Reklama

Pátek 14. června 2024, svátek má Roland, venku je 22.4 °C

UPOZORNĚNÍ: Tento příspěvek je starší než 6 měsíců.
Níže uvedené informace mohou být zastaralé či neplatné!

Zemřel profesor Milan Hejtmánek

Zprávy z regionu

16.9.2020

roc jap

Ve věku 92 let v pondělí zemřel profesor Milan Hejtmánek. Emeritní přednosta Ústavu biologie lékařské fakulty - biolog a pedagog, nositel Ceny města Olomouce.

Milan Hejtmánek se narodil 3. května 1928 v Olomouci. S obnovenou olomouckou univerzitou byl svázán již od roku 1947, kdy začal studovat bienium přírodních věd. Po absolutoriu biologie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně se vrátil do Olomouce, kde se stal asistentem Ústavu biologie LF UP. Na tomto ústavu byl zaměstnán až do odchodu do penze.

V lékařském prostředí spojil své zájmy a zkušenosti se zaměřením fakulty a založil již v padesátých letech „olomouckou školu“ lékařské mykologie, zabývající se biologií původců mykotických onemocnění u člověka. V této oblasti výzkumu působil po celý život a publikoval přes dvě stě původních vědeckých prací z epidemiologie, fyziologie, cytologie i genetiky patogenních hub. Jeho práce měla i praktická využití, když vyústila v zavedení výroby avirulentní vakcíny proti trichofytóze skotu, která se velmi osvědčila.

V Olomouci organizoval řadu vědeckých konferencí a celostátních seminářů k aktuálním otázkám oboru. Mnoho let působil ve výborech vědeckých společností a redakčních radách odborných časopisů tuzemských i zahraničních. Profesor Hejtmánek usilovně a s láskou k oboru pracoval také v období mezi lety 1969 a 1989, kdy mu bylo znemožněno zastávat významnější vědecké a pedagogické funkce na fakultě a osobně spolupracovat s kolegy z demokratických zemí.

Za dlouhá léta působení na vysoké škole se stal významným a uznávaným pedagogem, proslulým skvělými přednáškami i velkými nároky při zkoušení, ale především schopností soustředit kolem sebe talentované studenty s hlubším zájmem o obor, kterým umožnil zahájení vlastní vědecké práce. V jeho laboratoři začínalo mnoho badatelů v oblasti biomedicíny, kteří se dnes těší značnému renomé v tuzemsku i ve světě. Trvalý zájem o problematiku výuky biologie jej přivedl do čela pedagogické komise při Hlavním výboru Československé biologické společnosti, kde působil řadu let; byl čestným členem ČSBS, Československé společnosti mikrobiologické a Slovenské společnosti mykopatologické. Je autorem či spoluautorem řady vysokoškolských skript a učebnic dodnes užívaných.

V roce 2009 obdržel Milan Hejtmánek Cenu města Olomouce.

Foto: Jan Procházka

Po listopadu 1989 se mohl vrátit do čela Ústavu biologie LF UP. Vykonal poté ještě mnoho záslužné práce pro rozvoj ústavu v nových podmínkách a angažoval se i na úrovni celé univerzity jako její prorektor a člen vědeckých rad.
V roce 2009 obdržel medaili MŠMT I. stupně. za dlouhodobé vynikající působení v oblasti vysokoškolského vzdělávání. Pozitivní ohlas u olomoucké veřejnosti měly také výstavy jeho vědeckých mikro a makrofotografií. V roce 2009 mu byla udělena Cena města Olomouce.

"S tímto dnem odešel z našeho světa noblesní člověk nesmazatelně spojený s Listopadem 1989 a ještě citelněji s transformací naší alma mater ve svobodnou, demokratickou, moderní univerzitu. Jako prorektor pro vědu a výzkum neminul profesor Hejtmánek šanci iniciovat posun v kvalitě práce o krok či alespoň krůček dále. Věděl, že pedagogická a badatelská činnost musí být nerozlučně propojeny, a byl vždy připraven rozdmýchávat byť jen jiskřičku naděje do plamínku a ohníčku. Věděl, že očekávané výsledky mohou následovat jenom po pilném a cílevědomém úsilí a toto poznání šířil dál, jak se od vlivné osobnosti akademického světa očekává. Vždycky mě překvapovala přirozená plachost a skromnost tohoto významného vědce a vysokoškolského učitele – která byla zcela v nepoměru k dílu, jež za sebou zanechal. Univerzita, pane prorektore, na vás nezapomene a ze srdce za všechno děkuje," napsal v nekrologu emeritní rektor olomoucké univerzity Josef Jařab.

Poslední rozloučení s Milanem Hejtmánkem proběhne v okruhu rodiny a blízkých přátel.