Reklama

Čtvrtek 27. června 2019, svátek má Ladislav, venku je 23.8 °C

Univerzita Palackého pořádá 19. ledna Den otevřených dveří

Zprávy z regionu

12.1.2019

Autor: Zuzana Doleželová

Přemýšlíte, kam zamířit po střední škole? Chcete si dodělat vysokou? Zajímá vás chod nejstarší univerzity na Moravě zevnitř? V sobotu 19. ledna se už tradičně otevřou brány všech osmi fakult Univerzity Palackého, ale také Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci, Správa kolejí a menz UP, Pevnost poznání Olomouc nebo UPoint.Na každé fakultě bude možné získat také propagační a informační materiály. Kromě informačních bloků se návštěvníci mohou těšit na zajímavý doprovodný program.

Ilustrační foto

Foto: Depositphotos.com

Univerzita Palackého se na den otevřených dveří vždy dlouhodobě připravuje a snaží se poskytnout návštěvníkům kompletní informační servis. K tomu slouží především informační bloky, které se konají na každé z fakult. Na každé fakultě bude také možné získat propagační a informační materiály a připraven bude i zajímavý doprovodný program. K univerzitním budovám zájemce o studium zdarma dopraví speciální autobusová linka, orientaci i plánování navíc usnadní unikátní mobilní aplikace.

Cyrilometodějská teologická fakulta
Den otevřených dveří se uskuteční v budově CMTF v Univerzitní ulici 22 od 9:00 do 14:00. Na studijním oddělení fakulty referentky poskytnou informace o studijních programech a přijímacím řízením. Na fakultě se budou prezentovat například teologické obory a Sociální pedagogika. Uchazeči o obory Charitativní a sociální práce a Mezinárodní sociální a humanitární práce se mohou od 10 do 11 hodin seznámit s projektovým učením. Od 11 do 12 hodin se uskuteční informační blok Studuj humanitární práci! Vyzkoušet půjde i přijímací řízení nanečisto.
Den otevřených dveří na CMTFInformace o studiu na CMTF

Lékařská fakulta
Den otevřených dveří se uskuteční od 9 do 14 hodin v prostorách Teoretických ústavů Lékařské fakulty UP (Hněvotínská 3). Ve vestibulu Teoretických ústavů budou zájemcům k dispozici informační a studijní materiály s možností odborné konzultace. Hlavní informační bloky se budou konat od 9:30 a od 11:30 v tzv. Velké posluchárně za účasti vedení fakulty. V rámci doprovodného programu si mohou návštěvníci pod vedením studentů vyzkoušet poskytnutí první pomoci a správnou techniku péče o dutinu ústní. V případě zájmu mohou účastníci navštívit Ústav lékařské biofyziky, Ústav normální anatomie (anatomické muzeum), Ústav lékařské chemie a biochemie, Ústav klinické a molekulární patologie, Ústav biologie, Ústav mikrobiologie, CENTESIMO (Centrum simulátorů, telemedicíny a praktických dovedností) a Kliniku zubního lékařství (Palackého 12, vstup od 10:30, v 11:00 zahájení komentované prohlídky).
Podrobnější informace ke Dni otevřených dveří a k programu naleznete na stránce fakulty

Filozofická fakulta
V průběhu dne otevřených dveří se uskuteční 3 informační bloky se zástupci vedení filozofické fakulty na Křížkovského 10, v místnosti 3.32 (2. poschodí): 1. informační blok: 09:30–10:15; 2. informační blok: 11:00–11:45; 3. informační blok: 12:30–13:15. Informace o studijních programech, požadavcích pro přijetí, přípravných kurzech k přijímacím zkouškám či uplatnění absolventů v praxi budou podávány na příslušných oborových katedrách od 9 do 14 hodin. Fakulta umožní zájemcům zkušební testování studijních předpokladů, uskuteční se v Uměleckém centru UP (Konvikt), Univerzitní 3, místnost AM od 9:00, 10:30, 12:00 a 13:00, délka trvání testu je 50 minut. K registraci je třeba se dostavit minimálně 15 minut před zahájením.
Více informací na stránce fakulty

Přírodovědecká fakulta
Fakulta uvítá návštěvníky od 9 do 14 hodin v hlavní budově na třídě 17. listopadu 12. Během 2 informativních bloků v aule č. 2.001 v hlavní budově v 2. podlaží od 9:30 a od 11:30 se zájemci dozvědí informace o fakultě, přijímacím řízení, možnostech uplatnění i zahraničních pobytů, na katedrách se mohou dotázat na podrobnosti k náplni a průběhu studia. Katedra experimentální fyziky předvede laboratoř školních pokusů a laboratoř mechaniky a molekulové fyziky. Aplikovaná fyzika představí laboratoř pro atomovou a jadernou fyziku. Zájemci o nanotechnologie si mohou prohlédnout laboratoř nanotechnologií a podívat se na ukázky nanostruktur pomocí skenovacího elektronového mikroskopu. Specializovaná pracoviště představí i katedra optiky. Do laboratoří nechá nahlédnout i katedra buněčné biologie a genetiky. Geologové představí geofyzikální vybavení, sbírky mineralogie, paleontologie a regionální geologie a zájemce provedou geoparkem. Geoinformatici ukáží drony pro fotografování krajiny, s informatiky mohou uchazeči řešit algoritmické rébusy či si projít virtuálně budovu fakulty. Matematici zvou na ukázkovou hodinu zpracování dat (od 10 a od 12 hodin, učebna 5.001). K vidění budou i optické součásti teleskopu pro detekci kosmického záření či demonstrace činnosti částicové kamery. Spolek UP Crowd předvede chemické a fyzikální pokusy, například kreslící kyvadlo, vývoj kyslíku či model gravitace.
Podrobněji na stránce fakulty

Otevřena bude i Pevnost poznání

Zájemci o studium si mohou prohlédnout také UPoint

Foto: Jan Procházka

Pedagogická fakulta
Den otevřených dveří se koná v hlavní budově Pedagogické fakulty UP (Žižkovo náměstí 5) a v Uměleckém centru UP od 9 do 14 hodin. Uchazeči se dozvědí informace o studijních programech, uplatnění absolventů v praxi, podmínkách přijetí ke studiu, požadavcích na přijímací zkoušky, přípravných kurzech a možnostech mezifakultních studií. Informační blok zástupců fakulty se koná od 9:30 a od 12:00 v přízemí v auditoriu fakulty. Uchazeči si mohou také vyzkoušet nanečisto test studijních předpokladů, a to v posluchárně N3 v přízemí fakulty od 11:00. Referentky studijního oddělení poskytnou informace o nabízených studijních programech a informace související s přijímacím řízením v posluchárně P6 v přízemí vpravo.
Podrobněji na stránce fakulty

Fakulta tělesné kultury
Na fakultě tělesné kultury (třída Míru 117) si zájemci od 9 do 14 hodin vedle prezentací studijních programů nebo možností zahraničních studijních pobytů budou moci vyzkoušet také řadu zajímavých aktivit - například se seznámí s fungováním optického systému pro analýzu pohybu v 3D prostoru Vicon Vantage, vyzkoušejí si brýle na virtuální realitu nebo si zahrají cyberball. Přístupná bude i lezecká stěna a představí se hokejisté University Shields Olomouc. Většina programu je soustředěna v prostorách Aplikačního centra BALUO a Centra kinantropologického výzkumu, pouze informační bloky se konají od 10 a od 12 hodin v budově NA ve 4. podlaží v aule NA 401.
Podrobněji na stránce fakulty

Právnická fakulta
Na právnické fakultě (17. listopadu 8) v budově A od 9 do 14 hodin uchazeči získají informace o nabízených studijních programech, obsahu studia oborů, požadavcích na přijetí, možnostech zahraničních studijních pobytů a stáží nebo uplatnění absolventů v praxi. Prohlédnou si zázemí fakulty a o zkušenosti a rady se s nimi podělí také studenti. Účastníci se mohou těšit i na praktické ukázky výuky a doprovodný program (například simulované soudní jednání od 9:00 do 10:00 a od 11:00 do 12:00 v rotundě). Hlavní informační bloky se uskuteční od 10:00 do 10:45 a od 12:00 do 12:45 v učebně U1. V budově A budou také infostánky zahraničního oddělení a studentských spolků.
Podrobněji na stránce fakulty

Fakulta zdravotnických věd
Ve vestibulu Teoretických ústavů LF (Hněvotínská 3) budou od 9 do 14 hodin poskytovány informace o nabídce studijních oborů, podmínkách přijímacího řízení. Prezentace pro uchazeče o studium za účasti vedení fakulty se uskuteční od 9:30, 10:30 a od 12:00 v malé pravé posluchárně (TU/MPP). Časový rozsah prezentací bude cca 30 minut. Zájemci budou mít po dobu konání DOD možnost prohlédnout si odborné učebny pro praktickou výuku studijních oborů FZV.
Informace na stránce fakulty

Pevnost poznání
Interaktivní muzeum vědy UP (třída 17. listopadu 7, areál Korunní pevnůstky) bude mít pro studenty maturitních ročníků otevřeno od 9 do 18 hodin zdarma. Animátoři zájemce seznámí s tematickými expozicemi, na jejichž tvorbě se podíleli především odborníci z přírodovědecké fakulty. Chybět nebude ani projekce v digitálním planetáriu.
Podrobnější informace na www.pevnostpoznani.cz

Knihovna UP
Zaměstnanci Knihovny UP budou připraveni se zájemcům věnovat:

Ústřední knihovna UP ve Zbrojnici (Biskupské náměstí 1)
9:00–16:00  V recepci bude na příchozí čekat u infostánku knihovník, který rád poskytne informace o univerzitní knihovně, možnostech služeb ústřední knihovny a poboček na fakultách. Zařídí pro zájemce také prohlídku výpůjčních sálů, noční studovny a kluboven Zbrojnice. K dispozici budou propagační materiály.

Britské centrum (přízemí Zbrojnice, Biskupské náměstí 1)
9:00–9:30  Prohlídka centra + informace o cambridgeských zkouškách na UP
10:00–10:30  Prohlídka centra + informace o cambridgeských zkouškách na UP
11:00–11:30  Prohlídka centra + informace o cambridgeských zkouškách na UP

Knihovna CMTF (Univerzitní 22)
8:30–15:00  Zájemce si prohlédnou s knihovnicí prostory knihovny a budou jim poskytnuty veškeré požadované informace.

Knihovny LF + FZV (Hněvotínská 3)
9:00–14:00  V obou knihovnách bude k dispozici informační stánek s propagačními materiály.

Knihovna PřF (17. listopadu 6)
9:00–14:00  Knihovnice bude v 6. patře přírodovědecké fakulty k dispozici a poskytne zájemcům prohlídku a seznámí je s možnostmi studia v knihovně na Envelopě a v pobočce v Olomouci-Holici, kde jsou knihy a materiály pro biologické obory.
Více na: www.knihovna.upol.cz

Koleje a menzy (SKM)
Návštěvníci mohou zjistit, jak to funguje na vysokoškolských kolejích a v menze. V hlavní menze na 17. listopadu mohou ochutnat oběd za studentské ceny.

9:00–14:00 Představení kolejí a menz v tělocvičně na koleji B. Václavka včetně několika informačních stánků (stánek o bydlení a stravování v menzách, Udržitelný Palacký, Kolejní rada, Pevnost poznání, Akademik sport centrum, ESN).

11:00–14:00 Hlavní menza (17. listopadu) nabídne všem návštěvníkům DOD jídlo za studentské ceny. Menu 19. 1.: dýňová polévka se smaženým hráškem, vepřový guláš Petra Voka, mexické rizoto (bezlepkové), boloňské špagety s vepřovým masem a parmazánem, kuřecí Cordon bleu a hranolky. Všechna jídla nemusí být k dostání po celou dobu. 

Otevřena budou i bistra FreshUP, a to od 8 do 14 hodin:
FreshUP na přírodovědecké fakultě, 17. listopadu 12
FreshUP na filozofické fakultě, Křížkovského 10
Viz web skm.upol.cz

UPoint
Informační centrum a obchod UP (Dům U Černého psa, Horní náměstí 12) nabídne od 9 do 15 hodin informační brožury, praktické mapy a běžný sortiment. Zájemci o studium na UP dostanou také punč či kávu zdarma.
Více na: upoint.upol.cz.

Studentské kariérní a poradenské centrum UP a Vědeckotechnický park UP
V areálu fakulty tělesné kultury bude Kariérní centrum UP od 9 do 14 hodin prezentovat nabídku služeb a akce, které pořádá.
Více na kariernicentrum.upol.cz