Reklama

Neděle 14. dubna 2024, svátek má Vincenc, venku je 19 °C

Zvýšili vám ceny energií neoprávněně? Prověřte si to

Tipy a názory

11.9.2023

JUDr. Tomáš Vymazal

V nedávné době došlo ke značnému nárůstu cen energií, který se dotkl každého z nás. Náklady razantně vzrostly domácnostem, podnikatelům i institucím. Tento fenomén se promítl i do advokátní praxe, kdy se na nás klienti obracejí s pochybnostmi, zda bylo navýšení cen v jejich případě oprávněné a adekvátní. Nezřídka se bohužel ukazuje, že zejména u alternativních dodavatelů energií k pochybením došlo. V takových případech je možno žádat vrácení neoprávněných přeplatků, což jsme pro naše klienty v poslední době opakovaně a úspěšně řešili.

Aby dodavatel mohl provést jednostranné zvýšení ceny elektřiny nebo plynu, musí být toto jeho právo sjednáno ve smluvní dokumentaci mezi dodavatelem a zákazníkem. Obvykle to bývá ve všeobecných obchodních podmínkách. Dodavatelé však zhusta hřeší na skutečnost, že tyto dokumenty jsou pro laika často obtížně srozumitelné. Uplatňují především ty části smluvní dokumentace, které jsou v jejich prospěch a své závazky vůči klientům naopak diskrétně opomíjejí.

Podrobněji se této problematice věnujeme v článku, který byl publikován na webu epravo.cz dne 23. 5. 2023 a jenž je zveřejněn na našich stránkách www.ak-vymazal.cz.

Pokud se dodavatel přímo ve smlouvě o dodávkách elektřiny nebo plynu zaváže, že po určitou dobu bude cena dané komodity fixována, nemůže přistoupit k jednostrannému zvýšení ani pokud by to obchodní podmínky umožňovaly. Stejně je tomu v případě velmi často používaného ustanovení o garanci nižší ceny, než je cena dominantního dodavatele v regionu

Z praxe víme, že toto je nejčastější případ, kdy dodavatel požaduje vyšší cenu, než je oprávněn. Dodavatelé totiž na tento závazek nenavýšení ceny nad úroveň dominantního dodavatele v minulém roce rádi zapomínali a podle našich zkušeností tak zneužili nevědomosti a rezignace svých zákazníků na bezprecedentní nárůst cen.

Například dodavatel LAMA energy, a.s. našemu klientovi navýšil cenu elektřiny v druhé polovině roku 2022 téměř devítinásobně! Zjistili jsme, že navýšením ceny významně nad cenu dominantního dodavatele v regionu (ČEZ) došlo k porušení obchodních podmínek. 

Dodavatele jsme vyzvali k vrácení neoprávněného přeplatku; ten uznal chybný postup, opravil faktury a vrátil přeplatek. Jednalo se o desítky tisíc korun a takových případů jsou jistě tisíce. 

Podobné závazky neumožňující bezbřehé zvýšení cen obsahují též obchodní podmínky dalších alternativních dodavatelů. Jedná se například o společnosti MND Energie a.s., NWT a.s., Hanácká plynárenská s.r.o., Dobrá Energie s.r.o. či Jihlavské plynárny s.r.o. a další.

V současné době lze stále požadovat vrácení neoprávněně účtovaných navýšení dodávek energií, které bylo provedeno před 1. 1. 2023, kdy došlo k zastropování cen energií. 

S posouzením toho, zda bylo navýšení cen oprávněné či neoprávněné, se můžete obrátit na advokátní kanceláře, které se touto problematikou zabývají. Můžete tak učinit bez obav, neboť u solidních advokátních kanceláří bývá zvykem, že úvodní posouzení, zda bylo navýšení cen oprávněné a jestli lze vymáhat vrácení přeplatků, případně v jaké výši, nebývá advokáty zpoplatněno.

JUDr. Tomáš Vymazal

Autor působí v advokacii od roku 2004 a jeho advokátní kancelář poskytuje právní služby ve všech oborech práva, se zaměřením na právo obchodní, občanské, trestní, finanční a správní, a to jak formou právních porad a konzultací, tak i sepisem smluv a podání. Má široké praktické zkušenosti z oblasti procesního, občanského, trestního i správního práva a běžně klienty zastupuje v řízení před soudy i správními úřady.

Právní pomoc poskytuje jak právnickým osobám, tak i osobám fyzickým, podnikatelům a občanům ve sféře práva občanského.

Právní služby ve všech zmiňovaných oborech jsou poskytovány v českém, anglickém a ruském jazyce.

Advokátní kancelář JUDr. Tomáše Vymazala, Wellnerova 1322/3C, 779 00 Olomouc

tel.: + 420 581 200 576, e-mail: info@ak-vymazal.cz