Reklama

Úterý 14. července 2020, svátek má Karolína, venku je 21.5 °C

Rekonstrukce 8. května začne už za pár dnů

Zprávy z regionu

20.2.2020

roc

Celková rekonstrukce ulice 8. května začne už za pár dnů. Vyžaduje si ji především stav tramvajové trati i některé další skutečnosti. Ve středu v podvečer proběhlo i veřejné setkání a diskuze o průběhu stavby a o organizaci a fungování staveniště. Zúčastnily se jej desítky majitelů nemovitostí i obchodníků, kterých se stavba dotkne.

Aktuální informace o průběhu stavby, dokumenty či novinky v dopravě budou postupně zveřejňovány na stránce Měníme Olomouc.

Připravovaná rekonstrukce se týká celého uličního prostoru včetně inženýrských sítí od křižovatky ulic Pekařská, Zámečnická a Opletalova, až po zaústění ulice do náměstí Národních hrdinů. Opravou projdou všechny povrchy vozovek, vjezdů, chodníků, tramvajová trať včetně trolejového vedení a veřejné osvětlení. Stavba bude probíhat od března do listopadu tohoto roku.

Vybraná stavební firma začne s přípravnými pracemi 5. března, týkat se budou například snesení tramvajových trolejí. Umožní jí to i skutečnost, že s ohledem na zahájení rekonstrukce mostu přes Moravu na Masarykově třídě bude už 2. března zastavena tramvajová doprava. Převzít staveniště by firma měla počátkem března a dle schváleného harmonogramu má v ulici pracovat osm měsíců, tedy do listopadu. Od uvedeného data už bude ulice neprůjezdná, výjimku budou mít pouze vozidla s povolením stavby. Po celou dobu bude zajištěn pěší průchod ulicí, nutný vjezd složek integrovaného záchranného systému i vstup do jednotlivých nemovitostí a prodejen. Stavba bude začínat na straně křižovatky s ulicemi Zámečnická a Pekařská. Zhruba od poloviny července by se pak měla stavba posunout dál za nákupní galerii tak, aby křižovatkou u Koruny už mohl projíždět výlukový autobus MHD.

Město se snažilo zajistit majitelům nemovitostí v ulici i obchodníkům co nejlepší zázemí. Zásobování bude zajištěno prostřednictvím tří zásobovacích stanovišť, parkování pro ty, kdo dosud využívali vlastní pozemky ve vnitroblocích, bude zajištěno na vyhrazených místech v sousední ulici. „Snažíme se usnadnit lidem situaci a zmírnit dopady stavby, právě proto se s majiteli nemovitostí scházíme a informujeme je o všem, připravujeme také i informační místo v galerii Moritz, kde bude po celou dobu stavby připraven náš pracovník,“ vysvětluje náměstek primátora Martin Major. Také zhotovitel určí během příštího týdne kontaktní osobu, která bude jak na místě, tak i na telefonu poskytovat občanům informace o průběhu stavby a o řešení konkrétních problematických situací. Kontakt na tuto osobu bude zveřejněn jak na speciálním webu o průběhu stavby, tak i na tabulích u staveniště.

Zhotovitelem byla vybrána olomoucká akciová společnost IDS - Inženýrské a dopravní stavby. „Jsme olomoucká firma, naše město známe a máme k němu vztah. Můžeme slíbit občanům, že uděláme všechno pro to, aby diskomfort, který stavba vyvolá, byl pro ně co nejmenší,“ vzkázal Hynek Schilberger, místopředseda představenstva vybrané společnosti. V průběhu středeční besedy opakovaně vysvětloval, že ulice 8. května bude do listopadu především staveništěm, ovšem v případech, kdy bude s ohledem na aktuální průběh stavebních prací možné vyhovět například vážné potřebě vjezdu do části stavby, zástupci zhotovitele se budou snažit o maximální vstřícnost.

Při diskuzi s obyvateli ulice či provozovateli různých prodejen zazněla řada poměrně detailních dotazů na varianty technického řešení zavěšení trolejí, osvětlení či dopravní režim a počet parkovacích míst v ulici po dokončení její rekonstrukce. Přítomní byli ujištěni, že o jednotlivých konkrétních řešeních mohou ještě v příštích týdnech jednat.

Celkové náklady na rekonstrukci by měly být téměř 75 milionů korun včetně DPH. Akce je realizována za podpory dotace z fondů EU prostřednictvím operačního programu Doprava částkou až 35,6 milionů korun.