Reklama

Čtvrtek 25. července 2024, svátek má Jakub, venku je 25.4 °C

Přes prázdniny bude řeka Morava protékat Olomoucí přirozeně. Dojde k vypuštění jezové zdrže

Zprávy z regionu

8.7.2024

Autor: red

Povodí Moravy vypouští jezovou zdrž v Olomouci. Bez snížení hladiny by nebylo možné provést opravu opěrných zdí řeky Bystřice. Vypuštění jezové zdrže probíhá pozvolně od pondělního rána. Do večera by měla být jezová zdrž vypuštěná. Práce na opěrných zdech Bystřice odstartovaly počátkem července.

Foto: Povodí Moravy

Obyvatelům Olomouce se na měsíc a půl naskytne příležitost pozorovat, jak by vypadala řeka Morava, kdyby nebylo jezu. V pondělní ráno zahájilo Povodí Moravy tzv. srážku, během které dojde k úplnému vypuštění jezové zdrže. Důvodem je oprava opěrných zdí řeky Bystřice, jejichž základy jsou kvůli vzdutí vody v nadjezí prakticky celý rok pod hladinou. Vypouštění jezové zdrže probíhá velice pozvolna. Během pozdního odpoledne či večerních hodin bude jezová zdrž vypuštěna a Moravou poteče přirozený průtok vody.

Opravné práce na opěrných zdích spočívají ve vyčištění a přespárování zdiva, zasypání výtrží, stabilizaci základů a položení nových říms. „Cílem prací je zajištění bezpečnosti při zvýšených průtocích, stabilizace koryta vodního toku a prodloužení životnosti opevnění, které je součástí protipovodňových opatření Olomouce. Pokud bychom práce neprovedli, mohla by voda při povodňových stavech narušit břehy tak, že dojde např. k podemletí těsně sousedící dopravní infrastruktury,“ popisuje význam oprav generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák. Práce budou probíhat na přibližně 1,2 km dlouhém úseku Bystřice od lávky v ulici Bystrovanská po soutok s Moravou a nevyžádají si významná dopravní omezení.

Srážka je naplánovaná a vodoprávním úřadem schválená v termínu od 8. července do 26. srpna. Od 8. července do 5. srpna půjde o úplnou srážku, kdy bude hladina tvořena pouze přirozeným průtokem. V tomto období provede správce toku stavební práce na základech a běžně zaplavených částech zdí. Následně od 6. srpna do 26. srpna Povodí Moravy hladinu v jezové zdrži zvedne přibližně o metr. Na konci srpna začnou vodohospodáři jezovou zdrž opět napouštět.

Práce na opravách opevnění potrvají až do října 2024. Náklady ve výši 7,8 mil. korun jsou financovány z vlastních finančních prostředků Povodí Moravy.

Snížení hladiny v nadjezí bude využito také k pravidelné údržbě jezu i nadjezí a prohlídce běžně zatopených částí protipovodňových opatření. Jezová zdrž se kvůli údržbě jezu vypouští jednou ročně, nejde tedy o novinku, kterou by Olomoučané neznali.