Reklama

Neděle 14. dubna 2024, svátek má Vincenc, venku je 20 °C

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky OlomoucStřední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc

Další informace

Škola působí ve vzdělávání zdravotnických pracovníků od roku 1948, poskytuje úplné střední a vyšší odborné vzdělání a patří dnes k největším zdravotnickým školám v České republice. Za celou dobu svého působení se může škola pochlubit více než 17 000 absolventy. Dnes zde studuje přibližně 750 žáků a studentů vzdělávajících se v 10 oborech střední i vyšší odborné školy.

Obory vzdělání střední zdravotnické školy

- Praktická sestra
- Nutriční asistent
- Laboratorní asistent
- Asistent zubního technika

Denní studium na střední škole je čtyřleté, ukončené maturitní zkouškou. Absolventi nachází uplatnění jako odborný zdravotnický personál, případně pokračují ve studiu na VŠ nebo na VOŠ. Odborná praxe žáků je zajišťována v řadě zdravotnických zařízení, z nichž nejvýznamnější jsou Fakultní nemocnice Olomouc, Vojenská nemocnice Olomouc, Lékařská fakulta UP v Olomouci a Nemocnice Šternberk.

Škola umožňuje žákům ubytování na domově mládeže a celodenní stravování ve školní jídelně. V průběhu studia je žákům nabízena řada možností ke zvýšení odborné kvalifikace i využití volného času, např.: masérský kurz, kroužek první pomoci, jazykové kurzy, sportovní kroužky, autoškola. Žáci zajišťují zdravotní dohled na řadě kulturních i sportovních akcí.

Obory vzdělání vyšší odborné školy zdravotnické

- Diplomovaná všeobecná sestra – denní forma studia
- Diplomovaná dětská sestra – denní forma studia
- Diplomovaný farmaceutický asistent – denní i kombinovaná forma studia
- Diplomovaný zdravotní laborant – denní forma studia
- Diplomovaný zubní technik – denní forma studia
- Diplomovaná dentální hygienistka – denní forma studia

Vyšší odborné studium je tříleté, uzavřené absolutoriem a obhajobou absolventské práce. Absolventi získávají titul Diplomovaný specialista – DiS.

Absolventi oboru diplomovaná všeobecná sestra a diplomovaná dětská sestra nachází uplatnění jako odborný zdravotnický personál pracující bez odborného dohledu. Odborná praxe studentů je zajišťována ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální a komunitní péče.

Absolventi oboru diplomovaný farmaceutický asistent nachází uplatnění na různých farmaceutických pracovištích (lékárnách, laboratořích, při výrobě a kontrole léčiv apod.).

Absolventi oboru diplomovaný zdravotní laborant nachází uplatnění na specializovaných pracovištích klinických laboratoří.

Absolventi oboru diplomovaný zubní technik a diplomovaná dentální hygienistka nachází uplatnění na stomatologických pracovištích nemocnic, klinik, v soukromých zubních ordinacích a laboratořích. Zubní technici se dále mohou uplatnit ve výzkumu, výrobě a propagaci protetických materiálů odborných firem.

Jazyková škola

- Denní pomaturitní studium (angličtina, kombinace angličtina-němčina)
- Jazykové vzdělávací kurzy (v jazyce anglickém, německém, francouzském, ruském, italském, španělském i českém – pro cizince)

Denní po maturitní studium nabízí intenzivní vzdělávání v cizím jazyce (20 hodin týdně) a zachová posluchači status studenta. V rámci pomaturitního studia mohou posluchači složit státní jazykovou zkoušku. Kromě kurzů pro veřejnost nabízí jazyková škola kurzy pro žáky základních škol a nižších stupňů gymnázií s označením „teen“, kurzy pro posluchače zralého věku a přípravné kurzy k mezinárodním zkouškám i státním jazykovým zkouškám. Přijímací zkoušky se do kurzů jazykové školy nekonají. Úroveň jednotlivých posluchačů, pro doporučení vhodného kurzu, je stanovena na základě vstupního rozřazovacího testu a pohovoru. Posluchači mají možnost absolvovat ukázkovou hodinu zdarma. V průběhu školního roku je možný přestup v rámci jednotlivých kurzů.

Fotografie

Upozornění: Informace v Katalogu firem jsou ověřené a průběžně aktualizované. Pokud jste přesto narazili na chybný údaj, dejte nám vědět na e-mail: katalog@olomouc.cz. Děkujeme.