u pedagogického poradenství se jedná o individuální konzultace, které probíhají jednou týdně. Součástí kurzů je pak i každodenní plnění pracovních listů.

Mediace / rozpad rodiny

V třetí části se Rodinné centrum U Mloka zaměřuje především na rozpad rodiny a s tím spojené krizové situace. "Rozchody rodičů mohou proběhnout relativně "v poklidu", ale přesto může být samotný rozpad rodiny pro dítě stresující. Stejně tak může při rozchodu docházet k naprosto vyhroceným situacím, kdy se rodiče mezi sebou nezvládají dohodnout. Tyto konflikty se snažíme řešit formou tzv. mediace, kdy nejprve vedeme individuální rozhovory s každým z rodičů i s dětmi a následně uskutečníme mediační setkání, během kterého pomáháme rodičům daný konflikt nějakým způsobem zmírnit nebo vyřešit. V tomto případě zajišťuje Rodinné centrum jednak neutrální prostředí pro řešení konfliktu, ale také určitou podporu a psychologickou pomoc a pomocí konstruktivních rozhovorů se snažíme, aby si rodiče vyjasnili situaci i více porozuměli vnímání druhého," říká Kocourek.

Rodinné centrum U Mloka tak může navštívit každý, kdo má pocit, že vztahy v rodině začínají skřípat. Rodiče, kteří by rádi více porozuměli svým dětem; rodiče, kteří by byli rádi, aby jejich děti hladce zvládli nástup do školy; rodiny, které si procházejí krizí, případně rozvodem a všichni další, kteří by rádi doma zažívali klid a pohodu. "Motto Rodinného centra U Mloka zní Aby doma bylo opravdu doma a přesně o tohle se snažíme při konzultacích a schůzkách s klienty. Naše poradenství je bezplatné, ovšem při pomoci rodinám s dětmi se dlouhodobě potýkáme s nedostatkem financí, zvlášť letos, kdy jsme na dotacích dostali zatím o 1 milion korun méně než vloni a řešíme, jak moc budeme muset naše služby omezit. Takže pokud by měl někdo zájem Rodinné centrum U Mloka podpořit a stát se našim dárcem, tak budeme vděční. Právě tato podpora nám umožňuje udržet vysokou kvalitu služeb a dále pomáhat lidem v těžké životní situaci," dodává Kocourek.

Pokud máte zájem Rodinné centrum U Mloka podpořit a stát se dárci, tak můžete zaslat dar na sbírkový účet 2208888220/0300. I díky množství drobných dárců a podporovatelů si může Rodinné centrum U Mloka udržet vysokou kvalitu služeb a dále pomáhat lidem v těžké životní situaci.