Reklama

Pondělí 26. října 2020, svátek má Erik, venku je 13.4 °C

Podzimní festival duchovní hudby na tónech Gounodovy mše věnované patronce hudby

Kultura

5.10.2020

Autor: red

Letošní ročník Podzimního festivalu duchovní hudby během sobotního večera už podruhé zavítal v doprovodu hudby do katedrály sv. Václava. I tentokrát, obdobně jak tomu bylo na zahajovacím koncertu, program patřil slavnostní mši romantického skladatele proslulého svou operní tvorbou. Hlavním dílem vystoupení totiž byla Messe solennelle en l’honeur de Sainte-Cécile (Slavnostní mše k poctě svaté Cecílie) Charlese Gounoda v podání výborných sólistů Michaeli Šrůmové, Ondřeje Koplíka a Jana Šťávy společně s Moravskou filharmonií Olomouc v čele s dirigentem Jaromírem M. Krygelem a sborem Ars Brunensis se sbormistrem Danem Kalouskem. Jako překvapení posluchačům zaznělo také Ave Maria stejného skladatele.

Gounod ve své mši vytvořil hudbu plnou výrazného dynamického vývoje a kontrastů. Monumentální pasáže plného a barevného zvuku v podání bohatého obsazení orchestru se střídají s jemnou lyrickou "tichou hudbou" plnou rozjímání. Místy dílo přechází do naprosté čistoty a nekomplikovanosti jednohlasu, kterému ale nechybí melodická invence. Jindy zas zaznívá hudba prokomponovaná a čistě orchestrální, nebo dílo graduje do velkolepých obrazů. Hudbou mnoha podob tak skladatel vytvořil k interpretaci úkol krásný, ale v mnoha ohledech rozhodně nelehký. Sólistům, stejně tak jako orchestru se ale pod vedením svého dirigenta povedlo vytvořit hudbu krásnou a plnou skvělých výkonů. Věnování slavnostní mše svaté Cecílii, patronce hudby, je tedy zcela příznačné.

Sv. Cecílie podle legendy svůj život zaslíbila Kristu, a proto v den své svatby složila slib panenské čistoty. Pro svou víru získala i svého manžela. Oba se později stali oběťmi pronásledování křesťanů. Na základě výkladů částí textu legendy začala být Cecílie vyobrazována coby hudebnice a považována za svatou patronku duchovní hudby, varhaníků, zpěváků a básníků, výrobců varhan, nebo také slepců. Stala se inspirací nejen pro hudbu Charlese Gounoda, ale i řadu dalších významných umělců (ve světě hudby pro např. Händela, Scarlattiho, Brittena...).

Na závěr nutno říci, že Podzimní festival (i přes nastalou situaci) rozhodně nekončí! Už příští sobotu 10. 10. se v provedení výborného souboru Ensemble Inegal rozezní instrumentální hudba Monteverdiho (vybrané části Mariánských nešpor) i jeho současníků. Aktuální informace k situaci a změnám programu jsou vždy k nalezení na stránkách festivalu.