Reklama

Pátek 3. července 2020, svátek má Radomír, venku je 21.8 °C

UPOZORNĚNÍ: Tento příspěvek je starší než 6 měsíců.
Níže uvedené informace mohou být zastaralé či neplatné!

Hasiči kontrolovali únikové hry v kraji. Nezjistili vážné nedostatky

Krimi

6.8.2019

Autor: red

V souvislosti s tragickým požárem v prostorách únikové hry na severu Polska na začátku ledna letošního roku vydalo vedení HZS ČR příkaz, aby se po celé České republice provedly mimořádné tematické kontroly v prostorách provozovatelů únikových her. Kontroloři Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje uskutečnili pět kontrol, kdy prověřili všechny registrované a fungující provozovny. Při kontrolách nezjistili žádné závažné nedostatky.

Ilustrační foto

Foto: Archiv redakce

Zaměřili se na to, zda provozovatelé únikových her dodržují povinnosti, které jim ukládá zákon o požární ochraně a z něj vyplývající závazné předpisy. Zjišťovali například, zda má provozovatel dokumentaci o začlenění, jestli jsou označeny nouzové východy a směry úniku nebo jestli jsou trvale volné průchodné komunikační prostory únikových cest. Zaměřili se také na přenosné hasicí přístroje a kontrolovali, zda jsou vhodně umístěné a provozuschopné. Zjišťovali, zda jsou funkční protipožární a bezpečnostní zařízení, například požární dveře nebo elektrická požární signalizace. Zajímalo je rovněž, zda provozovatel zajišťuje preventivní požární prohlídky a jestli se v provozovně dodržují technické podmínky a návody výrobků.

"Při kontrolách hasiči nezjistili žádné závažné nedostatky. V jednom případě provozovatel nedoložil kolaudační souhlas. Nebylo tedy jasné, zda je stavba provozována v souladu se stavebním zákonem, proto byla v tomto případě věc postoupena věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu. Kontroly se obešly bez sankcí," shrnula mluvčí hasičů Lucie Balážová.

Nejnáročnější byla situace v Praze, kde je nejvyšší počet provozovatelů a hry jsou často provozovány v soukromých objektech. I přesto se podařilo zkontrolovat zhruba polovinu provozovatelů.

Kontroly našly nedostatky v 66 % případů. Nejčastějším problémem byly nedostatky v dokladech a dokumentaci, kdy byly únikové hry provozovány v prostorech, které k tomu nebyly zkolaudovány. Ze strany HZS ČR byly dány podněty na stavební úřad. Již před začátkem kontrol probíhala jednání s Ministerstvem pro místní rozvoj, protože se tento stav předpokládal.

V České republice dopadly kontroly lépe než v Polsku, kde začaly bezprostředně po tragédii. Před zahájením kontrol byl uspořádán workshop pro provozovatele únikových her, kterého se účastnili příslušníci kontrolní činnosti, stavební prevence i zjišťování příčin požárů. Workshop měl zásadní vliv na postoj provozovatelů her k zajištění požární bezpečnosti a zajištění volných únikových cest z prostorů hry.

"Hasičský záchranný sbor ČR zahájil 56 správních řízení s provozovateli, u kterých byly zjištěny nejzávažnější prohřešky a kde bude následně provedena kontrolní dohlídka. V případě, že kontrolní dohlídka opětovně odhalí nedostatky, přijdou na řadu sankce. V průběhu kontrol nebyl zaznamenán ze strany provozovatelů negativní přístup, naopak převládala velká snaha o zajištění bezpečnosti hráčů včetně hledání různých technických možností zajištění požadavků požární ochrany v souladu s požadavky hry," uvedla tisková mluvčí generálního ředitelství HZS ČR Nicole Studená.