Reklama

Středa 20. ledna 2021, svátek má Ilona, venku je 1 °C

UPOZORNĚNÍ: Tento příspěvek je starší než 6 měsíců.
Níže uvedené informace mohou být zastaralé či neplatné!

Rektor inauguroval nové děkany právnické fakulty a fakulty zdravotnických věd

Zprávy z regionu

21.2.2020

Autor: red

V Arcibiskupském paláci byli do funkce slavnostně uvedeni noví děkani dvou fakult Univerzity Palackého v Olomouci. Děkanské insignie převzali z rukou rektora Jaroslava Millera Václav Stehlík, který v následujících čtyřech letech povede právnickou fakultu, a Martin Procházka, jenž stojí v čele fakulty zdravotnických věd.

Foto: Vojtěch Duda

Docent Václav Stehlík se funkce děkana právnické fakulty ujal na konci ledna, kdy vystřídal dosavadní děkanku Zdenku Papouškovou. S fakultou je spjat celý profesní život, od roku 2014 vedl katedru mezinárodního a evropského práva. Kromě práv vystudoval anglický jazyk a literaturu na Filozofické fakultě UP a postgraduální LL.M. studium na University of London zaměřené na právo Evropské unie. Je autorem desítek publikací vědeckého i pedagogického charakteru v oboru práva Evropské unie. V roce 2015 mu byl Evropskou komisí udělen Jean Monnet Chair v oboru práva. Je laureátem bronzové medaile prof. Antonína Randy udělené Jednotou českých právníků za přínos právní vědě. Mimo PF UP je členem redakčních rad několika českých a zahraničních časopisů, odborných společností, vědecké rady Právnické fakulty UP a oborových komisí doktorských studijních programů v České republice i na Slovensku.

Profesor Martin Procházka se stal třetím děkanem fakulty zdravotnických věd vloni v listopadu. Je absolventem Lékařské fakulty UP, profesorem v oboru Gynekologie a porodnictví. Od roku 1994 pracoval na Porodnicko-gynekologické klinice LF UP a FNOL, je přednostou Ústavu lékařské genetiky LF UP a FNOL, na FZV UP vedl Ústav porodní asistence. Ve své odborné práci se zaměřuje na perinatologii, fetomaternální medicínu a lékařskou genetiku, zejména na závažné komplikace těhotenství či na problematiku geneticky podmíněných poruch krevního srážení. Je členem výboru České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP, členem Společnosti lékařské genetiky a několika dalších organizací včetně mezinárodních.