Reklama

Středa 8. července 2020, svátek má Nora, venku je 12.6 °C

CENTRUM SEMAFOR, STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC, odbor AŘMVCENTRUM SEMAFOR, STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC, odbor AŘMV

Další informace

DOPRAVNÍ VÝCHOVA

CENTRUM SEMAFOR se zaměřuje na dopravní výchovu a s ní spojené volnočasové aktivity pro děti i nejširší veřejnost z Olomouce i okolí. Centrum odpovídá svou programovou orientací dnešním potřebám dopravní výchovy při přípravě dětí na pohyb v provozu na pozemních komunikacích v rolích cyklisty a chodce. Během školního roku, v měsících Březen-Červen a Září-Říjen zde probíhá dopravní výchova pro ZŠ a MŠ, převážně pak pro žáky 4.- 5. tříd ZŠ.

Provozní doba školy veřejnost
Březen (rámcově) Po - Pá 8 - 12 -
Duben, Květen, Červen,
Září, Říjen
Po - Pá 8 - 12 14 - 18
So, Ne, svátky - 10 - 12
14 - 18
Červenec, Srpen Po - Pá - 10 - 12
14 - 19
So, Ne, svátky - 10 - 12
15 - 19


- pro školy
Pro žáky MŠ (předškoláci 5-6let) nabízíme výuku dopravní výchovy v prostorách škol, na mobilním dopravním hřišti.
Pro žáky 4. tříd je vhodné absolvovat kurz dopravní výchovy dle metodiky MDČR, určený k získání „Průkazu mladého cyklisty“ (PMC).
Akce a kurzy

- pro děti
Dopravní výchova dětí na dětských dopravních hřištích je jednou z nejvhodnějších a nejefektivnějších forem dopravní výchovy. Přispívá, vedle výchovy v rodině, velkou měrou k rozvoji teoretických vědomostí, praktických znalostí a hlavně správných návyků dětí a mládeže při pohybu na silnici. Z hlediska prevence dopravních nehod, tato výchova trvale zlepšuje nejenom bezpečnost dětí – účastníků silničního provozu, ale bezpečnost nás všech vůbec.
Akce a kurzy

- pro rodiny
Naší nejčastěji se opakující zkušeností je, že nejlepším instruktorem dopravní výchovy dítěte je jeho vlastní rodič.
Je to proto, že vlastní rodič (prarodič) má největší zájem na tom, aby se jeho ratolesti na silnici nic nestalo…a tedy se mu věnuje nejen při návštěvě cetnra, ale pokračuje pak se získanými pedagogickými zkušenostmi i individuelně, mimo centrum. Tato (rodičovská) výchova je navíc velmi efektivní, protože je soustavná a intenzivní (jeden instruktor+jeden žák).
Z toho důvodu se zaměřujeme, vedle standardních forem dopravní výchovy také na akce pro veřejnost, kde naší cílovou skupinou jsou právě rodiče s dětmi. To se nám vcelku velmi úspěšně daří a naše akce se staly již velmi populárními a těší se velkému zájmu.
Akce a kurzy

- pro seniory
Kromě dětí zaměřujeme pozornost na dopravní výchovu – osvětu – i dalších věkových kategorií a skupin účastníků silničního provozu, z nichž každá má svoje specifika. Jde například o cyklisty, VŠ studenty, seniory, rodiny s dětmi ap. Důvodem je nejen to, že naše paměť je děravá a spoustu pravidel časem zapomeneme, ale čas od času dochází také k dost podstatným legislativním změnám, se kterými je nanejvýš užitečné veřejnost seznamovat.
Akce a kurzy

Služby
- ON-LINE CYKLOPŮJČOVNA
- MOBILNÍ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ
- CYKLOSERVIS
- ZTRÁTY A NÁLEZY

Fotografie