Reklama

Neděle 3. března 2024, svátek má Kamil, venku je 11 °C

Přijímačky na střední se blíží. Máme pro vás informace o zkouškách i velký přehled škol v Olomouci a okolí

Tipy a názory

8.2.2024

Lenka Šťastná

Že si vaše děti ještě nepodaly přihlášku na střední školu? Je nejvyšší čas. Pro první kolo přijímacího řízení je stanoven termín nejpozději 20. února 2024. My pro vás máme praktické informace o přijímačkách i velký přehled středních škol v Olomouci a okolí. Podívejte se...

Dokdy je třeba podat přihlášku?

Letos je termín pro podání přihlášek dříve než v minulosti, a to už od 1. do 20. února 2024.

Kolik přihlášek na střední školy může žák podat?

Každý žák může nově podat až tři přihlášky na tři střední školy/obory vzdělání. Žáci si mohou vybrat, zda se přihlásí na tři maturitní obory, nebo v rámci tří přihlášek nakombinují maturitní a výuční obory. 
Zásadní změnou oproti minulosti je také seřazení škol na přihlášce dle priority. To znamená, že na první místo žák napíše školu, kam se chcete dostat nejvíce, na posledním místě by pak měla být záchranná, ale stále schůdná varianta. Priorita škol nepůjde po podání přihlášky měnit. 

Jak podat přihlášku?

  1. Elektronicky (s ověřenou identitou - Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identitu)
  2. Zjednodušenou papírovou přihláškou vytištěnou z online systému
  3. Papírovou přihláškou s přílohami

V letošním roce lze poprvé podat přihlášku elektronicky, a to s využitím identity občana či jiné národní identifikační autority. Bez ní je možné přihlášku v systému DiPSy vyplnit a následně vytisknout a poslat. Zůstává v platnosti i možnost podat přihlášku papírově, tedy tak, jak tomu bylo v minulých letech. Všechny potřebné informace i přístup do systému DiPSy najdou uchazeči a jejich zákonní zástupci na této webové stránce →

Koho se státní přijímačky týkají?

Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a matematiky je povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů s výjimkou oborů s talentovou zkouškou (kromě oboru Gymnázium se sportovní přípravou) a oborů zkráceného studia podle § 85 školského zákona.

Koho se jednotné testy netýkají:
- obory vzdělání se závěrečnou zkouškou
- obory vzdělání s výučním listem
- obory zkráceného studia
- obory skupiny 82 Umění a užité umění, kde se koná talentová zkouška
- obory vzdělávání konzervatoří, kde se koná talentová zkouška

Co zkouška obsahuje?

Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou písemných testů: z českého jazyka a literatury a z matematiky. Varianty testů jsou různé pro čtyřleté obory vzdělání, pro šestiletá gymnázia a pro osmiletá gymnázia. Maximální možný počet dosažených bodů v testech z matematiky i českého jazyka a literatury je 50 bodů. Minimální hranice úspěšnosti není centrálně stanovena, školy si však mohou minimální hranici stanovit samy v rámci kritérií pro přijetí.

Kdy se přijímačky konají?

Čtyřleté obory včetně nástavbového studia:
1. termín: 12. dubna 2024
2. termín: 15. dubna 2024 

Šestiletá a osmiletá gymnázia:
1. termín: 16. dubna 2024
2. termín: 17. dubna 2024

Náhradní termín pro všechny obory:
1. termín: 29. dubna 2024
2. termín: 30. dubna 2024

Jak dlouho trvají přijímačky?

Písemný test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut, zkouška z matematiky a její aplikace trvá 70 minut. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají na testy více času.

Jaké pomůcky jsou povoleny?

Smí se používat pouze modře či černě píšící propisovací tužka a nelze používat gumovací pera. U testu z matematiky je navíc povolena obyčejná tužka a rýsovací potřeby.
U přijímacích zkoušek je zakázané používat slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačku či matematicko-fyzikální tabulky.
Při práci s testovými sešity mohou žáci používat i další psací potřeby (např. zvýrazňovače, pastelky, fixy), jejich použití do záznamových archů určených k digitalizaci je ale zakázáno.

Výsledky přijímacího řízení

Započítává se lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu. Jednotná přijímací zkouška je pouze jednou z částí přijímacího řízení, každá střední škola si totiž kritéria pro přijetí stanovuje individuálně - roli mohou hrát i výsledky předchozího vzdělávání, výsledky školních přijímacích zkoušek či pohovorů, umístění na různých soutěžích a olympiádách apod. Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení podílí nejméně 60 procenty; v případě přijímacího řízení do oboru Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 procenty. 
CERMAT zpřístupní výsledky přijímacích zkoušek ředitelům jednotlivých škol ve středu 15. května 2024. Pokud uchazeči podají přihlášky elektronicky, tak získají informace o přijetí v tento den společně s řediteli, případně je najdou posléze ve škole na veřejně přístupném místě (dveře školy, úřední deska, apod.).

Ilustrační foto

Foto: Depositphotos.com

PŘEHLED GYMNÁZIÍ A STŘEDNÍCH ŠKOL V OLOMOUCI

SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM
Adresa: tř. Jiřího z Poděbrad 13, Olomouc
Kontakt: www.sgo.cz  
Info o škole: Slovanské gymnázium je nejstarším českým gymnáziem na střední a severní Moravě. Škola sídlí ve dvou rozlehlých budovách. V kmenové budově na třídě Jiřího z Poděbrad 13 je umístěno ředitelství, třídy čtyřletého studia a vyšších ročníků osmiletého studia. Na odloučeném pracovišti v Pasteurově ulici 19 sídlí česko-francouzská sekce a první čtyři ročníky osmiletého studia.

GYMNÁZIUM HEJČÍN
Adresa: Tomkova 314, Olomouc
Kontakt: www.gytool.cz  
Info o škole: Gymnázium poskytuje střední všeobecné vzdělání ve čtyřletém, šestiletém nebo osmiletém studijním programu. Gymnázium má moderní výukové prostory včetně rozlehlého sportovního areálu a také má partnerské vztahy s gymnázii ze Švýcarska, Holandska, Francie a Španělska.

GYMNÁZIUM ČAJKOVSKÉHO
Adresa: Čajkovského 9, Olomouc
Kontakt: www.gcajkol.cz  
Info o škole: Gymnázium poskytuje širokou nabídku profilací. Kromě tradičního čtyřletého a osmiletého typu studia je to také obor šestiletý pro absolventy 7. tříd základních škol – bilingvní studium španělského jazyka.

CÍRKEVNÍ GYMNÁZIUM NĚMECKÉHO ŘÁDU
Adresa:
 Nešverova 693/1, Olomouc
Kontakt: www.cgnr.cz
Info o škole: Gymnázium poskytuje svým studentům úplné střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Gymnázium je čtyřleté, je určené pro absolventy devátých tříd ZŠ, i osmileté, do kterého se mohou hlásit žáci pátých tříd. Svým rozsahem a obsahem studia škola připravuje studenty ke studiu vysokoškolskému. Vzdělávání má svým pojetím vyučování poskytnout studentům více volnosti a prostoru pro samostatné rozhodování, rozvoj aktivity a odpovědnosti.

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ EMANUELA PÖTTINGA A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY OLOMOUC
Adresa: Pöttingova 2, Olomouc
Kontakt: www.epol.cz
Info o škole: Škola působí ve vzdělávání zdravotnických pracovníků od roku 1948, poskytuje úplné střední a vyšší odborné vzdělání a patří dnes k největším zdravotnickým školám v České republice. Škola nabízí žákům a studentům možnost ubytování na domově mládeže.

OBCHODNÍ AKADEMIE
Adresa: tř. Spojenců 11, Olomouc
Kontakt: www.oaol.cz  
Info o škole: Škola nabízí středoškolské odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou ve dvou čtyřletých oborech Obchodní akademie a Ekonomické lyceum se zaměřením na ekonomiku, účetnictví a s rozšířenou výukou anglického jazyka a práce na počítači.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽEB
Adresa: Štursova 14, Olomouc
Kontakt: www.stursovka.cz  
Info o škole: Škola nabízí tříleté obory s výučním listem jako kuchař, číšník, cukrář, aranžér, kadeřník, operátor skladování nebo prodavač. Dále také nástavbový obor podnikání.

STŘEDNÍ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ
Adresa:
 Rooseveltova 79, Olomouc
Kontakt: www.ssprool.cz  
Info o škole: Škola nabízí studium ve tříletých oborech s výučním listem, čtyřletých s maturitou a odborná nástavbová studia s maturitou. Specializuje se především na výuku auto oborů, strojních a stavebních řemesel i dřevo oborů. Možnost ubytování ve vlastním domově mládeže.

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ
Adresa: Božetěchova 3, Olomouc
Kontakt: www.spseol.cz 
Info o škole: Škola poskytuje vzdělání v oborech Elektrotechnika se zaměřením na automatizační a komunikační systémy a Technické lyceum. Oba obory jsou čtyřleté zakončené maturitní zkouškou. Možnost využít navazující studium na VOŠ v oboru Aplikace výpočetní techniky ve dvou zaměřeních - ekonomika a telekomunikace. Ubytování zajišťuje Domov mládeže při SŠP Rooseveltova 79, Olomouc. 

STŘEDNÍ ŠKOLA POLYGRAFICKÁ
Adresa: Střední Novosadská 55, Olomouc
Kontakt: www.polygraficka.cz 
Info o škole: Ideální škola pro ty, které zajímá práce s počítačem, tisk, fotografování a internet. Škola nabízí čtyřleté obory grafik pro média, operátor tisku, polygrafie a designér obalů. Všechny nabízené obory jsou zakončené maturitní zkouškou. Ubytování lze využít v Domově mládeže SŠP Rooseveltova 79, Olomouc.

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A OBCHODNÍ
Adresa: 
Kosinova 4, Olomouc
Kontakt: www.kosinka.com   
Info o škole: Škola zajišťuje výuku v oborech elektrotechnických, strojírenských a obchodních, na výběr jsou jak výuční tříleté obory, tak čtyřleté obory zakončené maturitní zkouškou. Součástí školy jsou tři vzájemně oddělená pracoviště. Hlavní budova školy, ve které probíhá teoretická výuka, je v ulici Kosinova 4, Olomouc, odborný výcvik probíhá U podjezdu 11 a domov mládeže pro žáky dojíždějící ze vzdálenějších míst naleznete na tř. 17 listopadu v Olomouci.

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ
Adresa: 17. listopadu 995, Olomouc
Kontakt: www.spssol.cz   
Info o škole: Škola nabízí čtyřleté obory zakončené maturtiní zkouškou zaměřené na oblast strojírenství. Ubytování lze využít v Domově mládeže SŠP Rooseveltova 79, Olomouc nebo v domově mládeže SŠ logistiky a chemie, U Hradiska 29, Olomouc. Ubytování studentů SŠ starších 18 let je možné také na kolejích Univerzity Palackého, které jsou v přímé blízkosti školy.

STŘEDNÍ ŠKOLA LOGISTIKY A CHEMIE
Adresa: U Hradiska 29, Olomouc
Kontakt: www.sslch.cz  
Info o škole: Škola nabízí chemické i ekonomické obory zakončené maturitní zkouškou, dále také tříletý obor manipulant poštovního provozu a přepravy. Pro žáky, kteří mají komplikované dojíždění, nabízí škola ubytování ve vlastním domově mládeže, který je umístěný v těsné blízkosti školy.

STŘEDNÍ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKÁ A ZAHRADNICKÁ
Adresa: U Hradiska 4, Olomouc
Kontakt: www.zemedelkaolomouc.cz  
Info o škole: Škola nabízí tříleté učební obory i čtyřleté obory zakončené maturitní zkouškou. Studovat zde můžete obory jako chovatelství, zahradnictví, agropodnikání nebo obor umělecký kovář a zámečník. Škola nabízí také nástavbový obor podnikání pro absolventy všech tříletých učebních oborů. Možnost využít vlastního ubytování v Domově mládeže U Hradiska.

Ilustrační foto

Foto: Depositphotos.com

GYMNÁZIA A STŘEDNÍ ŠKOLY V OKOLÍ OLOMOUCE

Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín
Adresa: Jana Sigmunda 242, Lutín
Kontakt: www.sigmundovaskola.cz 
Info o škole: Škola poskytuje vzdělání s výučním listem nebo maturitou ve strojírenských oborech.

Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov
Adresa: Školní 164, Uničov
Kontakt: www.unicprum.cz  
Info o škole: Škola nabízí tříleté učební obory i čtyřleté obory zakončené maturitní zkouškou. Kromě strojírenských oborů v nabídce naleznete i stavebnictví či obchodní akademii. Škola dále nabízí možnost ubytování ve vlastním domově mládeže, který je součástí areálu.

Střední odborná škola Litovel
Adresa: Komenského 677, Litovel
Kontakt: www.soslitovel.cz  
Info o škole: Škola nabízí zájemcům profesní vzdělání v učebních oborech cukrář, kuchař-číšník, elektrikář, výrobce potravin - pivovarník, sladovník a výrobce potravin - mlékař. Absolventi tříletých oborů mají možnost pokračovat dvouletým nástavbovým studiem zakončeným maturitou. Možnost využít vlastní ubytování v budově školy.

Střední odborná škola lesnická a strojírenská
Adresa: Opavská 8, Šternberk
Kontakt: www.sou-stbk.cz  
Info o škole: Škola nabízí tříleté učební obory lesní mechanizátor, zahradník/zahradnice, opravář lesnických strojů, obráběč kovů, mechanik opravář motorových vozidel a čtyřletý obor podnikání zakončený maturitní zkouškou.

Gymnázium Jana Opletala, Litovel
Adresa: Opletalova 189, Litovel
Kontakt: www.gjo.cz  
Info o škole: Státní všeobecné gymnázium s více jak stoletou tradicí, které nabízí čtyřletý a osmiletý vzdělávací program.

Gymnázium Uničov
Adresa: Gymnazijní 257, Uničov
Kontakt: www.gymun.cz  
Info o škole: Všeobecné osmileté a čtyřleté gymnázium v Uničově.