Reklama

Neděle 3. března 2024, svátek má Kamil, venku je 11 °C

Sloučení filharmonie a divadla: ředitelé bojují o uměleckou autonomii a zachování značek

Zprávy z regionu

8.12.2023

Autor: roc jap

Z listopadového zasedání Rady města Olomouce jednoznačně vyplynulo, že stávající koalice prosazuje sloučení Moravské filharmonie a Moravského divadla do jedné instituce. Zdali k tomu opravdu dojde, však rozhodnou až olomoučtí zastupitelé za necelé dva týdny. Prioritou ředitelů obou institucí zůstává udržení a zachování umělecké autonomie i značek.

Foto: Jan Procházka

Analýza, kterou si nechali radní zpracovat od renomované agentury, doporučuje spojení Moravské filharmonie Olomouc (MFO) a Moravského divadla Olomouc pod jeden nově vzniklý subjekt při vnitřní existenci dvou orchestrů. Konkrétní podoba kroků, nezbytných pro tento úkon, analýza neobsahuje, má je ve spolupráci s radnicí navrhnout a realizovat v budoucnu jmenovaný manažer. Otázky, které ve vztahu k tomuto záměru současná situace vyvolává, řešili zástupci Moravské filharmonie v čele s ředitelem Jonášem Harmanem přímo s náměstkem primátora Viktorem Tichákem. „Spolu se zástupci zaměstnanců MFO jsem panu náměstkovi předal souhrn požadavků, které by tento případný proces měl zahrnovat. Pokud by nastala tolik diskutovaná transformace, je pro nás zcela zásadní body naplnit, aby byla zachována umělecká autonomie MFO i svébytnost její značky, a aby se eliminovala rizika, která i samotná analýza v doporučovaném budoucím modelu fungování identifikuje,” říká ředitel Moravské filharmonie Jonáš Harman.
Předložené požadavky staví především na otázkách a identifikovaných rizicích, které v navrhovaném modelu zůstávají otevřeny. “Doposud není například známo, zda by došlo k fúzi sloučením nebo splynutím. Tyto rozdílné přístupy jsou zásadní pro samotný proces, kdy při sloučení pokračuje jedna z organizací ve své existenci jako společnost nástupnická, zatímco při splynutí dochází ke vzniku zcela nového subjektu,” vysvětluje Harman.
Otázky vyvolávají také organizační a personální změny. Všechny strany se na jednání shodly, že v případě organizačních změn, kdy podle prognózy v analýze by mělo dojít na dvacetiprocentní redukci zaměstnanců v orchestrech, bude potřeba postupovat se zřetelem na maximální možný sociální smír a rovný přístup. V otázce výběru budoucího ředitele a případně i hudebního šéfa orchestrů pro novou instituci padla shoda na otevřeném, transparentním a patřičně medializovaném výběrovém řízení.
Pro Harmana je zachování značky Moravské filharmonie Olomouc nepřekročitelná podmínka k tomu, aby případné spojení neznamenalo konec bezmála osmdesátileté historie druhé nejstarší filharmonie u nás. „Svébytná značka a samostatné umělecké složky musí být zakotveny v zakládacím dokumentu případné nové organizace. Se zástupci zaměstnanců i zřizovatelem se shodujeme na zřízení a pevném ukotvení garanční rady v organizačním schématu nové instituce s uměleckým zastoupením MFO za účelem vyvážené proporcionality dramaturgie a působení uměleckých složek instituce,” dodává Harman.

Také zástupci Moravského divadla Olomouc jednali s náměstkem primátora Viktorem Tichákem o variantách postupu, jak je definuje zpracovaná analýza, a předložili celkem jedenáct pro ně důležitých podnětů. Vzhledem k navrhovaným razantním škrtům v úvazcích orchestrů zdůrazňují zejména zachování sociálního smíru a také zachování velikosti divadelního orchestru tak, aby byl schopný vystupovat jako samostatné těleso, nebo narovnání platů všech uměleckých pracovníků. S filharmoniky se shodují na nutnosti vypracování detailního modelového plánu alespoň části sezóny v propojeném režimu nebo na účasti zástupců zaměstnanců v komisi na výběr ředitele. „Pro Moravské divadlo zůstává nadále prioritou, aby jakkoliv výsledná varianta řešení přinášela uměleckou, sociální a provozní stabilitu při zachování rozsahu služeb,“ říká David Gerneš, ředitel Moravského divadla.
Analýza efektivity fungování divadla a filharmonie včetně návrhu dalšího postupu budou zastupitelstvu předloženy na posledním letošním jednání 15. prosince. „Jsme připraveni jednat o všech podnětech, které od obou kulturních institucí i odborné veřejnosti přijmeme. Jsem velmi vděčný za konstruktivní přístup vedení obou institucí i zaměstnanců,“ dodává náměstek Tichák.

roc jap

Reklama

Přirozenou cestou

Katalog firem » Obchod » Zdravá výživa

Srdečně Vás zveme do naší prodejny Přirozenou cestou na Dolním náměstí č. 8/9. Nabízíme produkty pro radost a zdraví. Těšíme se na vás.

Filip