Reklama

Neděle 19. května 2024, svátek má Ivo, venku je 13.9 °C

Stádo oryxů se v olomoucké zoo opět prohání po venkovním výběhu. Čtyři březí samice zůstávají ve stáji

Zprávy z regionu

16.4.2024

Autor: red

Olomoucká zoo po zimě do venkovního výběhu opět vypustila stádo oryxů. To letošní čítá jednadvacet jedinců, osm mláďat tak spatřilo přírodu úplně poprvé. Čtyři březí samice zatím zůstávají ve stáji, která je pro ně k porodu bezpečnější.

Foto: zoo Olomouc

Olomoucká zoo patří k nejúspěšnějším chovatelům oryxů jihoafrických v Evropě – žije v ní jedno z největších stád. Tato zvířata jsou pro olomouckou zoo vlajkových druhem. "První pár oryxů jihoafrických jsme získali ze Zoo Liberec už na podzim roku 1973. Další oryxi, kteří se stali zakladateli stáda, sem přišli v roce 1974 ze Zoo Dvůr Králové, kam je spolu s množstvím dalších zvířat přivezl Josef Vágner, tehdejší ředitel a současně zakladatel královedvorského Safari, přímo z oblasti jejich přirozeného výskytu v Namibii," vysvětluje mluvčí olomoucké zoo Iveta Gronská.

Zoo Olomouc oryxy od té doby chová nepřetržitě a pravidelně je rozmnožuje. Od roku 1973 zde došlo k 343 porodům. Mláďata se rodí na zimovišti afrických zvířat, kde s ostatními členy stáda čekají, až se oteplí a budou moci být po zimě vypuštěna ven. Ačkoliv v poušti Kalahari, která je jejich přirozeným prostředím, klesá v některém období noční teplota pod bod mrazu a s ochlazením se dokážou vyrovnat, v zoo k jejich vypouštění obvykle dochází na přelomu dubna a května, kdy je teplejší počasí stabilnější. Letos si ale příroda pospíšila. "Proces vypouštění je plný adrenalinu. Těmto obyvatelům rozlehlých stepí a polopouští příroda velí při leknutí reagovat velmi rychlým útěkem, který v našich podmínkách může skončit vážným zraněním. Platí to především pro mláďata, která se při vypuštění poprvé ocitnou ve volném prostoru, kde je pro ně vše neznámé. Letos jsme do výběhu vypustili celkem jednadvacet oryxů - jednoho samce, dvanáct samic a osm mláďat. Dnes stádo skýtá pohled na klidná zvířata, která si užívají jarních slunečných dnů," uvádí zooložka Eliška Veselá.

Foto: zoo Olomouc

ZAJÍMAVOSTI

Samice rodí mládě odkládacího typu, které po nakojení od matky odchází a samo si zvolí místo, kde ulehne. Matka se za ním nevydává. Svou pachovou stopou by mohla přilákat predátora. Několikrát denně mládě bučením přivolá, nakojí jej, olíže mu konečník, čímž ho přiměje k vyměšování, a nakonec ho očistí, aby ho případný predátor nevyhledal podle pachu. Poté se malý oryx vrací do úkrytu. Má-li dostatečný příjem mléka a péči samice, první dny leží s hlavou přitisknutou k zemi, vypadá jako ne nápadn á hromádka písku. Později se mláďata s matkami připojují ke stádu, případně se drží pohromadě v tzv. školkách.

Oryxi jsou zvířata s distančním chováním-jednotliví členové stáda se drží od sebe navzájem určitou vzdálenost. Tuto vzdálenost překročí jen při páření, soubojích a ve vztahu matky a mláděte. Současně se ale stádo drží pohromadě, ať už zvířata odpočívají, přemísťují se, nebo se pasou. Jednotlivá zvířata jsou velmi ostražitá a vytváří tzv. hvězdu. Jsou orientována různým směrem tak, že každé je obráceno na jinou stranu a kontroluje tak určitý výsek okolí, takže společně mají přehled o dění, či případném blížícím se nebezpečí v úhlu 360 stupňů.