Reklama

Pátek 22. března 2019, svátek má Leona, venku je 10.9 °C

UPOZORNĚNÍ: Tento příspěvek je starší než 6 měsíců.
Níže uvedené informace mohou být zastaralé či neplatné!

U.S.G. POL: Komplexní péče a vstřícný přístup k pacientkám je u nás na prvním místě

Zprávy z regionu

6.3.2018

Autor: Zuzana Doleželová

U.S.G. POL je soukromé lékařské centrum, které se zabývá genetikou, ultrazvukovou diagnostikou, gynekologií a s tím související laboratorní diagnostikou. O všem, co toto lékařské zařízení nabízí svým pacientkám a těhotným ženám, jsme si povídali s vedoucím lékařem MUDr. Petrem Polákem, CSc. Centrum klade důraz vedle vysoké kvality diagnostických a léčebných postupů především na komplexnost lékařské péče a  vstřícný přístup k pacientům.

Foto: Jan Procházka

U.S.G. POL s.r.o.

Hanáckého pluku 6
Mobil: 603 887 567
Telefon: 585 242 733
E-mail: info@usgpol.cz, ordinace@usgpol.cz

Veškeré informace naleznete na webu.

"Naše centrum se zabývá trojí činností – je to klinická genetika, gynekologie a laboratoř molekulární genetiky. Gynekologie zahrnuje péči o ženy všech věkových kategorií. V centru našeho zájmu jsou pochopitelně i nastávající maminky. S oborem gynekologie souvisí další oblasti, ať už je to řízení antikoncepce, hormonální terapie, předoperační vyšetření, onkologický screening a podobně," nastiňuje na úvod vedoucí lékař centra MUDr. Petr Polák,CSc.

Co se týče klinické genetiky, U.S.G. POL se zabývá prenatální diagnostikou vrozených vývojových vad plodu. "Snažíme se budoucím maminkám nabídnout vyšetřovací postupy, které nám mají říci co nejspolehlivěji, zda není těhotná ve vyšším riziku pro určitou genetickou anomálii svého plodu. Vyšetření zaměřujeme velmi cíleně už na první trimestr těhotenství, protože už v tomto období máme možnost posoudit jisté ultrazvukové parametry, které souvisí s rizikem Downova syndromu i dalších - méně častých - genetických syndromů nebo morfologických vad," popisuje Polák. U těhotných žen pak odborníci posuzují abnormální hladiny látek v jejich krvi. Společnou analýzou ultrazvukového nálezu a určitých biochemických odchylek vhodnotíme individuální riziko pro těhotnou ženu vzhledem k určitému typu genetické vady. Individuální výši stanoveného rizika pak porovnáme s věkovým rizikem.

První specializované vyšetření se tedy provádí již v prvních třech měsících těhotenství. "Dále pacientku sledujeme ve druhém trimestru, kdy ultrazvuk doplňujeme podrobnějším vyšetřením srdce, centrálního nervového systému a všímáme si celkové morfologie plodu. Nález opět vyhodnotíme," říká Polák. K těmto diagnostickým postupům lékaři využívají moderní zobrazovací ultrazvukové technologie, jako je trojrozměrný a čtyřrozměrný ultrazvuk, který má možnost plod a jeho orgány zobrazit z více rovin. "Je to výchozí modul pro podrobnější vyšetřovací postupy, jako je metoda kontrastního zdůraznění objemových dat a další. Není to jen o tom, že sledujeme velmi realistický obraz, ale 3D ultrazvuk umožní například prostorové zobrazení barevných průtokových křivek. 3D ultrazvuk je nepochybně fascinující pro maminku, která vidí nečekané detaily svého potomka, ale lékařům přináší možnost posoudit různé orgány z několika rovin, uchovat datové objemy, sledovat změny v průběhu času, nebo vybraná data nabídnout pro konsiliární služby kolegům, se kterými spolupracujeme," sděluje Polák.


3D ultrazvuk je nepochybně fascinující pro maminku, která vidí nečekané detaily svého potomka, ale lékařům přináší velmi cenná data...

K tomu, aby odborníci z U.S.G. POL mohli definitivně říci, jestli dítě je nebo není v pořádku, slouží další metody. Nejčastěji jsou to invazivní procedury prenatální diagnostiky. Mezi ně patří odběry tkáně choriových klků, odběry vzorečků plodové vody nebo dalších tkání plodu. Tyto odběry umožní následnou genetickou analýzu v laboratoři.

"Kromě invazivních procedur můžeme maminkám nabídnout i možnost neinvazivních testů. V séru u těhotných se objevují velmi malé volné mimobuněčné úseky DNA plodu. Ty se dají izolovat a následně vyhodnotit. Tento neinvazivní způsob vyšetření je momentálně hojně využíván. Neriskujeme při něm případné komplikace, které by mohly eventuálně souviset s invazivními metodami," vysvětluje Polák. Invazivní a neinvazivní metody mají stejnou spolehlivost a vypovídací hodnotu. Při invazivní metodě jsou výsledky k dispozici řádově do několika hodin. Při neinvazivním postupu se čeká na výsledek sedm až deset dnů. "Je dobré mít na paměti, že jestliže ultrazvuk vyhodnotí abnormální nález, je vhodné použít invazivní metodu, která je rychlejší," dodává Polák.

Na gynekologii stále přijímají nové pacientky. Na gynekologii stále přijímají nové pacientky. Foto: Jan Procházka

Třetí oblastí, kterou se U.S.G. POL zabývá, je laboratorní diagnostika. "Jsme rádi, že jsme před lety vybudovali laboratoř molekulární genetiky, kde pracuje velmi erudovaný tým. Provádíme tu izolaci DNA a následnou analýzu určitých polymorfizmů při podezření na vrozené vady plodu. Dále vyšetřujeme jisté mutace, které přímo souvisí i s rizikem rakovinného bujení. Také analyzujeme DNA u pacientů, kteří mají problémy s otěhotněním, u dárkyň vajíček nebo u dárců spermatu. V neposlední řadě sledujeme mutace genů, které jsou spojeny s poruchou vývoje u dětí nebo dospívajících," uvádí Petr Polák.

Petr Polák: Trojrozměrný ultrazvuk je přirozenou součástí každého ultrazvukového vyšetření, které provádíme, pokud jsou podmínky ideální. Využíváme jej nikoliv jako nějaký bonus, efektní zobrazovací postup, ale získaná objemová data nám slouží k další podrobné analýze. Petr Polák: Trojrozměrný ultrazvuk je přirozenou součástí každého ultrazvukového vyšetření, které provádíme, pokud jsou podmínky ideální. Využíváme jej nikoliv jako nějaký bonus, efektní zobrazovací postup, ale získaná objemová data nám slouží k další podrobné analýze. Foto: Jan Procházka

Vedoucí lékař U.S.G. POL si velmi váží spolupráce s pediatry, gynekology, onkology i s centry asistované reprodukce. "Za tuto kooperaci jsme vděční. Gynekologové, kteří s námi spolupracují, dávají pacientkám informaci o tom, že u nás existuje genetické pracoviště, které má dobré výsledky a které jim nabízí svoje služby. Toho si velmi ceníme," uvádí na závěr Polák.

Autor článkuZuzana Doleželovádolezelova@olomouc.cz

Zuzana Doleželová