Reklama

Čtvrtek 4. června 2020, svátek má Dalibor, venku je 22.8 °C

UPOZORNĚNÍ: Tento příspěvek je starší než 6 měsíců.
Níže uvedené informace mohou být zastaralé či neplatné!

Přijímačky na střední: přinášíme vám informace o zkouškách a velký přehled škol v Olomouci i okolí

Zprávy z regionu

7.2.2019

Autor: Zuzana Doleželová

Už si vaše děti podaly přihlášku na střední školu? Je nejvyšší čas. Pro první kolo přijímacího řízení je stanoven termín nejpozději 1. března. Zkouška se skládá ze dvou didaktických testů z českého jazyka a literatury a z matematiky a její aplikace. Přinášíme vám podrobné informace o přijímačkách a přehled středních škol v Olomouci a okolí.

Ilustrační foto

Foto: Depositphotos.com

Koho se státní přijímačky týkají?

Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a matematiky čeká všechny uchazeče o vzdělání v oboru zakončeném maturitou.

Koho se jednotné testy netýkají:
- obory vzdělání se závěrečnou zkouškou
- obory vzdělání s výučním listem
- obory zkráceného studia 
- obory skupiny 82 Umění a užité umění, kde se koná talentová zkouška
- obory vzdělávání konzervatoří, kde se koná talentová zkouška

Kolik přihlášek může žák podat?

Každý žák může podat dvě přihlášky na různé střední školy nebo na dva maturitní obory v rámci jedné školy.

Dokdy je třeba podat přihlášku?

Pro první kolo přijímacího řízení se přihláška podává nejpozději 1. března 2019.

Co zkouška obsahuje?

Děti letos již potřetí čekají plošné přijímací zkoušky z češtiny a matematiky na maturitní obory.  Úspěšné zvládnutí této zkoušky tvoří 60 procent ze sumáře podmínek pro přijetí na střední školu. Maximální počet dosažených bodů v obou didaktických testech je 50. Minimální hranice úspěšnosti není plošně stanovena, školy si kritéria tvoří samy v rámci kritérií pro přijetí.

Kdy se přijímačky konají?

Čtyřleté obory včetně nástavbového studia:
1. termín: 12. 4. 2019
2. termín: 15. 4. 2019

Šestiletá a osmiletá gymnázia:
1. termín: 16. 4. 2019
2. termín: 17. 4. 2019

Náhradní termín pro všechny obory:
1. termín: 13. 5. 2019
2. termín: 14. 5. 2019

Kde se zkoušky konají?

Zkoušky se konají na školách, na které žáci podali přihlášky ke studiu. Pokud žák podal přihlášky na dvě školy, píše testy v prvním termínu na škole uvedené v přihlášce na prvním místě, v druhém termínu pak na v pořadí druhé střední škole.

Jak dlouho trvají přijímačky?

Test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut, test z matematiky a její aplikace trvá 70 minut. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají na testy více času.

Jaké pomůcky jsou povoleny?

Smí se používat modře či černě píšící propiska, u matematiky pak navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. (Pravidla českého pravopisu, kalkulačky i matematicko-fyzikální tabulky povoleny nejsou.)

Výsledky přijímacího řízení

Započítává se lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu. Kritéria pro přijetí si každá střední škola stanovuje individuálně. Podle zákona se výsledek testů podílí na celkovém hodnocení 60 procenty. O přijetí rozhodují i další kritéria - výsledky předchozího vzdělávání, úspěchy na soutěžích a olympiádách, školní přijímací řízení a pohovory atd.

Ilustrační foto

Foto: Depositphotos.com

PŘEHLED GYMNÁZIÍ A STŘEDNÍCH ŠKOL V OLOMOUCI

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ EMANUELA PÖTTINGA A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY OLOMOUC
Adresa: Pöttingova 2, Olomouc
Kontakt: www.epol.cz
Info o škole: Škola působí ve vzdělávání zdravotnických pracovníků od roku 1948, poskytuje úplné střední a vyšší odborné vzdělání a patří dnes k největším zdravotnickým školám v České republice. Nabízí také svým žákům a studentům možnost ubytování v domově mládeže, který je součástí školy.

OBCHODNÍ AKADEMIE
Adresa: tř. Spojenců 11, Olomouc
Kontakt: www.oaol.cz  
Info o škole: Škola nabízí středoškolské odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou ve dvou čtyřletých oborech Obchodní akademie a Ekonomické lyceum se zaměřením na ekonomiku, účetnictví a s rozšířenou výukou anglického jazyka a práce na počítači.

SLOVANSKÉ GYMNÁZIUM
Adresa: tř. Jiřího z Poděbrad 13, Olomouc
Kontakt: www.sgo.cz  
Info o škole: Slovanské gymnázium je nejstarším českým gymnáziem na střední a severní Moravě. Škola sídlí ve dvou rozlehlých budovách. V kmenové budově (Jiřího z Poděbrad 13) je umístěno ředitelství, třídy čtyřletého studia a vyšších ročníků osmiletého studia. Na odloučeném pracovišti v Pasteurově ulici 19 sídlí česko-francouzská sekce a první tři ročníky osmiletého studia.

GYMNÁZIUM HEJČÍN
Adresa: Tomkova 314, Olomouc
Kontakt: www.gytool.cz  
Info o škole: Gymnázium poskytuje střední všeobecné vzdělání ve čtyřletém, šestiletém nebo osmiletém studijním programu. Gymnázium má moderní výukové prostory včetně rozlehlého sportovního areálu a také má partnerské vztahy s gymnázii ze Švýcarska, Holandska, Francie a Španělska.

GYMNÁZIUM ČAJKOVSKÉHO
Adresa: Čajkovského 9, Olomouc
Kontakt: www.gcajkol.cz  
Info o škole: Gymnázium poskytuje širokou nabídku profilací. Kromě tradičního čtyřletého a osmiletého typu studia je to také obor šestiletý pro absolventy 7. tříd základních škol – bilingvní studium španělského jazyka.

CÍRKEVNÍ GYMNÁZIUM NĚMECKÉHO ŘÁDU
Adresa:
Nešverova 693/1, Olomouc
Kontakt: www.cgnr.cz
Info o škole: Gymnázium poskytuje svým studentům úplné střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Gymnázium je čtyřleté, je určené pro absolventy devátých tříd ZŠ, i osmileté, do kterého se mohou hlásit žáci pátých tříd. Svým rozsahem a obsahem studia škola připravuje studenty ke studiu vysokoškolskému. Vzdělávání má svým pojetím vyučování poskytnout studentům více volnosti a prostoru pro samostatné rozhodování, rozvoj aktivity a odpovědnosti.

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ
Adresa: Božetěchova 3, Olomouc
Kontakt: www.spseol.cz 
Info o škole: Škola nabízí čtyřleté maturitní obory elektrotechnika a technické lyceum. Možnost využít navazující studium na VOŠ, která nabízí studium oboru Aplikace výpočetní techniky ve dvou zaměřeních - ekonomika a telekomunikace. Ubytování zajišťuje Domov mládeže při SŠP Rooseveltova 79, Olomouc. 

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ
Adresa: 17. listopadu 995, Olomouc
Kontakt: www.spssol.cz   
Info o škole: Škola nabízí čtyřleté obory zakončené maturitní zkouškou zaměřené na oblast strojírenství. Ubytování lze využít v Domově mládeže SŠP Rooseveltova 79, Olomouc nebo v Domově mládeže SŠ logistiky a chemie, U Hradiska 29, Olomouc. Ubytování studentů SŠ starších 18 let je možné také na kolejích Univerzity Palackého, které jsou v přímé blízkosti školy.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA OBCHODU A SLUŽEB
Adresa: Štursova 14, Olomouc
Kontakt: www.stursovka.cz  
Info o škole: Škola nabízí tříleté obory s výučním listem jako cukrář, pekař, aranžér, kadeřník, operátor skladování nebo kuchař. Dále čtyřletý maturitní obor gastronomie a nástavbové obory vlasová kosmetika a podnikání.

STŘEDNÍ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ
Adresa:
 Rooseveltova 79, Olomouc
Kontakt: www.ssprool.cz  
Info o škole: Škola nabízí studium ve tříletých oborech s výučním listem, čtyřletých s maturitou a odborná nástavbová studia s maturitou. Specializuje se především na výuku auto oborů, strojních a stavebních řemesel i dřevo oborů. Možnost ubytování ve vlastním domově mládeže.

STŘEDNÍ ŠKOLA POLYGRAFICKÁ
Adresa: Střední Novosadská 55, Olomouc
Kontakt: www.polygraficka.cz 
Info o škole: Ideální škola pro ty, které zajímá práce s počítačem, tisk, fotografování a internet. Škola nabízí čtyřleté obory grafik pro média, operátor tisku, polygrafie a designér obalů. Všechny nabízené obory jsou zakončené maturitní zkouškou. Ubytování lze využít v Domově mládeže SŠP Rooseveltova 79, Olomouc.

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ A OBCHODNÍ
Adresa:
 Kosinova 4, Olomouc
Kontakt: www.kosinka.com   
Info o škole: Škola zajišťuje výuku v oborech elektrotechnických, strojírenských a obchodních, na výběr jsou jak výuční tříleté obory, tak čtyřleté obory zakončené maturitní zkouškou. Součástí školy jsou tři vzájemně oddělená pracoviště. Hlavní budova školy, ve které probíhá teoretická výuka, je v ulici Kosinova 4, odborný výcvik probíhá U podjezdu 11 a domov mládeže pro žáky dojíždějící ze vzdálenějších míst naleznete na tř. 17 listopadu v Olomouci.

STŘEDNÍ ŠKOLA LOGISTIKY A CHEMIE
Adresa: U Hradiska 29, Olomouc
Kontakt: www.sslch.cz  
Info o škole: Škola nabízí chemické i ekonomické obory zakončené maturitní zkouškou, dále také tříletý obor manipulant poštovního provozu a přepravy. Pro žáky, kteří mají komplikované dojíždění, nabízí škola ubytování ve vlastním domově mládeže, který je umístěný v těsné blízkosti školy.

STŘEDNÍ ŠKOLA ZEMĚDĚLSKÁ A ZAHRADNICKÁ
Adresa: U Hradiska 4, Olomouc
Kontakt: www.szes-olomouc.cz  
Info o škole: Škola nabízí tříleté učební obory i čtyřleté obory zakončené maturitní zkouškou. Studovat zde můžete obory jako chovatelství, zahradnictví, agropodnikání nebo obor umělecký kovář a zámečník. Škola nabízí také nástavbový obor podnikání pro absolventy všech tříletých učebních oborů. Možnost využít vlastního ubytování v Domově mládeže U Hradiska.

Ilustrační foto

Foto: Jan Procházka

GYMNÁZIA A STŘEDNÍ ŠKOLY V OKOLÍ OLOMOUCE

Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín
Adresa: Jana Sigmunda 242, Lutín
Kontakt: www.sigmundovaskola.cz 
Info o škole: Škola poskytuje vzdělání s výučním listem nebo maturitou ve strojírenských oborech.

Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov
Adresa: Školní 164, Uničov
Kontakt: www.unicprum.cz  
Info o škole: Škola nabízí tříleté učební obory i čtyřleté obory zakončené maturitní zkouškou. Kromě strojírenských oborů v nabídce naleznete i stavebnictví či obchodní akademii. Škola dále nabízí možnost ubytování ve vlastním domově mládeže, který je součástí areálu.

Střední odborná škola Litovel
Adresa: Komenského 677, Litovel
Kontakt: www.soslitovel.cz  
Info o škole: Škola nabízí zájemcům profesní vzdělání v učebních oborech cukrář, kuchař-číšník, elektrikář, výrobce potravin - pivovarník, sladovník a výrobce potravin - mlékař. Absolventi tříletých oborů mají možnost pokračovat dvouletým nástavbovým studiem zakončeným maturitou. Možnost využít vlastní ubytování v budově školy.

Střední odborná škola lesnická a strojírenská
Adresa: Opavská 8, Šternberk
Kontakt: www.sou-stbk.cz  
Info o škole: Škola nabízí tříleté učební obory lesní mechanizátor, zahradník/zahradnice, opravář lesnických strojů, obráběč kovů, mechanik opravář motorových vozidel a čtyřletý obor podnikání zakončený maturitní zkouškou.

Gymnázium Jana Opletala, Litovel
Adresa: Opletalova 189, Litovel
Kontakt: www.gjo.cz  
Info o škole: Státní všeobecné gymnázium s více jak stoletou tradicí, které nabízí čtyřletý a osmiletý vzdělávací program.

Gymnázium Uničov
Adresa: Gymnazijní 257, Uničov
Kontakt: www.gymun.cz  
Info o škole: Všeobecné osmileté a čtyřleté gymnázium v Uničově.