Reklama

Neděle 17. října 2021, svátek má Hedvika, venku je 3.8 °C

V Olomouci vznikla nová učebnice biochemie a molekulární biologie

Zprávy z regionu

14.10.2021

David Kopřiva

V reprezentativních prostorách Radeckého sálu Vlastivědného muzea v Olomouci včera pokřtili novou učebnici. Kniha se jmenuje Úvod do biochemie a molekulární biologie a jejím autorem je profesor Slovanského gymnázia Olomouc RNDr. Jan Jelínek.

Je skvělé, když učebnice, jako v tomto případě, může vzniknout jako zúročení důkladných znalostí, dlouholeté praxe a zkušeností autora. Jan Jelínek navíc ke spolupráci na knize přizval i své mladší kolegy a na vlastním vydání se podílel rovněž ředitel Slovanského gymnázia RNDr. Radim Slouka. A nejednalo se o počin nijak snadný, což dokazuje i fakt, že mezi nápadem knihu vydat a jejím uveřejněním uplynuly tři roky. Dobrá věc se však podařila a kniha byla včera společnou rukou slavnostně pokřtěna. 

Křest doprovodil virtuózním klavírním vystoupením Viktor Skýpala, žák Slovanského gymnázia Olomouc

Foto: Pavel Rozsíval

Učebnice Úvod do biochemie a molekulární biologie je určena středoškolským studentům, kteří se rozhodují pro studium oborů opírajících se o biochemii a s ní úzce propojenou molekulární biologii. Teoretická část je rozdělena do 15 kapitol a poskytuje znalostní podklad pro pochopení vědní disciplíny biochemie a molekulární biologie. Doplňuje ji praktická část obsahující jednoduché a časově nenáročné praktické úkoly. Jejich provedení slouží k upevnění a procvičení vybraných tematických celků a k rozvoji experimentálních dovedností studentů.

RNDr. Jan Jelínek

Narodil se v městysu Hvězdlice a od dětství žije v Olomouci. Střední průmyslovou školu chemickou absolvoval v Přerově, poté pracoval jako provozní chemik v olomouckém Farmakonu a následně vystudovat chemii a biologii na Přírodovědecké fakultě UP. Napsal učebnici Obecná a anorganická chemie a je spoluautorem učebnice Mineralogie a geologie. Je též autorem řady učebnic Biologie pro gymnázia. Jeho celoživotní práce byla oceněna udělením nejvyššího rezortního vyznamenání Komenského medaile 1. stupně Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a u příležitosti Dne učitelů 2011 byl jmenován laureátem ocenění Pedagog Olomouckého kraje.