Reklama

Neděle 3. prosince 2023, svátek má Svatoslav, venku je -4.1 °C

Slouží váš pozemek jako veřejné prostranství? Přihlašte se o své nároky

Tipy a názory

30.10.2023

JUDr. Tomáš Vymazal

Jste vlastníky pozemku, na kterém se nachází chodník, park, ulice, veřejná zeleň. Po právu vám náleží nájemné. Je až s podivem, kolik vlastníků vůbec nemá odvahu něco žádat, protože pozemek je takto užíván od nepaměti a dosud obec, kraj, plynárna, elektrárna nic nehradili. Takový přístup ale není správný, protože obec, stát, ani nikdo jiný nemají nadřazené postavení a nemohou využívat vlastnictví třetí osoby bez náhrady.

Často se jedná o situaci, kdy pozemek slouží jako tzv. veřejné prostranství, což nemusí být patrné z katastru nemovitostí, ale rozhodující je faktické užívání. Veřejným prostranstvím jsou totiž všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání. Zákon o obcích výslovně říká, že nezáleží na tom, kdo je vlastníkem takového prostoru.

Pro sjednání nápravy je potřeba si ověřit, zda pozemky, které vlastníte, jsou používány jako veřejné prostranství a to třeba i částečně. Pokud ano, máte nepochybné právo, aby takové užívání bylo finančně kompenzováno, bez ohledu na to, zda jste dosud něco požadovali.

Jaká náhrada vlastníkovi náleží? V případě, že užívání pozemku není ošetřeno nájemní smlouvou, náleží vlastníkovi nárok na vydání bezdůvodného obohacení, tedy finanční náhrady za užívání věci - pozemku. Náhrada se rovná průměrné (obvyklé) ceně nájemného v dané lokalitě.

Určení výše obvyklého nájemného by nemělo činit velké potíže. Obce zveřejňují, za jaké ceny samy pronajímají pozemky a existuje tak přímé srovnání. Pokud by taková informace nebyla dostupná, je možné stanovit ji znaleckým posudkem. Praxe znalců, která je všeobecně přijímána i soudy je taková, že roční nájemné se obvykle stanoví ve výši 5 % z tržní ceny daného pozemku.

Stejně, jako jsou omezeni vlastníci pozemků, které tvoří veřejné prostranství, mohou být omezováni ve výkonu svého vlastnického práva i vlastníci parcel, které se nacházejí pod komunikacemi, nebo v území různých ochranných pásem - železnice, vedení podzemní i nadzemní, atd. I zde by se postupovalo podobně, jako v případě již uvedených veřejných prostranství.

Posouzení situace a uplatnění nároků je nejjednodušší svěřit advokátovi, který rozhodne, za jakou dobu (kvůli případnému promlčení) a v jaké výši je reálné náhradu za užívání pozemků požadovat.
Oprávněnost nároků a podrobný postup pro jejich vymožení je možné u solidních advokátních kanceláří konzultovat bezplatně. Nenechávajte své peníze ležet na chodníku a přijďte se poradit.