Reklama

Úterý 19. ledna 2021, svátek má Doubravka, venku je 0.7 °C

Vlastivědné muzeum zve na Policejní sbory v proměnách času

Kultura

15.12.2020

Autor: red

Teprve včera představilo Vlastivědné muzeum v Olomouci nejnovější výstavu Policejní sbory v proměnách času, která přibližuje vývoj policejních složek na našem území od vzniku samostatného československého státu po současnost. Výstava vznikla u příležitosti desátého výročí vzniku Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje a k vidění by měla být do konce února. Ovšem kdo má zájem výstavu navštívit ještě letos, tak by si měl pospíšit. Díky novým vládním opatřením budou muset muzea od pátku 18. prosince opět zavřít...

Foto: David Kopřiva

Počátky budování policejních sborů se datují do doby vzniku prvních zákonů, které určovaly hranici přípustnosti lidského konání. Po celou dobu své existence policie vystupuje v roli donucovací složky, která je sice v očích mnoha jedinců prvkem obtěžujícím, ovšem z hlediska fungování moderní společnosti nepostradatelným. "Je mi velkou ctí, že Vlastivědné muzeum v Olomouci může uspořádat výstavu k 10. výročí Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje. Spolupráce s Policií Olomouckého kraje je pro nás velmi důležitá. Vzpomněl bych například převoz Věstonické venuše, Keltské hlavy nebo nalezení pětitisícové státovky. A proto bych chtěl poděkovat policii, prostřednictvím ředitele Krajského ředitelství Tomáše Landsfelda, že dělají čest své profesi. Můžeme tak být hrdi na policisty našeho kraje," řekl Břetislav Holásek, ředitel Vlastivědného muzea v Olomouci.

Tematická výstava vznikla u příležitosti 10. výročí vzniku Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje. Přibližuje vývoj policejních složek na našem území od vzniku samostatného československého státu po současnost. Přináší informace o četnictvu a sborech stráže bezpečnosti, které plnily bezpečnostní úkoly v období první republiky a protektorátu Čechy a Morava, včetně detailních poznatků o jejich činnosti na Olomoucku. Z historického hlediska je neopomenutelná i činnost Sboru národní bezpečnosti, který díky jedné ze svých složek - Státní bezpečnosti – částečně ztratil v minulosti morální kredit a jako jediný byl prakticky po celou dobu své více než čtyřicetileté existence v politickém područí vládnoucí strany. I přes tuto skutečnost dokázal díky Veřejné bezpečnosti a Kriminální službě kvalitně plnit úkoly v boji s kriminalitou a stejně jako předchozí bezpečnostní složky dosáhl mnoha významných úspěchů. V neposlední řadě výstava přibližuje rozsah činnosti a vybavení současných policistů v Olomouckém kraji.

"Dne 1. 1. 2010 legislativně vzniklo Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje. Začala se tak psát historie nejen samostatné organizační složky státu, ale zejména policejního ředitelství, které se zrodilo po více než roční přípravě rozdělením tehdejší Správy Severomoravského kraje. Policie ČR se tak přizpůsobila svou organizační strukturou územně správnímu uspořádání země, které prošlo reformou v roce 2000. Pro nově vzniklá ředitelství, kterých bylo celkem šest, se od začátku vžilo označení "dcery", úzce spolupracujeme s Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje. Deset let je z hlediska historie velmi krátká doba. Z pohledu našeho ředitelství je to však příležitost ke krátkému ohlédnutí a případně k zamyšlení zda vznik krajského ředitelství je skutečně historickou událostí, nebo bude jen pouhou epizodou v dnes tak dynamickém vývoji Policie ČR. Věřím, že tato výstava přispěje k lepšímu pochopení historických souvislostí a tím umožní uvažovat o budoucnosti s nadějí a optimismem. Přeji všem návštěvníkům, aby se jim i v dnešní nelehké době výstava připravená Vlastivědným muzeem v Olomouci líbila. Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se na realizaci výstavy podíleli," doplnil Tomáš Landsfeld, ředitel Krajského ředitelství PČR.

Výstava je z velké části tvořena panelovou prezentací doplněnou o trojrozměrné předměty – pokrývky hlavy, stejnokrojové součástky, chladné a palné zbraně, hodnostní označení, odznaky a dobové tiskoviny. Návštěvník má rovněž možnost zhlédnout řadu unikátních předmětů a fotografií.