Reklama

Neděle 22. října 2017, venku je 8.8 °C

Svátek má Sabina

UPOZORNĚNÍ: Tento příspěvek je starší než 6 měsíců.
Níže uvedené informace mohou být zastaralé či neplatné!

Oprava 1. máje začala. Tramvaje nejezdí, čeká nás sedm měsíců komplikací

Zprávy z regionu

7.4.2017

jap roc

Rekonstrukce třídy 1. máje začala. Klíčová spojnice mezi hlavním nádražím a centrem města zůstane uzavřená zřejmě až do začátku listopadu. Nový vzhled dostane nejen celý uliční prostor, ale dojde také k výměně tramvajového tělesa a inženýrských sítí. Místo tramvají jezdí náhradní autobusy.

Foto: Jan Procházka
Foto: Jan Procházka
Foto: Jan Procházka

Předmětem stavebních prací je kompletní rekonstrukce celého uličního prostoru v délce cca 400 m (od nám. Republiky až po průčelí hotelu Palác). “Jedná se o rekonstrukci všech povrchů vozovek, vjezdů, chodníků, tramvajové trati včetně nového řešení trolejového vedení, veřejného osvětlení, rekonstrukce kanalizace, vodovodu apod. S ohledem na archeologicky cennou lokalitu může značnou dobu zabrat i rozsáhlý archeologický průzkum, který bude provádět olomoucké pracoviště Národního památkového ústavu. Celkové náklady investice budou zhruba 80 milionů korun. Oprava je zcela nezbytná, protože tramvajové těleso se v tomto úseku nachází ve špatném technickém stavu, na což opakovaně upozorňoval Drážní úřad,” sdělila mluvčí radnice Radka Štědrá.
Ulice 1. máje, jako spojnice centra města s hlavním nádražím, patří k důležitým tepnám, vede k důležitým institucím a slouží k zásobování místních restaurací a prodejen. “S ohledem na všechny tyto funkce ulice, chce město maximálně komunikovat se všemi, kterých se rekonstrukce dotýká a připravilo proto samostatné informační webové stránky www.1maje.olomouc.eu. Na těch budou dostupné veškeré podrobnosti k probíhající stavbě, potřebné a užitečné informace k připraveným objízdným trasám, případně možnostem zásobování dotčených nemovitostí,” ubezpečila mluvčí.

Foto: Jan Procházka

Harmonogram při zahájení stavebních prací

Pátek 7. 4.

předání staveništězačátek výluky tramvajového provozu zahájení výstavby oplocení (odděluje koridor pro pěší od stavby)demontáž trolejí (po celý týden)

Sobota 8. 4.

demontáž trolejí, pokračuje výstavba oplocení

Pondělí 10. 4.

odstranění dlažby a kolejí (bude probíhat cca 2 týdny)odstraňování dlažby a kolejí začne od středu stavby, firma nejprve provede úsek Dómská - nám. Republiky a až následně úsek Dómská - Palác

Zásobování a místa pro přecházení

zásobovací místa (jsou situována při vyústění vedlejších ulic na ulici 1.máje),pro pěší budou vymezeny částečně stávající chodníky, popřípadě provizorní průchody.

Dopravní opatření

Stavba bude probíhat kontinuálně v celé délce plánované uzavírkycelá lokalita bude pro vozidla dopravní obsluhy po dobu stavby dostupná ulicí Hanáckého pluku, která bude v úseku „hanáckého kopce“ vedena v obou směrech. Přejezd přes ul. 1. máje bude zajištěn stavbou a na nám. Republiky, další úpravou v této oblasti bude otočení jednosměrky v ul. Mariánská tak, aby bylo možné zajistit dopravní obsluhu celé lokality. Přejezd stavbou, tzn. propojení z ul. Wurmova do ul. Dómská, bude po celou dobu výstavby zajištěno,z technologických důvodů může dojít ke krátkodobému omezení tohoto systému dopravní obsluhy, o čemž bude vždy stavba informovat.

Nejčastější dotazy

Budou v úseku rekonstrukce průchozí chodníky?

Po celou dobu výstavby bude občanům umožněn průchod třídou 1. máje. Pro pěší budou vymezeny částečně stávající chodníky, popřípadě provizorní průchody.

Jak je to s parkováním pro lidi, kteří zde bydlí?

Stavební práce spočívají v kompletní rekonstrukci tramvajové trati, jízdních pruhů, chodníků, kanalizace včetně kanalizačních přípojek a veřejného osvětlení. Rozsah prací neumožňuje v třídě 1. máje parkování automobilů po celou dobu výstavby. Parkování bude možné v nedalekém parkovacím domě v Koželužské ulici.

Jak to bude se zásobováním?

Majitelé dotčených nemovitostí, provozoven, restaurací a občané bydlící v ulici 1. máje a k ní přilehlých ulic byli před zahájením stavby informováni o omezeních z důvodu stavby prostřednictvím informačního technika stavby. Po celou dobu výstavby jsou vymezena zásobovací místa, a to vždy na rohu ulice 1. máje s přilehlými navazujícími ulicemi, tj. Pekární, Mlčochova, Dómská, Kosinova, Wurmova, Akademická a náměstí Republiky. Místa pro svoz komunálního odpadu budou na náměstí Republiky a v místě křížení ulice Wurmovy s tř. 1. máje. Další bude v místě křížení ul. nábř. Přemyslovců s tř. 1. máje.

Jak pojede MHD

TRAMVAJOVÝ PROVOZ
Po dobu prací bude v úseku Hlavní nádraží – Náměstí Republiky – Náměstí Hrdinů/Palackého probíhat výluka tramvajového provozu.

Tramvajové linky č. 1, 5 a 7 – budou vedeny ve svých trasách dle výlukových jízdních řádů.
Tramvajové linky č. 2 a 6 – nebudou provozovány.
Tramvajová linka č. 3 – bude nahrazena linkou X3 vedenou po trase Trnkova – Tržnice – Nová Ulice a zpět.
Tramvajová linka č. 4 – bude nahrazena linkou X4, která bude vedena v obou směrech přes Tržnici a třídu Kosmonautů.

AUTOBUSOVÝ PROVOZ
Autobusová linka č. 50 bude ze zastávky Žižkovo náměstí směrem do zastávek Palackého/Náměstí Hrdinů a zpět vedena po objízdné trase.

Změny v obsluze zastávek linky č. 50:

U Dómu směr Náměstí Republiky – neobsluhována
U Dómu směr Žižkovo náměstí – u přenosného označníku v ul. nábř. Přemyslovců
Náměstí Republiky – neobsluhována, ve směru od Hl. nádraží nahrazena zastávkou DPMO na ulici Dobrovského
U Sv. Mořice – neobsluhována

Autobusový provoz dále v omezeném rozsahu zajistí náhradní autobusovou dopravu za tramvaje. Náhradní doprava bude vedena po trase Hlavní nádraží – U Dómu – Hlavní nádraží výlukovými autobusy X.

Po trase obsluhují výlukové autobusy zastávky následovně:

Hlavní nádraží – zastávka linky č. 19 směr Tabulový vrch (označník C)
U Bystřičky – tramvajová zastávka
Žižkovo náměstí – tramvajová zastávka
U Dómu – zastávka u přenosného označníku v ul. nábř. Přemyslovců

U Dómu – zastávka u přenosného označníku v ul. nábř. Přemyslovců
Žižkovo náměstí – tramvajová zastávka
U Bystřičky – tramvajová zastávka
Hlavní nádraží – označník F

Mezi zastávkami Žižkovo náměstí – U Dómu – Žižkovo náměstí bude linka vedena po objízdné trase.

Úsek mezi zastávkami U Dómu – Nám. Republiky - Náměstí Hrdinů/Palackého a zpět nebude v době výluky obsluhován.