Reklama

Pondělí 20. května 2019, svátek má Zbyšek, venku je 13.3 °C

Vedení města představilo rozpočet na rok 2019. Schvalovat se bude 14. prosince

Zprávy z regionu

29.11.2018

Autor: zd

Radní po náročných jednáních představí zastupitelstvu návrh rozpočtu města Olomouce na rok 2019. Schvalovat se bude 14. prosince. Radě města se ho podařilo sestavit jako vyrovnaný.

Foto: David Kopřiva

"Návrhu rozpočtu, který aktuálně prošel třetím čtením, předcházela řada velmi náročných jednání včetně dvou zasedání investiční komise. Pro návrh už zvedla ruku většina členů finančního výboru a doporučila jej ke schválení zastupitelstvu," uvedl primátor Mirek Žbánek.   

"Příjmová kapitola rozpočtu pro rok 2019 počítá s částkou 2,579 miliardy korun, což je zhruba o 127 milionů korun více než v roce 2018," uvedla ekonomická náměstkyně primátora Eva Kolářová a dodala, že nárůst této položky je dán zejména v oblasti daňových příjmů a také v oblasti dotačních titulů. Výdaje budou nižší než v roce 2018. Celková částka 2,541 miliardy korun zahrnuje provozní i kapitálové výdaje. V této částce jsou tedy zahrnuty jak velké investice a opravy, tak i provozní náklady, rozpočty na provoz příspěvkových organizací, objednávky veřejných služeb pro město či mzdové náklady. "Snížení plánovaných výdajů je ovlivněno navýšením splátek jistin z přijatých úvěrů. Za pozitivní pro rozpočet naopak považuji snížení provozních výdajů, zejména v kontextu toho, že výdaje pro příspěvkové organizace včetně škol jsou ve stejné výši nebo dokonce vzrostly," zdůraznila Kolářová.

"Co se týká přípravy rozpočtu, ocitáme se ve velmi složitém období, protože finance města celkově nejsou v takové kondici, jakou bychom si přáli," řekl primátor a dodal, že tato rada měla možnost do tvorby rozpočtu zasáhnout jen z části. "Není to rozpočet, ze kterého bychom jásali, ale snažíme se o maximum možného. Znamená to, že detailně diskutujeme každou jednotlivou položku v každé konkrétní oblasti," doplnil.   

NA INVESTICE JE VÍCE PENĚZ NEŽ PŘED DVĚMA LETY

Za prioritní témata rada města považuje zejména investice, opatření, která vedou ke zvýšení bezpečnosti v dopravě a na veřejných prostranstvích, obnovu veřejné zeleně, participaci komisí městských částí, naplňování koncepce Smart city, modernizaci informačních systémů pro občany a posílení Městské policie. Na investice a velké opravy nad dva miliony korun je v rozpočtu pro příští rok určeno skoro 456 milionů korun, což je o 90 milionů více než v roce 2017. Pro příští rok je například plánována rekonstrukce komunikace, včetně kanalizace a vodovodu, v ulici Erenburgova za celkových 28,5 milionu korun, kterou nově pokryje tichý asfalt. Počítá se i se stavbou nové nadregionální cyklostezky Nedvězí - Bystročice za 5,4 milionu a přípravou stavby dalšího úseku nadregionální Jantarové cyklostezky v ulicích Hodolanská a Libušina, stejně jako zřízením čtvrtého ramene křižovatky na tř. Kosmonautů za 2,5 milionu korun. "Do plánovaných investičních akcí patří samozřejmě i ty investice, které pokračují z letošního roku. Patří sem protipovodňová opatření s vyčleněnou částkou 10,5 milionu, hasičská zbrojnice Chválkovice za téměř 15 milionů i zateplení mateřské školy Nedvědova za 42 milionů korun," uvedl náměstek Martin Major.

Významné peníze směřují i na přípravu investičních akcí - úprava křižovatky Polská x Rooseveltova (300 tisíc korun), projekční příprava rekonstrukce zimního stadionu (300 tisíc korun), křižovatka ulic Erenburgova x Na Trati (100 tisíc korun) projektové dokumentace na cyklostezky Samotišky – Droždín – Bystrovany (150 tisíc korun), přístup pro cyklisty do Smetanových sadů (70 tisíc korun), tramvajová trať III. etapa (500 tisíc korun), nebo projektová dokumentace na úpravu sociálního zařízení v Čechových sadech (100 tisíc korun). „V příštím roce chceme věnovat také preventivním opatřením v oblasti ochrany obyvatel, proto počítáme s vybudováním výstražného a informačního systému města, do kterého investujeme zhruba 27 milionů korun," uvedl Major.

OPRAVY ŠKOL, VÍCE ZELENĚ A OBNOVA SLÁVY FLORY

Na investice do škol putuje částka ve výši 33 milionů. Z peněz se podaří vybudovat nové odborné učebny v ZŠ Gorkého za 15 milionů, v ZŠ Holice za 7,5 milionu i v ZŠ Heyrovského za 6,2 milionu, na rekonstrukci střechy v ZŠ Rožňavská jsou v rozpočtu vyčleněny 4 miliony korun. Z toho předpokládaná dotace činí 23,3 milionu korun. "Dotace u investic do školských zařízení činí zpravidla devadesát procent, u energetických opatření čtyřicet procent," sdělil náměstek Matouš Pelikán. Kromě toho počítá rozpočet v oblasti školství i dalšími nestavebními investicemi, kde je alokována částka 3,8 milionu korun na obnovu vybavení školních jídelen. Na údržbu a obnovu lokalit dětských hřišť a sportovišť míří částka 2,3 milionu. Další důležitou položkou je obnova historických památek, na kterou je v rozpočtu vyčleněna částka téměř 53 milionů korun a patří sem mimo jiné i plánovaná rekonstrukce historické radnice včetně věže, na níž by město mělo získat dotaci 11,7 milionu korun.

Na obnovu veřejné zeleně ve městě se podařilo radním částku výrazně navýšit. "Nejvíce to pocítí výstaviště Flora, kde dojde k obnově vegetačních prvků za 2,2 milionu korun v parcích včetně zelených ploch. Město bude dále pokračovat v revitalizaci městských zelených ploch, kde v péči o zeleň je alokována částka 50 milionů. K navýšení došlo i u prostředků pro komise městských částí a to o 1,9 milionu, které jsou určeny pro opravy a estetizaci veřejných ploch," popsal náměstek primátora Pavel Hekela. Dle jeho slov si Výstaviště Flora zaslouží navázat na skvělé roky plné úspěchů a rozkvětu. "Tam chceme soustředit naši pozornost výrazně," doplnil. 

Na podporu využití volného času dětí a mládeže, sociální oblasti, cestovního ruchu a sportu, na obnovu kulturních památek a do oblasti životního prostředí míří z rozpočtu prostřednictvím dotačních programů města celková částka ve výši 86,5 milionu korun.

VZROSTOU MZDY

Velký problém při sestavování rozpočtu znamenalo i zákonné navýšení mezd. "Jde o povinné navýšení, na které nám stát nedal ani korunu. Na základě novelizace nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, účinného od 1. ledna 2019, mimo jiné dochází k navýšení stupnice platových tarifů o pět procent," objasnil primátor. Pro zhruba pět stovek zaměstnanců státní správy a dvě stovky zaměstnanců samosprávy celková částka činí 14,8 milionů korun. "Zákonné navýšení musí být poskytnuto i zaměstnancům příspěvkových organizací města," doplnila ekonomická náměstkyně Eva Kolářová.

Celkové zadlužení města se podařilo snížit o částku 137 milionů korun. "V příjmové části rozpočtu bohužel stále doplácíme na státem stanovené rozpočtové určení daní. Olomouc kvůli tomu od roku 2007 přichází ročně o sto padesát milionů korun," objasnil primátor Mirek Žbánek. Podle něj je to handicap, který se těžko dohání a v řádu let minulých by vytvořil částku 1,5 miliardy korun.

O rozpočtu budou hlasovat zastupitelé na svém druhém zasedání 14. prosince.