Reklama

Čtvrtek 18. dubna 2024, svátek má Valérie, venku je 2.7 °C

Spojení Moravského divadla a Moravské filharmonie: v Olomouci vznikne moderní kulturní instituce 21. století

Kultura

29.2.2024

Autor: red

Spojení dvou tradičních městských kulturních institucí dá vzniknout moderní stabilní kulturní instituci 21. století, která bude stát na čtyřech hlavních pilířích. Model budoucího fungování nové organizace, která vznikne 1. ledna 2025 sloučením Moravského divadla Olomouc a Moravské filharmonie Olomouc, představil manažer David Gerneš.

Ilustrační foto

Foto: Jan Procházka

"Model budoucího fungování nové organizace jsme plánovali poměrně dlouho a musím říct, že k němu přistupujeme opravdu s velkou pokorou k těmto tradičním institucím, které jsou zde roky a chceme jim dát budoucnost, která není na rok nebo na dva, ale minimálně na další dekádu. Naším cílem je zkrátka vytvořit moderní instituci pro 21. století. Základním kamenem nové zastřešující instituce je jednoznačně pilíř kulturní, který je tvořen symfonickým orchestrem a třísouborovým divadlem. Další pilíře, na kterých novou instituci vystavíme, by měly reflektovat potřeby kultury v 21. století a sloužit především k rozvoji divadla a filharmonie," řekl manažer sloučení David Gerneš.

"Důraz budu klást na formální i neformální vzdělávání, zahraniční spolupráci nebo na metodické fungování a management v kultuře. Cílem je, aby nová instituce nabízela všem nejen vynikající divadelní a hudební zážitky, ale i kvalitní servis pro všechny umělce i pro další kulturní organizace v regionu," dodal Gerneš, který jednoznačně spatřuje budoucnost nové instituce v její multifunkčnosti.

Vize a potenciál nové zastřešující kulturní instituce 21. století korespondují se Strategií rozvoje kultury a kreativního průmyslu města Olomouce. "Díky vytvoření stabilního finančního modelu bude možné podporovat všechny pilíře zřizované instituce tak, aby byl její potenciál naplňován. Strategie rozvoje kultury a kreativního průmyslu vidí Olomouc, která jde vstříc rozvoji trendů, a kulturní organizace ve městě jako ty, které systematicky posilují svou středoevropskou prestiž a cíleně rozvíjejí dostupný program pro všechny cílové skupiny," uvedl náměstek primátora pro školství, kulturu a cestovní ruch Viktor Tichák.

Edukace, zahraniční spolupráce, servis

Model počítá s tím, že třísouborové divadlo a symfonický orchestr jsou základními složkami pro fungování zastřešující instituce. Ta má ale umět mnohem více. Jedním z dalších zásadních pilířů, který se v obou institucích začal tvořit už před myšlenkou sloučení, je pilíř vzdělávací. Obsáhnout má vzdělávání formální i neformální.

Existující formy neformálního vzdělávání v podobě workshopů, koncertů nebo představení pro školy střední, základní a mateřské tak budou rozvíjeny na platformě střešní instituce do mnohem významnějších dimenzí s cílem maximálního využití potenciálu Ateliéru MDO, edukačních aktivit MFO a profesionálů v obou institucích. Kromě toho má nová instituce ambici podílet se na formálním vzdělávání, a to jak středoškolském, tak vysokoškolském, včetně zapojování čerstvých absolventů ve formě stáží a akademií. K tomu má sloužit nejen Ateliér MDO, který od sezony 2021/2022 zřizuje Moravské divadlo jako vzdělávací platformu, ale také Kreativně-edukační centrum, jehož výstavba se plánuje ve spolupráci s městem a krajem v areálu Střední školy polygrafické. Kromě jiného má poskytnout platformu pro výuku středoškolského oboru budoucích divadelních techniků, kterých je v kulturních institucích napříč republikou výrazný nedostatek.

"Už teď úspěšně oslovujeme strategické partnery, jako jsou například Univerzita Palackého, JAMU nebo DAMU. Formální i neformální vzdělávání je nedílnou součástí moderních kulturních institucí. Rozvoj publika, ale i studentů uměleckých a umělecko-technických oborů je investice do budoucí kulturní sítě. Zároveň chceme využít výrazný potenciál evropského financování kulturního a kreativního vzdělávání, například prostřednictvím programu Erasmus+, který by podpořil nejen tento pilíř, ale celou zastřešující instituci," objasnil Gerneš.

Model spoléhá i na pilíř v oblasti mezinárodní spolupráce. Do zahraničí nová instituce nabídne nejen rozsáhlé kulturně-edukační portfolio, ale také reciproční stáže, a spolupracovat se chystá na významných evropských projektech. "Rozvíjet se bude mimo jiné působení filharmoniků a divadelníků v zahraničí, spolupráce obou institucí s významnými zahraničními umělci nebo opakující se účast divadelních souborů na mezinárodních festivalech," dodal Gerneš.

Poslední pilíř nově vznikající instituce má plnit servisní roli a zajišťovat praktický chod instituce. Kromě běžné ekonomicko-správní agendy se bude zabývat grantovými příležitostmi, podporou kulturního managementu a kulturní metodikou. Důležitým výsledkem jeho fungování by tak měl být vznik nadregionálního centra, které by pomáhalo fungování a rozvoji kulturních institucí.

"Takto velká instituce bude mít mnohem lepší možnosti pro získávání evropských grantů. Usilovat bude o to, aby mohla být financována kooperativně, tedy na bázi město – kraj – stát," je přesvědčen primátor Miroslav Žbánek.