Reklama

Neděle 29. května 2022, svátek má Maxmilián, venku je 6.3 °C

JITROCEL - lokomoční centrumJITROCEL - lokomoční centrum

Další informace

JITROCEL - lokomoční centrum je nestátní zdravotnické zařízení zaměřující se se na poskytování služeb zdravotně znevýhodněným osobám. Poskytuje komplexní a intenzivní terapii především dětem s dětskou mozkovou obrnou (DMO) či jinými neuromuskulárními deficity, a také těm, kteří prodělali cévní mozkové příhody či jiná poškození mozku.
Své pacienty léčí za pomoci terapií, jejímž základem je intenzivní neurorehabilitace v oblečku TheraSuit® v kombinaci s dalšími rehabilitačními metodami.
JITROCEL má statut sociálního podniku, zaměřuje se na zaměstnávání osob zdravotně znevýhodněných a zisk ze své činnosti používá na investice do rozvoje svých služeb. JITROCEL nemá uzavřené smlouvy se zdravotními pojišťovnami, zaměřuje se zejména na poskytování služeb, které nejsou zdravotními pojišťovnami hrazeny.
Více na www.jitrocel.cz

Poskytujeme služby neurorehabilitace vč. metod TheraSuit, Vojty a konceptu Bobath, dále klasické masáže, SHIATSU, Dornovu metodu a skupinová zdravotní cvičení, jógu. Nabízíme infrasaunu a Biomat. Vstupní zdravotní vyšetření. Zdravotně znevýhodněným doporučíme vhodnou komplexní péči, terapie a masáže.

Fotografie