Reklama

Neděle 14. dubna 2024, svátek má Vincenc, venku je 20.4 °C

Revitalizace Moravy na jihu města přinese ochranu před velkou vodou, vznikne unikátní biotop i prostor k rekreaci

Zprávy z regionu

25.3.2024

Jan Procházka

Je to nejspíš největší ekologický projekt v novodobých dějinách města. Další etapa protipovodňových opatření se týká řeky Moravy v jižní části města a na rozdíl od předchozích částí, které probíhaly uprostřed zástavby, zde bylo možno zvolit přírodní řešení. Ustoupit mu musela zahrádkářská kolonie, vznikne tu ale unikátní biotop, který bude sloužit i rekreaci. A ožije i sto let mrtvé rameno. Hotovo by mělo být už příští rok.

Budování protipovodňových opatření v Olomouci pokračuje. Dnes byla zahájena další etapa, která se přesunula na jih města do Nových Sadů a Nového Světa. Připravována byla už dlouho a hodně se o ní mluvilo i v souvislosti se zahrádkářskou kolonií na pravém břehu Moravy. Ta totiž musela ustoupit vyššímu zájmu. „Celý systém protipovodňové ochrany Olomouce funguje jako takový trychtýř, jehož smyslem je provést vodu zastavěnou oblastí, aniž by se tam rozlila i při velmi vysokém průtoku. Smyslem ale není ji jenom někam odvést pryč, ale cíleně ji rozlít tam, kde je to bezpečné a prospěšné přírodě,“ popsal investiční ředitel Povodí Moravy Tomáš Bělaška. A právě v lokalitě na jihu města, kde řeka opouští Olomouc, jsou k tomu vhodné podmínky. Současně přinese nově budovaná etapa lepší ochranu před velkou vodou pro přilehlé obydlené oblasti, v nichž žijí přes dva tisíce obyvatel. Opatření jsou projektována až na průtok 650 krychlových metrů za sekundu. Pro představu, průměrně tu protéká zhruba třicet.

Zatímco u přechozích etap bylo smyslem vodu i při zvýšeném průtoku provést městem, aniž by se někde vylila, v této etapě už vzniká prostor, kde se voda může bezpečně rozlít, vysvětluje investiční ředitel Povodí Moravy Tomáš Bělaška. (Mapu z fotografie si můžete detailně prohlédnout zde →)

Foto: Jan Procházka

Dnes zahájená etapa je unikátní v použití „přírodě blízkých protipovodňových opatření“, jak vysvětluje projektový manažer Povodí Moravy David Veselý: „Na pravém břehu vznikne systém trvale či dočasně zaplavených ramen, takový vějíř snížených či zvýšených ostrůvků. Zhruba třicet dnů v roce, kdy je vyšší stav vody, bude tato oblast přirozeně zaplavena. Většinu času tedy bude přístupná veřejnosti a plánujeme tu vybudovat i cesty, ale tu lidé mohli trávit volný čas.“

V rámci projektu bude po více než sto letech obnoveno takzvané mrtvé rameno, kudy kdysi řeka původně tekla. Kolem něj vzniknou mokřady. Voda se tak bude přirozeně vracet do krajiny.

Foto: Jan Procházka

Pozoruhodné bude řešení pravého břehu. Vodohospodáři tu totiž obnoví i mrtvé rameno, kterým kdysi původně Morava tekla, než byl na počátku minulého století její tok uměle narovnán. „K zaslepení ramene z obou stran došlo někdy před rokem 1920 a to kvůli ochraně zemědělské půdy,“ vysvětlil Petr Loyka, dlouholetý vedoucí magistrátního odboru životního prostředí, který projekt obnovy ramene označil za jednu z nejdůležitějších akcí, na kterých se za svou kariéru podílel. „Je to typický projekt revitalizace říčního systému ve městě a připraven byl už v roce 1997 bez jakékoliv návaznosti na protipovodňovou ochranu. Paradoxně právě katastrofální povodně v témže roce ho zhatily, neboť finanční prostředky šly logicky na obnovu škod. Jsem nesmírně rád, že se nyní revitalizaci ramene podařilo zařadit do další etapy protipovodňových opatření a že se do něj vrátí říční život. Bez nadsázky je to jeden z největších ekologických projektů v dějinách města,“ vyzdvihl Loyka.

Na pravém břehu vznikne systém ostrůvků a ramen; některá budou zaplavena celoročně, jiná jen při zvýšené hladině. Povodí počítá s tím, že tu vybuduje cesty, aby lokalita mohla sloužit k rekreaci.

Foto: Jan Procházka

Obnovené rameno bude trvale propojeno se stávajícím tokem nedaleko oblíbeného občerstvení U vodníka, odkud se ve tvaru písmene U stáčí k severu. „Na druhém konci bude vybudován objekt, který bude přetékat jen při zvýšeném stavu vody,“ upřesnil David Veselý. Vznikne tak ostrov, na nějž se lidé dostanou přes nově vybudovaný most. (Mimochodem, tato lokalita se odedávna nazývá Na Ostrově.) V oblasti kolem ramene pak vzniknou mokřady. „Stávající přístup k objektům zůstane zachován, ale jinak na této straně řeky nepočítáme s budováním cest,“ doplnil Veselý. Rameno podle ekologů bude sloužit jako domov mnoha živočichů, jen ryb žije v Moravě v Olomouci zhruba osmadvacet druhů. A právě pro ryby bude rameno vítaným útočištěm, kam se mohou stáhnout, když na ně bude při velkém průtoku voda v řece příliš rychlá.

Místo klepání na základní kámen zahájili dnes stavbu funkcionáři z ministerstva, města i povodí s krumpáčem v ruce; symbolicky tak začali s propojováním řeky s mrtvým ramenem. Omezili se ale jen na několik úderů, jejich práci teď převezme sofistikovanější technika.

Foto: Jan Procházka

Práce budou probíhat v úseku od železničního mostu po silniční most spojující Nový Svět a Holici. Náklady dosahují částky 170 milionů korun, financování je zajištěno prostřednictvím dotace z Operačního programu životního prostředí. Hotovo by mělo být do konce příštího roku.