Reklama

Pondělí 16. září 2019, svátek má Ludmila, venku je 14.8 °C

UPOZORNĚNÍ: Tento příspěvek je starší než 6 měsíců.
Níže uvedené informace mohou být zastaralé či neplatné!

Oprava tramvajové trati na ulici 8. května uzavře centrum. Podívejte se, jak pojedou autobusy a tramvaje

Zprávy z regionu

11.3.2019

Zuzana Doleželová

Od pátku 15. 3. do neděle 17. 3. bude na ulici 8. května prováděna oprava tramvajové trati v blízkosti Galerie Moritz. Z důvodu stavebních prací proběhne úplná výluka tramvajového provozu v úseku Hlavní nádraží – Náměstí Republiky – Palackého/Náměstí Hrdinů. Podívejte se, jak se přes centrum o víkendu dostanete.

Následkem nestálých klimatických podmínek došlo v polovině února k náhlé změně geometrické polohy koleje tramvajové trati na ulici 8. května. Z tohoto důvodu a z důvodu zajištění bezpečnosti drážního provozu bylo nařízeno snížení traťové rychlosti v daném úseku na 5 km/hod. Původně se trať měla opravovat od 9. března, opravy však byly přesunuty na 15. března.

Změny v tramvajovém provozu:

Tramvajová linka č. 1 – bude v provozu pouze v pracovní dny a vedena bude ve své trase dle výlukových jízdních řádů. 
Tramvajové linky č. 2 a 6 – nebudou provozovány.
Tramvajová linka č. 3 – bude vedena ze zastávky Trnkova pouze na zastávku Náměstí Hrdinů a zpět.
Tramvajová linka č. 4 – bude nahrazena linkou X4, která bude vedena v obou směrech přes Tržnici a Třídu Kosmonautů dle výlukových jízdních řádů.
Tramvajové linky č. 5, 7 a U – budou vedeny ve svých trasách dle výlukových jízdních řádů.

V pracovní dny budou na linky č. 1, X4, 7 a U nasazeny spřažené soupravy, ve dnech pracovního klidu budou na kurzy linek č. X4 a U nasazeny sólo vozy a na kurzy linky č. 7 tříčlánkové nízkopodlažní tramvaje. 

Změny v autobusovém provozu:

Autobusová linka 50 (od 16. 3. do 18. 3.) – bude vedena ze zastávky U Sv. Mořice na zastávku Palackého/Náměstí Hrdinů po objízdné trase.

Náhradní doprava bude zajištěna výlukovými autobusy s označením X, které budou vedeny po následující trase dle jízdních řádů zveřejněných na jednotlivých zastávkách:

Hlavní nádraží – u autobusového označníku C
U Bystřičky – tramvajová zastávka
Žižkovo náměstí – tramvajová zastávka                              
U Dómu – tramvajová zastávka
Náměstí Republiky – tramvajová zastávka
U Sv. Mořice – tramvajová zastávka
Palackého – tramvajová zastávka směr U Sv. Mořice

Ze zastávky U Sv. Mořice budou autobusy vedeny po objízdné trase na tramvajovou zastávku Palackého směr U Sv. Mořice, kde bude probíhat výstup i nástup cestujících.

Palackého – tramvajová zastávka směr U Sv. Mořice
U Sv. Mořice – tramvajová zastávka
Náměstí Republiky – tramvajová zastávka
U Dómu – tramvajová zastávka
Žižkovo náměstí – tramvajová zastávka
U Bystřičky – tramvajová zastávka
Hlavní nádraží – u autobusového označníku F

Linkou nebude obsluhována zastávka Fibichova (obousměrně).
Cestujícím bude umožněn přestup na zastávkách Palackého a Hlavní nádraží.

Výlukové jízdní řády budou včas zveřejněny zde.