Reklama

Čtvrtek 11. srpna 2022, svátek má Zuzana, venku je 17.5 °C

V pondělí začne oprava komunikace na tř. Svornosti. Stavební práce potrvají do října

Zprávy z regionu

3.7.2022

Autor: red

Klidnějšího prázdninového provozu využívá Olomouc k realizaci oprav komunikací, aby související uzavírky co nejméně omezily obyvatele města. Jednou z lokalit, kde hned na začátku prázdnin začnou také opravy komunikace, je tř. Svornosti. Celkem 223 metrů silnice od křižovatky tř. Svornosti X U Kovárny po křižovatku tř. Svornosti X Kmochova (včetně této křižovatky) bude stavební firma opravovat ve dvou etapách. První úsek začne v pondělí 4. července.

Foto: Mapy.cz

Předmětem stavební akce je oprava části místní komunikace na třídě Svornosti. Opravovaný úsek v délce cca 223 m začíná na hranici křižovatky tř. Svornosti s ulicí U Kovárny a končí křižovatkou tř. Svornosti s ulicí Kmochova (vč. této křižovatky). "Stavební úprava místní komunikace bude vedena v režimu "ZÓNA 30". Oprava spočívá v obměně asfaltových vrstev krytu místní komunikace a betonových obrubníků. V rámci stavební činnosti budou upravena místa pro přecházení a přechody pro chodce do požadovaných standardů. Stávající šíře komunikace bude využita pro umístění parkovacích zálivů," vysvětluje stavební technik odboru dopravy olomouckého magistrátu Svatopluk Kukla.

"Společně s úpravou parkovacích stání projekt také lépe řeší prostor pro umístění kontejnerů. Parkovat se nově bude kolmo, nikoli šikmo jako doposud. Vzniknou tedy nová kontejnerová stání a parkovací místa pro celkem 92 vozidel, z nichž 5 míst bude vyhrazených," doplňuje investiční náměstek primátora Martin Major. Náklady na provedení stavby jsou 5,4 milionů korun.

Stavební práce budou probíhat v době od 4. července 2022 do 2. října 2022.

Stavba bude rozdělena na 2 části:

V termínu od 4. července do 21. srpna (etapa 1.A + 1.B) budou práce probíhat za plné uzavírky v první části stavby od křižovatky s ulicí Kmochovou po budovaný zvýšený práh s místem pro přecházení, který bude umístěn na komunikaci na úrovni domu tř. Svornosti 50. Druhá část opravované komunikace bude v provozu, včetně parkovacích míst.

V termínu od 22. srpna do 2. října (etapa 2) budou práce probíhat za úplné uzavírky v druhé části stavby od zvýšeného prahu po křižovatku s ulicí U Kovárny. První část již opravené komunikace bude podmíněně v provozu, včetně parkovacích míst.

Před zahájením stavebních prací byli všichni občané, jichž se opravy a uzavírky dotknou, informováni o zahájení stavebních prací a obdrželi také kontakt na stavbyvedoucího z realizační firmy. O průběhu akce byli podrobně informováni i zástupci KMČ 11 Tabulový vrch a KMČ 12 Neředín.

Ve výjimečných případech (stěhování, odvoz/dovoz imobilní osoby, apod.) bude občanům na staveniště po dohodě se stavbyvedoucím vjezd umožněn.

"Závěrem si dovolujeme všechny občany požádat o trpělivost a dodržování přechodného dopravního značení. Je to především z důvodu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví občanů, ale hlavně pro zdárný průběh a následné dokončení stavebních prací," dodává mluvčí magistrátu Michal Folta.

Reklama

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MILOSLAVA STIBORA - VÝTVARNÝ OBOR

Katalog firem » Kultura a umění » Umělecké školy

ZUŠ Miloslava Stibora je jednooborová škola – vyučuje se zde pouze výtvarný obor. To škole umožňuje soustředit se na vlastní projekty a svou činnost jim cele podřídit. Výuka je určena ž...