Reklama

Úterý 21. května 2019, svátek má Monika, venku je 15 °C

Další jednání o protipovodňových opatřeních: řešily se úpravy břehů, most i úklid komunikací

Zprávy z regionu

15.3.2019

Autor: red

Na olomoucké radnici proběhlo další z řady jednání mezi vedením města a podniku Povodí Moravy. Tématem byl průběh protipovodňových opatření, dodržení harmonogramu stavby, osud mostu v Masarykově ulici či navazující investiční práce města.

Ilustrační foto

Foto: www.protipovodnovaopatreni.olomouc.eu / Blanka Martinovská

"Představitelé Povodí Moravy nás seznámili s průběhem stavebních prací a ujistili nás, že vše podstatné se zatím odehrává v rámci schváleného harmonogramu a žádná závažná zdržení a komplikace nenastaly. To vnímám jako dobrou zprávu," uvedl primátor Mirek Žbánek. Chtěl také vyvrátit fámy, že ze stavby mizí stavební technika a některá ze stavebních firem chce odejít z projektu. "Mohu vás ujistit, že v žádném ohledu nemáme zpoždění a vše probíhá, jak má. Stavební práce neprobíhají jen mezi mosty v ulicích Komenského a Masarykova, ale na mnohem delším úseku až ke třídě Kosmonautů," vysvětlil investiční ředitel Povodí Moravy Tomáš Bělaška. Dodal, že pokud někdo sleduje pouze úsek u Bristolu, mohl po dokončení provádění pilotů na straně u Blahoslavovy ulice nabýt dojmu, že stavební technika opouští staveniště a práce jsou přerušeny. To ale není pravda. "Ujištění, že stavba běží podle harmonogramu, je po nás podstatné," konstatoval primátor.

Hovořilo se také o provozních otázkách, jako je úklid staveniště a okolních komunikací. "Tady vidím stále dost velké rezervy, svědčí o tom i stížnosti občanů," podotkl primátor Žbánek. Obě strany řešily budoucí stavební aktivity, jako například koordinaci při provádění parkových úprav na levém nábřeží u BEA centra s budováním veřejného osvětlení ve stejné lokalitě, či položení chrániček pro budoucí datové rozvody podél celého pravého nábřeží. Zástupci města požádali také o citlivou demontáž a uložení historického litinového zábradlí z pravého nábřeží Moravy. Zástupci Povodí Moravy informovali o probíhajících statických posudcích na most v Masarykově ulici.

Zmiňovala se také projednávaná změna stavby před dokončením, která spočívá ve zvětšení průměru a v úpravě délek některých pilot. "Ta přispěje ke zvýšení bezpečnosti nové konstrukce nábřežních zdí a sníží vliv stavby na nábřežní domy i okolní komunikace, protože dojde ke zmenšení počtu prováděných vrtů," popsal podstatu změny na levém nábřeží řeky Moravy šéf odboru životního prostředí Petr Loyka a doplnil: "Zrychlí se také postup výstavby, a to díky provádění menšího počtu pilot (vrtů) a na minimum se zkrátí doba působení negativních vlivů na okolí."

Třetí společný kontrolní den na stavbě se odehraje na začátku dubna.