Reklama

Neděle 29. května 2022, svátek má Maxmilián, venku je 6.1 °C

NOVÁ AKROPOLIS z.s.NOVÁ AKROPOLIS z.s.

Další informace

Nová Akropolis je filozofická škola, která se věnuje vzdělávání s cílem naučit se žít to, o čem se učíme, a učit se o tom, co žijeme. Přejeme si poklady moudrosti všech dob a civilizací zpřístupnit každodennímu životu, aby ho obohatily ve všech aspektech.

CÍLE:
Cílem asociace je vzdělávat veřejnost, posluchače a členy asociace v oblasti filozofie, umění a vědy v souladu s tradičními hodnotami; sdružovat lidi bez ohledu na vyznání, rasu, sociální původ a pohlaví kolem myšlenky ideálu zachování lidské důstojnosti; podnítit srovnávací studium všech filozofií, náboženství, věd a umění.

HISTORIE:
Mezinárodní organizace Nová Akropolis byla založena v roce 1957 v Buenos Aires v Argentině a založil ji profesor Jorge Angel Livraga Rizzi. Nová Akropolis je v Argentině uznávána jako veřejně prospěšná Nadace od počátku sedmdesátých let díky své sociální a kulturní činnosti. Dnes se nachází ve více než 50 státech světa.

V České republice byla Nová Akropolis založena v roce 1985 v Praze, registraci získala v roce 1990. V současné době působí v Praze, v Brně, v Olomouci, v Plzni, v Ostravě, v Hradci Králové a v Liberci. Olomoucká pobočka byla založena v roce 1994.

ČINNOST:
1. Přednášky
- na různá témata z oborů filosofie, historie, literatury, psychologie a umění podle aktuálního programu
- přednášky pro studenty (střední školy, domovy mládeže)
2. Kursy a semináře
- Filozofie pro život – čtyřměsíční cyklus přednášek (probíhá za finanční podpory statutárního města Olomouc)
3. Malba, divadlo, hudba
- výroba archeologických reprodukcí s motivy starých civilizací
- výtvarné dílny
- divadelní představení „Fontana vivat“ (probíhá za finanční podpory statutárního města Olomouc)
4. Dobročinné sociální aktivity
- maňáskové divadlo pro opuštěné děti (spolupráce s dětskými domovy, nemocnicemi, stacionáři aj.)
- přednášky a výstavy pro nevidomé a seniory (spolupráce s Tyflocentrem, Senior-klubem, Bohuňovice, Vědeckou knihovnou v Olomouci)

PUBLIKACE:
Nová Akropolis vydává knihy z oblasti historie, filozofie, umění či vědy. V nakladatelství vyšly například knihy: Théby, Egypt – symbolismus a archeologie, Mexiko, Aztécký kalendář, Každodenní hrdina, Zrcadlo filozofie, Návrat andělů aj.


Nová Akropolis v současné době působí v Praze, v Brně, v Olomouci, v Plzni, v Ostravě, v Hradci Králové, v Ústí n. Labem, ve Zlíně, v Pardubicích a v Liberci.
Více informací na telefonu 737 488 287

Fotografie