Reklama

Středa 18. září 2019, svátek má Kryštof, venku je 9.1 °C

Psychické a fyzické útoky, teror, obavy o život. V posledních čtrnácti dnech policisté vykázali z domu čtyři muže

Krimi

29.5.2019

Autor: red

Domácí násilí má mnoho podob. Mnohdy se jedná o psychický teror, výhrůžky, ty však velmi často přerostou ve fyzické napadání. Jen za posledních čtrnáct dní řešili olomoučtí policisté čtyři případy, kdy násilníky vykázali na deset dní z domu.

Foto: Depositphotos.com

Prvním vykázaným je osmatřicetiletý muž, který měl 11. května v nočních hodinách nejprve vulgárně slovně a poté i fyzicky napadnout svoji třicetiletou manželku. "Při prověřování celé události policisté zjistili, že muž se takového jednání vůči své ženě nedopustil poprvé. Již v minulosti jí měl opakovaně fyzicky napadnout, vulgárně jí nadávat, ponižovat ji, chovat se k ní majetnicky, a to vše i před jejich nezletilými dětmi," popsala policejní mluvčí Irena Urbánková. V minulosti však jen jeden z incidentů oznámila žena na policii, nikdy nevyhledala lékařské ošetření. "Na základě posouzení a důkladného prověření všech podkladů a skutečností policisté využili svého zákonného oprávnění a muže na dobu 10 dnů vykázali ze společného obydlí, jakož i z jeho bezprostředního okolí do vzdálenosti 100 metrů od rodinného domu," uvedla Urbánková.

Druhým vykázaným je jednatřicetiletý muž, který měl 21. května v nočních hodinách vulgárními výrazy a také fyzicky napadnout svoji sedmatřicetiletou družku. Poté mělo dojít i k roztržce s otcem poškozené ženy, který se ho snažil uklidnit. "Přivolaní policisté u muže provedli orientační dechovou zkoušku a naměřili mu přes 3 ‰ alkoholu v dechu. Následně byl umístěn na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění. Při prověřování celé události policisté zjistili, že se muž takového jednání nedopustil poprvé. Již v minulosti měl družku vulgárně urážet a fyzicky napadat. I v tomto případě policisté využili svého zákonného oprávnění a muže na dobu 10 dnů vykázali ze společného obydlí," sdělila Urbánková.

Třetím je čtyřiasedmdesátiletý muž, který měl 25. května v dopoledních hodinách vulgárně nadávat své o tři roky starší manželce a pětačtyřicetileté dceři, žijící s nimi ve společném obydlí, a vyhrožovat jim zastřelením. "Při prověřování celé události policisté zjistili, že se muž vůči své ženě takového jednání nedopustil poprvé. Již v minulosti jí měl vulgárně nadávat, fyzicky ji napadnout a vyhrožovat jí zastřelením, přičemž se jeho jednání má stupňovat. Pouze v jednom případě žena učinila oznámení na policii. Vzhledem k tomu, že muž byl majitelem legálně držené zbraně, policisté ho ještě téhož dne vyzvali k jejímu vydání, což učinil," uvedla policejní mluvčí. I v tomto případě byl muž vykázán.

Poslední vykázání proběhlo 27. května. Vykázaným je šestatřicetiletý muž, který o den dříve fyzicky napadl dvaatřicetiletou družku, vyhrožoval jí, že jí ublíží, a vyhazoval ji z bytu. "Žena z obavy o život a zdraví z bytu odešla. Následně vše oznámila na policii. Provedeným šetřením policisté zjistili, že se muž takového jednání vůči své družce měl dopustit již v minulosti několikrát, měl jí ničit věci, a to i v přítomnosti jejich nezletilého dítěte. Žena však nikdy oznámení o obdobném jednání na policii neučinila. Policisté na základě důkladného prověření všech skutečností a podkladů využili svého zákonného oprávnění a muže na dobu 10 dnů vykázali ze společně obývaného bytu, jakož i z jeho bezprostředního okolí do vzdálenosti 200 metrů," uzavřela Urbánková.

Vykázání jako ochrana ohrožených osob
Pokud policista důvodně předpokládá, že se násilná osoba dopustí nebezpečného útoku proti životu, zdraví nebo svobodě nebo zvlášť závažného útoku proti lidské důstojnosti, přistoupí k využití oprávnění vykázat osobu ze společného obydlí. Postup policie při vykázání je upraven v §44 - §47 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. Policista je oprávněn osobu vykázat i v její nepřítomnosti. Vykázání trvá po dobu 10 dnů ode dne jeho provedení a tuto dobu nelze zkrátit ani se souhlasem ohrožené osoby. Vykázání oznámí policista ústně vykázané i ohrožené osobě a vyhotoví potvrzení o celé záležitosti. Nesouhlasí-li vykázaná osoba s vykázáním, může proti němu na místě podat námitky. Vykázaná osoba má právo vzít si ze společného obydlí osobní věci, vlastní cennosti a osobní doklady. 

V roce 2016 řešili policisté v České republice celkem 1319 případů vykázání, o rok později to bylo už 1348 případů a za první polovinu roku 2018 pak 648 případů. V Olomouci sáhli policisté k institutu vykázání celkem dvanáctkrát. Od ledna letošního roku to bylo celkem třináct vykázání, z toho čtyři výše uvedené případy se staly v posledních 14 dnech. Vždy byli vykázanými muži.