Reklama

Pátek 13. prosince 2019, svátek má Lucie, venku je 0.7 °C

UPOZORNĚNÍ: Tento příspěvek je starší než 6 měsíců.
Níže uvedené informace mohou být zastaralé či neplatné!

Středoevropské fórum - reálná vize Muzea umění Olomouc

Kultura

27.8.2007

Autor: Bohumír Kolář

Na briefingu Krajského úřadu Olomouc se v pátek 24. srpna poprvé hovořilo o projektu Muzea umění Olomouc, jenž byl nazván Středoevropské fórum (SEF). Základní ideou projektu s oficiálním názvem Muzeum umění Olomouc – Středoevropské fórum je využití proluky v sousedství muzea v Denisově ulici o rozloze zhruba 1800 metrů čtverečních pro kulturní účely.

Foto: David Kopřiva

Projekt by mohl být podpořen z evropských fondů v rámci Integrovaného operačního programu. Předpokládané finanční prostředky ve výši cca 500 milionů korun by posloužily jednak k rekonstrukci stávajícího objektu v Denisově ulici, jednak k přístavbě nového objektu v již zmíněné proluce.
Informaci o navrženém projektu podali ministr kultury ČR Václav Jedlička, ředitel Muzea umění Pavel Zatloukal, náměstek hejtmana Pavel Horáka a europoslance Jan Březina.
„Uvažujeme o tom, že by její částečnou zástavbou v uliční části mohlo vzniknout Středoevropské forum, v zadní části pak zahradně upravená a veřejně přístupná sochařská expozice pod širým nebem včetně archeologické zóny. SEF by mohlo podchycovat různorodé projevy výtvarné kultury středoevropského regionu, budovat jeho stálé expozice, pořádalo by krátkodobé výstavy, případně větší střednědobé přehlídek typu bienále či trienále a zahrnovalo by také nový centrální depozitář uměleckých děl a mezinárodní badatelské centrum – knihovnu, multimediální centrum a archív,“ přiblížil ředitel Muzea umění Olomouc Pavel Zatloukal.

Foto: Petr Bielesz

SEF by se soustřeďovalo na prezentaci výtvarné kultury zemí střední Evropy a viszegradského prostoru (ČR, Slovensko, Maďarsko, Rakousko, Německo a Polsko). Součástí projektu je však podle něj také rekonstrukce stávajícího muzejního objektu a jeho doplnění o nové funkce, které by dostavba Středoevropského fora vyžadovala.
Vybudování SEF by nepochybně prospělo z hlediska turistického ruchu prospělo jak celé České republice, tak i Olomouckému kraji i městu Olomouci. Navíc by přispělo k vyváženosti mezi starým a „moderním“ uměním ve městě.
Muzeum umění Olomouc v současné době spravuje tři pracoviště – Arcidiecézní muzeum Olomouc, otevřené 1. června 2006, Arcidiecézní muzeum Kroměříž, které zahájilo činnost 20. června letošního roku, a Muzeum moderního umění. Rozsahem i významem se olomoucké Muzeum umění stalo nejvýznamnější institucí svého druhu na Moravě a zaujímá výjimečné postavení i v rámci České republiky.

Bohumír Kolář

Reklama

Restaurant BRONDO

Katalog firem » Restaurace, stravování » Restaurace

V roce 2017 jsme pro vás otevřeli novou, moderní restauraci „Brondo“, která se nachází na Tabulovém vrchu Okružní 19, Olomouc (u pyramid vedle Komerční Banky). Nejsme restaurace s konkrét...