Reklama

Čtvrtek 29. února 2024, svátek má Horymír, venku je 8 °C

UPOZORNĚNÍ: Tento příspěvek je starší než 6 měsíců.
Níže uvedené informace mohou být zastaralé či neplatné!

Studenti navrhli ideovou podobu protipovodňových opatření. Výstava Dotyky Moravy začíná už zítra

Zprávy z regionu

7.3.2023

Autor: red

Jakou podobu by mohly mít protipovodňové úpravy krajiny podél řeky Moravy v severní části Olomouce? Právě na takovém zadání pracovali studenti Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně. Studentské práce, které ztvárňují ideovou podobu protipovodňových opatření na severu města, budou k vidění na výstavě Dotyky Moravy. Projekt se stane zároveň i podkladem pro veřejnou debatu nad zadáním architektonicko - krajinářské soutěže na III. etapu protipovodňových opatření, kterou bude město vyhlašovat.

Foto: MMOl

Výstava Dotyky Moravy bude zahájena vernisáží ve středu 8. března 2023 v 17 hodin v zrcadlovém sále Magistrátu města Olomouce v Hynaisově ulici. Expozici, která potrvá do 24. března, doprovodí 15. března v 17 hodin v prostorách výstavy také workshop na téma zadání architektonicko - krajinářské soutěže III. etapy protipovodňových opatření.

Vytvořením ideové podoby III. etapy protipovodňových opatření i detailnějším řešením jejich dílčích částí se brněnští studenti zabývali pod vedením architekta Jana Mléčky a krajinářské architektky Ivy Novotné. "Řeka Morava má pro Olomouc velký význam. Proto je důležité vytvářet harmonické prostředí, kdy město bude chráněné, ale zároveň v souladu s přírodou," říkají autoři projektu. Na Lazcích, kudy řeka protéká, tak vytvořili například kaskádu přírodních říčních pláží, v městské části Černovír zase amfiteátr, který by sloužil k odpočinku lidí v této lokalitě.

Koncepce návrhů studentů brněnské architektury je založená především na zpřístupnění řeky obyvatelům Olomouce, vytvoření pobytových míst a propojení místních částí. Má také edukativní rovinu ve zviditelnění soudobých a udržitelných řešení situací ve městech, kterými řeka protéká. Další část výstavy studentských prací, symbolicky nazvaná Futurama, proto ukazuje i spolupráci s Univerzitou Palackého, a slouží k prezentaci výzkumu progresivních technologii zemědělského pěstování. Ať už kombinováním zemědělského využití půdy spolu s fotovoltaickou elektrárnou, pěstování rostlin na vodě při zužitkování stávajících vodních ploch či intenzivní způsoby vertikálního zemědělství za využití hydroponických či aeroponických principů.

Jedná se o unikátní spolupráci města Olomouce – vyhlašovatele soutěže, Fakulty architektury VUT a administrátora soutěže CCEA MOBA. Projekt studentů brněnské architektury se stane zároveň i podkladem pro veřejnou debatu nad zadáním architektonicko - krajinářské soutěže na III. etapu protipovodňových opatření, kterou bude město vyhlašovat. Má naplnit nejen hlavní cíl, ochranu města před povodněmi, ale rovněž zahrnout všechny další funkce, které jsou s řekou spojeny. "Naším cílem je obnovení městotvorných funkcí řeky Moravy tak, aby kolem ní vznikla poříční zóna, která jako zelená páteř města nabídne veřejnosti prostor pro pohybové aktivity a rekreaci v přírodním prostředí. Součástí těchto protipovodňových úprav bude i revitalizace řeky přírodě blízkým způsobem. Můžeme se těšit na to, že řeka a vodní biotopy dostanou více prostoru ke svému uplatnění," říká náměstek primátora Tomáš Pejpek.

Připravovaná III. etapa protipovodňových opatření naváže na loni dokončené úpravy řeky Moravy v centru Olomouce. Od mostu na ulici Komenského pokračuje na sever proti proudu řeky Moravy a Trusovického potoka až do Černovíra. Protipovodňové úpravy krajiny v severní části Olomouce budou ukončeny příčnou ochrannou hrází mezi Černovírem a Řepčínem.