Reklama

Středa 19. června 2024, svátek má Leoš, venku je 29.1 °C

UPOZORNĚNÍ: Tento příspěvek je starší než 6 měsíců.
Níže uvedené informace mohou být zastaralé či neplatné!

Kdo je kdo v Olomouci

PhDr. Arnošt Skoupý, CSc.

* 29. 1. 1934, Šebrov na Blanensku

Historik, emeritní člen katedry historie FF UP. Zmapoval jména pohřbených vojáků v Památníku Jihoslovanům v Bezručových sadech.

Na Univerzitě Palackého v Olomouci vystudoval historii s češtinou. Několik let učil na základní i střední škole na severní Moravě, kde se též zabýval kulturní činností na poli populární i vážné hudby.

V roce 1962 se stal asistentem na katedře dějepisu Pedagogického institutu, posléze Pedagogické fakulty UP.

V odborném růstu se profiloval orientací na dějiny jižních Slovanů, přičemž hlavní sférou jeho zájmu se stala tematika česko-jihoslovanských kulturních vztahů v období první republiky. Zejména po přechodu na katedru historie Filozofické fakulty UP v roce 1978 publikoval četné studie a články o našich kulturních stycích s národy bývalé Jugoslávie v různých oblastech společenského života i ve sféře mezistátní. Na katedře historie působil až do roku 2009, v současnosti je jejím emeritním členem.

Četná byla jeho činnost v oblasti vysokoškolské pedagogiky a didaktiky. Je autorem prací z oboru didaktiky dějin, regionálních historických prací ze severomoravského regionu, obecných dějiny novověku, prací z dějin jižních Slovanů, mimo jiné je spoluautorem velkých Dějin Olomouce.

Zmapoval jména všech pohřbených vojáků v Památníku Jihoslovanům v Bezručových sadech. Abecední seznam vojáků obsahuje jejich jména, informaci o jejich vojenské hodnosti, rodišti náboženském vyznání i číselný údaj o umístění v mauzoleu. Různojazyčné údaje o místech narození, regionech a zemích použité původně v protokolech z roku 1928 uvedl do souladu se současným stavem.

V roce 2017 obdržel Cenu města Olomouce.