Reklama

Pátek 14. června 2024, svátek má Roland, venku je 22.8 °C

UPOZORNĚNÍ: Tento příspěvek je starší než 6 měsíců.
Níže uvedené informace mohou být zastaralé či neplatné!

Univerzita představila veřejnosti Český institut výzkumu a pokročilých technologií

UNIVERZITA

1.10.2021

roc jap

Univerzita Palackého dnes představila veřejnosti Český institut výzkumu a pokročilých technologií – CATRIN. Nový vysokoškolský ústav univerzity, který integruje část jejích vědeckých kapacit, se zaměřuje na mezioborový výzkum v oblasti nanotechnologií, biotechnologií a biomedicíny s velkým důrazem na mezinárodní spolupráci a přenos výsledků do praxe.

Konkurovat předním tuzemským vědeckým centrům, obstát v silné mezinárodní konkurenci a přispět svým výzkumem k řešení globálních společenských problémů, to je cílem nového vysokoškolského ústavu Univerzity Palackého CATRIN. „Naší prioritou je zaměřit se na nové možnosti získání a ukládání ‚zelené‘ energie, podílet se na rozvoji udržitelného zemědělství, ochraně životního prostředí nebo prevenci a léčbě civilizačních chorob. Vedle špičkového základního výzkumu velkou pozornost věnujeme přenosu výsledků bádání do praxe,“ uvedl ředitel CATRIN Pavel Banáš.

Vysokoškolský ústav vznikl integrací několika center. Jedním z nich je i Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů. Při slavnostním představení jím hosty provedl profesor Radek Zbořil (na horním snímku uprostřed), jeden z nejcitovanějších českých i světových vědců.

Foto: Jan Procházka

Vysokoškolský ústav vznikl integrací vědeckých týmů Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů Přírodovědecké fakulty UP a Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty UP. O jeho založení rozhodl Akademický senát UP v prosinci 2019. Statut ústavu CATRIN nabyl účinnosti 1. října 2020. Ústav se ale nerodil snadno, jeho vznik doprovázela na univerzitě řada kontroverzí a složitých jednání jak o personálním, tak i o materiálovém a majetkovém zajištění, která stále nejsou uzavřena.

Součástí Catrin je i Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum. Probíhá tu například genetická modifikace ječmene, který nepotřebuje tolik hnojiva, jako běžné odrůdy. Zamezí se tak znečišťování spodních vod.

Foto: Jan Procházka

„Vysokoškolský ústav je součástí Univerzity Palackého v Olomouci a měl by dostat šanci ukázat svůj vědecko-výzkumný potenciál. Při nástupu do funkce rektora jsem si dal jako jeden z cílů spory kolem ústavu vyřešit. Řada jednání už proběhla a posunuli jsme se například v personální oblasti, ale stále ještě máme spoustu věcí k dořešení před sebou, zejména pak v oblasti spravedlivého rozdělení přístrojového vybavení a prostor k užívání mezi ústavem a přírodovědeckou fakultou, z níž vzešel. Musím přiznat, že se dohoda rodí velmi obtížně, ale chci věřit, že se k ní postupně blížíme,“ řekl rektor Martin Procházka.

Ve vysokoškolském ústavu pracuje v současné době přes 220 zaměstnanců včetně řady zahraničních odborníků. Mezi nimi je i několik výzkumníků, kteří se pravidelně objevují v seznamu nejcitovanějších vědců světa vyhlašovaném každoročně americkou společností Clarivate Analytics. Tým pod vedením Michala Otyepky řeší hned dva prestižní granty Evropské výzkumné rady související s výzkumem nízkodimenzionálních uhlíkových nanomateriálů a jejich aplikacemi. Vědci z CATRIN působí například ve vedení Evropské biotechnologické federace a výrazně se zapojili i do vývoje nových technologií v boji s covidem-19. Institut úzce spolupracuje s řadou zahraničních pracovišť včetně předních vědeckých ústavů z Itálie, Španělska, Švýcarska, Německa, USA, Japonska a dalších zemí.