Reklama

Sobota 15. srpna 2020, svátek má Hana, venku je 25.2 °C

UPOZORNĚNÍ: Tento příspěvek je starší než 6 měsíců.
Níže uvedené informace mohou být zastaralé či neplatné!

Univerzita Palackého podpoří rozvoj informatických oborů

Zprávy z regionu

30.1.2019

Autor: red

Univerzita reaguje na proměny pracovního trhu a reflektuje potřeby firem a zaměstnavatelů v regionu, kterým schází vysokoškolsky vzdělaní odborníci v oblasti informačních technologií. Proto chce rozšířit studium IT oborů.

Ilustrační foto

Foto: Depositphotos.com

"S nástupem nových technologií, rozvojem digitalizace a robotizace, tedy změn označovaných souhrnně jako Průmysl 4.0, se dramaticky proměňují potřeby pracovního trhu. Mění se požadavky na zaměstnance, na jejich vzdělání i flexibilitu. Obrovsky vzrostla poptávka po absolventech různých typů informačních technologií. Na tento trend zareagovaly promptně mnohé tuzemské univerzity a přizpůsobily mu jak náplň studia, tak počet přijímaných studentů. Univerzita Palackého nechce zůstat stranou," uvedl prorektor pro vnější vztahy UP Petr Bilík.

Nabídka absolventů informatických oborů nestačí pokrývat požadavky IT firem
Univerzita proto analyzovala studijní programy, které dosud nabízí, a zaměřila se i na poptávku profesí na pracovním trhu. "Nechali jsme zpracovat aktuální situační analýzu, která přinesla znepokojivé informace. Současná nabídka absolventů informatických oborů všech vysokých škol v České republice zdaleka nestačí pokrývat požadavky IT firem, kterých v současnosti na našem trhu působí zhruba 33 tisíc a které zaměstnávají více než 130 tisíc zaměstnanců. Nicméně poptávka po vlastních programátorech či IT odbornících pro správu firemních sítí je ještě mnohem větší. Informatizace totiž zasáhla všechna odvětví bez výjimky a nastupující trend robotizace v řadě průmyslových firem tuto poptávku ještě dále zvyšuje. Na tuzemské vysoké školy se přitom za posledních pět let zapsalo celkem 36 tisíc studentů, z nichž ještě ne všichni studium úspěšně dokončí," upozornila na rozpor mezi poptávkou a nabídkou na pracovním trhu Hana Marešová, prorektorka pro strategické plánování a kvalitu UP.

Na Přírodovědeckou fakultu UP, která nabízí informatické obory od bakalářského po doktorský stupeň studia, se ročně zapíše přes tisíc studentů. "Nicméně ne všichni studium dokončí, proto do firem následně nastoupí pár stovek absolventů. Problémem pro náš region také je, že řada z našich studentů informatiky už během studia získává velmi dobře placenou práci, a to často ve velkých nadnárodních firmách mimo Olomoucký kraj, tudíž firmy v kraji pak mají velký problém odborníky najít," uvedla prorektorka Marešová.

To potvrzuje i Lucie Klásková, ředitelka lidských zdrojů Meopty – optiky, s. r. o.: "Jen naše firma každým rokem hledá tři až čtyři absolventy IT. Důležití jsou pro nás především vývojáři software. Z našich zkušeností s absolventy různých vysokých škol vyplývá, že studované předměty by měly více reflektovat nejnovější technické a technologické trendy." Podle ní se totiž jedině s těmito znalostmi studenti po absolvování studia mohou co nejdříve zapojit do "reálného" života firmy. "I z toho důvodu vítáme aktivitu Univerzity Palackého a chceme se s jejími odborníky o zkušenosti z naší praxe podělit," dodala Klásková.

Podle prorektora Petra Bilíka je cestou, jak uspokojit potřeby trhu, zvýšení počtu studentů. "Proto jsme začali intenzivně jednat jak se zástupci firem a zaměstnavatelů v regionu, tak například s Hospodářskou komorou. Naším cílem je zásadně navýšit počet absolventů našich IT oborů," potvrdil Bilík.

Zkušenosti zaměstnavatelů při tvorbě studijních specializací
Univerzita proto využívá zkušenosti zaměstnavatelů při tvorbě nových studijních specializací. "Připravujeme studijní specializace Programování a vývoj software, Informační technologie, Umělá inteligence a Obecná informatika, které chceme otevřít v nejbližším termínu, tedy v roce 2020," uvedl vedoucí katedry informatiky přírodovědecké fakulty Radim Bělohlávek. Katedra má vysoké odborné renomé a ve svých sedmi studijních programech vychovává žádané absolventy. "Chceme podstatně rozšířit nabídku studijních možností, a tím ke studiu přivést kvalitní uchazeče. Vytvořili jsme průmyslovou radu a ve spolupráci s firmami rozšiřujeme nabídku moderních předmětů," doplnil Bělohlávek.

Spolupráce se středními školami
Univerzita Palackého se chce také mnohem více zaměřit na spolupráci se středními školami. To kromě jiného znamená vyřešit nedostatek aprobovaných učitelů informatiky a posílit kvalitu výuky na školách. I to je jeden z důvodů, proč odborníci navrhli nové kurikulum středoškolské informatiky, které pilotně ověřuje pro potřeby Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR zhruba pět desítek škol po celé republice. Garantem testování je Jiří Dostál z Pedagogické fakulty UP. "Chceme docílit toho, aby učivo více přispívalo k rozvoji informatického myšlení, a nikoliv jen k rozvoji běžných uživatelských dovedností. Na základě výsledků budeme mimo jiné v rámci vysokoškolské přípravy budoucích učitelů informatiky prohlubovat důraz na technologie založené na robotice, s čímž úzce souvisí i otázka didaktiky programování. Motivující výuka je jedním z faktorů, které mohou napomoci tomu, abychom dokázali mladou generaci k informatickým oborům více přitáhnout," vysvětlil Jiří Dostál.