Reklama

Úterý 19. března 2019, svátek má Josef, venku je 5.1 °C

Skladatelé 16. století ve službách olomouckého biskupství. Podzimní festival duchovní hudby nabídl další koncert

Kultura

17.10.2018

Autor: Jana Burdová

Druhý z koncertů Podzimního festivalu duchovní hudby zaměřený na starší hudbu zazněl v neděli 14. října v prostorách kapucínského kostela Zvěstování Páně. Tentokrát dramaturg festivalu Petr Daněk zabrousil do staršího období, kdy se podařilo propojit hudbu renesance s geniem loci. Hudba pro olomouckého biskupa Stanislava Pavlovského oživila hudební minulost Moravy a nastínila to, jaká hudba rezonovala olomouckým arcibiskupstvím (tehdy biskupstvím) v 16. století.

V roce 1579 byl zvolen olomouckým biskupem Stanislav II. Pavlovský. Do svých služeb najal jednoho z nejuváděnějších autorů pobělohorské doby, Jacoba Handla Galla, který v letech 1580–1585 zastával na zdejším biskupském dvoře funkci kapelníka. Při příležitosti uvedení Pavlovského do funkce napsal Handl oslavné moteto Undique flammatis, jež se zároveň stalo prvním známým Handlovým tiskem. Z něj pak začátek hudebního motivu rozpracoval i do stejnojmenné sedmihlasé mše Missa Super Undique flammatis, která se zároveň stala i kostrou koncertu.

Program koncipovaný jako mešní bohoslužba nabídl kromě zmíněných kusů výběr z hudebních děl méně známých autorů, kterými jsou Nicolaus Zangius a Giacommo Finetti. Nechyběly také gregoriánské zpěvy. Komorní uskupení hudebníků a zpěváků vedl Vladimír Maňas, jenž propojil vokální komorní soubor Ensemble Versus s ansámblem renesančních dechových nástrojů a continua Capellou Ornamentatou (umělecký vedoucí Richard Šeda). Soubor disponuje méně známými dechovými nástroji, jakými jsou cink, barokní pozoun, dulcian atd. Různá kombinace hlasů a nástrojů vychází z původní praxe vzájemné zastupitelnosti v provedení jednotlivých partů, kdy dechové nástroje hrají z partů dílčích zpěváků (colla parte). Instrumentalistům se dařilo maximálně akceptovat dynamické plochy vokálních melodií a skvěle reagovali na sebemenší změnu. Sólově se předvedli hned v instrumentální Zangiově intrádě Exultate iusti, kde vynikl měkký, kulatý zvuk barokních pozounů a cinků a vytvořil atmosféru slavnostní fanfáry.

Hudební produkce stála na sborových a ansáblových zpěvech. Polyfonní melodické předivo sbor dokázal velmi zodpovědně uchopit a i přesto, že se zpočátku na několika místech objevila určitá nejistota nástupu hlasů, si dokázal poradit s obtížností zpěvů a rovnocenností všech partů. Reperkuse hlasů byly jasně čitelné a srozumitelnost textu pouze na několika málo místech překryly dechové nástroje (především pak v koncertantních částech). Propracovanost a dynamické formování jednotlivých frází měly za následek hudební plasticitu celku a podtrhovaly význam různých hudebních myšlenek. Lehké to neměli zpěváci ani v oblasti rytmu. Náhlé přechody ze sudých taktů do lichých (a naopak), hojnost hemiol a přenášení rytmických akcentů však dokázali zvládnout s nadhledem a přesvědčivostí. Jedinou vadou na kráse byly pouze zanikající alty, což je bohužel úděl nižších hlasových oborů. Prostor dostali také sólisté. Sólově se představily převážně sopranistky Marie RosováIvana Píchová. Marie Rosová zazářila především v oslavné Finettiho skladbě Ecce tu pulchra věnované Panně Marii v doprovodu koncertantních houslí a theorby, kde vynikl její zvonivý sopránový hlas. Působivá byla také intermezza, v nichž zaznívaly chorálové zpěvy v podání mužské části sboru. Jako zpěvák (cantor) se předvedl také samotný vedoucí, Vladimír Maňas. V chorálové intimní modlitbě Ave Maria dokázal s lehkostí prozpívat dlouhá melismata a připravil tak půdu pro gradující slavnostní závěr.

Soubor využil také zvukových možností chrámového prostoru, který je akusticky velice přívětivý pro komorní uskupení, a poslední část Handlova ordinária (Agnus) provedl dvojsborově, kdy proti sobě stály dvě rovnocenné skupiny zpěváků a instrumentalistů a vytvářely vzájemná echa a dialogy. Možná je škoda, že skupiny nebyly umístěny na větší vzdálenost (jedna skupina do zadní části kostela), protože by to mnohem více umocnilo zvukový efekt.