Reklama

Středa 17. dubna 2024, svátek má Rudolf, venku je 6.1 °C

UPOZORNĚNÍ: Tento příspěvek je starší než 6 měsíců.
Níže uvedené informace mohou být zastaralé či neplatné!

Rekonstrukce Červeného kostela spěje do finále, otevře se v květnu

Zprávy z regionu

31.1.2023

red

Probíhající rekonstrukce Červeného kostela se pomalu blíží ke svému konci. Vědecká knihovna konečně získá dlouhodobě postrádané reprezentativní prostory a zároveň nové foyer s recepcí a kavárnou. Na květen pak chystá ve spolupráci s dalšími kulturními institucemi slavnostní otevření celého objektu.

S projektem na stavbu moderního depozitáře Vědecké knihovny se otevřel prostor k úvahám o budoucím využití Červeného kostela, který sloužil téměř šedesát let jako provizorní sklad. Jelikož Vědecká knihovna dlouhodobě postrádala reprezentativní a kapacitně dostačující prostory pro její kulturně-vzdělávací činnost, bylo rozhodnuto, že kostel bude nově sloužit právě kulturním účelům. V roce 2017 byla atelierem-r architekta Miroslava Pospíšila zpracována studie na jeho přestavbu. S novou funkcí kostela bylo zapotřebí myslet i na zázemí jak pro knihovnu, tak pro návštěvníky. K tomuto účelu byla navržena zcela nová budova spojující kostel s budovou ředitelství.

Foto: Jan Procházka

Práce na projektu započaly v září 2020. Kostel bylo třeba nejprve staticky zajistit, aby pak následně mohla proběhnout kompletní renovace všech problematických částí budovy. Uvnitř budovy byly vybourány poškozené podlahy, odstraněny veškeré vnitřní omítky, do podlahy bylo instalováno podlahové vytápění. Celý objekt bude vybaven novou elektroinstalací včetně osvětlení, ozvučení, slaboproudých rozvodů. Cihlové zdi, typické pro německou cihlovou gotiku, byly pečlivě vyčištěny, kostel má rovněž novou měděnou střechu, osázenou "šperky" z dílny olomouckého sochaře Jana Dostála. Střecha časem získá tmavý nádech a bude doplňovat přístavbu s černým pláštěm. Součástí nového foyer bude zhruba osm metrů vysoká stěna pokrytá téměř deseti tisíci knihami. Na sběr knih vyhlásila Vědecká knihovna veřejnou sbírku, zájemci z řad veřejnosti tak mohli svými knihami přispět k výsledné podobě multifunkčního dekorativního prvku.

Interiéru dominuje knižní oltář. Během rekonstrukce se podařilo zachránit a restaurovat i dřevěné balkony. Původně měly být odstraněny.

Foto: Jan Procházka

"Práce na Červeném kostele a novém foyer v současnosti pokračují takovým tempem, aby byla stavba předána dle plánu k 31. 3. 2023. V současné době probíhají zednické práce, a to jak v budově ředitelství, tak v nové přístavbě i kostele, výmalba nebo např. kamenické práce na prvcích v kostele. Jak možná kolemjdoucí zaznamenali, pár dní v lednu svítily kostelní hodiny. Probíhala jejich zkouška, do měsíce by měly hodiny po dlouhé době opět ukazovat správný čas a zářit do tmy," dodala k rekonstrukci ředitelka Vědecké knihovny Iveta Ťulpíková. Velkou proměnu čeká také okolí kostela. V plném proudu jsou výkopové práce na komunikacích, prostor bude poté osázen lavicemi z pohledového betonu a zelení, chybět nebudou ani designové stojany na kola. Po ukončení rekonstrukce tak vznikne v centru Olomouce kulturní prostor s kapacitou až dvě stě míst, využitelný pro akce nejrůznějšího typu.

Návštěvníci kostela se už brzy budou moci pokochat i nádhernými vitrážemi.

Foto: Jan Procházka

"Věříme, že vše půjde podle plánu a slavnostní otevření zrekonstruovaného Červeného kostela i nového foyer, na které chystáme řadu zajímavých akcí, proběhne ve třetím květnovém týdnu," nastínila Iveta Ťulpíková. Několikadenní program připravuje Vědecká knihovna ve spolupráci s dalšími kulturními institucemi jako Moravským divadlem Olomouc či Divadlem na cucky. Návštěvníci se mohou těšit na autorské čtení Aleny Mornštajnové z její nové knihy Les v domě, která vyjde na začátku května, divadelní představení Otisky připravené právě Divadlem na cucky, komorní koncert Moniky Štreitové, módní přehlídku návrhářky Šárky Ordošové, komentované prohlídky objektu, zajímavé besedy či workshopy. 

Interiér kostela skýtá celou řadu zajímavých detailů a neobvyklých pohledů.

Foto: Jan Procházka

"Prostory pod chóry zaplní fotografie Jindřicha Štreita, půjde o vůbec první výstavu v Červeném kostele, následovat bude výstava k 70. výročí narození výtvarníka Jana Jemelky, kterou připravujeme ve spolupráci s Muzeem a galerií v Prostějově, těšit se můžete i na výstavu věnovanou sochaři Otmaru Olivovi," doplnila k plánům Vědecké knihovny Iveta Ťulpíková. Kompletní program slavnostního zahájení bude postupně zveřejněn na webových stránkách Vědecké knihovny i na jejím facebooku.

Ředitelka VKOL Iveta Ťulpíková

Iveta Ťulpíková se narodila v Olomouci, kde také vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého, obor fyzika–matematika. Dále absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor veřejná správa. Během svého profesního života působila na řadě vedoucích pozicích, mimo jiné zastávala post vedoucího odboru kultury a památkové péče v Bruntále či vedoucího odboru kultury a památkové péče na Krajském úřadě Zlínského a posléze Olomouckého kraje. Od podzimu roku 2019 je ředitelkou Vědecké knihovny v Olomouci. Její celoživotní koníček, kultura, se tak stal i její prací.

Vědecká knihovna v Olomouci

Vědecká knihovna v Olomouci (VKOL) je krajskou knihovnou Olomouckého kraje a dle počtu uchovaných dokumentů třetí největší knihovnou v České republice. Její počátky sahají do roku 1566, což ji řadí na druhé místo mezi nejstaršími knihovnami v ČR. Od roku 1807 disponuje právem povinného výtisku a v současné době zpřístupňuje kompletní knižní a časopiseckou produkci z území celé republiky. VKOL ve svých fondech uchovává rovněž cizojazyčnou literaturu, stejně jako rozsáhlou sbírku norem, patentů, zvukových CD a dalších multimédií. Samostatnou skupinu tvoří historické fondy s unikátními rukopisy, prvotisky, starými tisky a mapami. Registrovaným čtenářům poskytuje VKOL knihovní a informační služby. Vedle absenčních výpůjček a výpůjček do studoven fungují také meziknihovní výpůjční služby, které umožňují získat potřebné tituly i z jiných knihoven. Součástí služeb je zajištění přístupu k elektronickým informačním zdrojům, mezi nimiž lze nalézt databáze odborných článků i archiv denního tisku. Na internetu lze také prohlížet neustále doplňované digitální knihovny s naskenovanými fondy. Pro veřejnost jsou pořádány pravidelné výstavy, přednášky, promítání, autorská čtení a další akce.