Reklama

Čtvrtek 22. srpna 2019, svátek má Bohuslav, venku je 22.3 °C

Opilce i bezdomovce pospávající v ulicích řešíme, zní z radnice

Zprávy z regionu

25.4.2019

Autor: red

Opilí a špinaví lidé válející se na chodníku za bílého dne, agresivní žebráci, strkanice a rvačky, podivná individua postávající před budovou nádraží... Taková je realita na olomouckých ulicích. Radnice si je vědoma této problematiky a situaci ve městě hodlá řešit.

Ilustrační foto

Foto: Archiv redakce

"Záměrně neříkám, že chceme problém vyřešit, protože zcela vyřešit problém bezdomovectví nedokázal nikdo, tím méně město za současných legislativních podmínek. Současně ale nemůžeme rezignovat a problémů si nevšímat, musíme dělat, co je v našich silách, abychom dopady chování problematické části lidí bez domova na život slušných lidí minimalizovali," uvedl primátor Olomouce Mirek Žbánek. Na radnici se už od ledna schází pracovní skupina, v níž jsou zastoupeni představitelé města, Charity, městské policie, dopravního podniku, technických služeb a Policie ČR. Se skupinou spolupracují také zástupci komisí příslušných městských částí a komise pro prevenci kriminality a bezpečnost. Díky této spolupráci se podařilo zmapovat a shromáždit množství zásadních informací o situaci lidí bez domova ve městě. "Našli jsme už i první konkrétní opatření, která mohou zmírnit negativní projevy té agresivní a problematické skupiny bezdomovců," řekl Žbánek s tím, že z přibližně šesti až sedmi stovek lidí bez domova patří k těm problematickým asi desetina.

Novinkou je zavedení pravidelné hlídky městské policie v jednom ze dvou nejproblematičtějších míst, křižovatce ulic 1. máje, Wurmova a Dómská. "V souvislosti se zvýšeným výskytem stížností obyvatel a případů narušování veřejného pořádku v této lokalitě jsme přijali opatření. Podle zkušeností lze očekávat, že přítomnost hlídky strážníků na místě eliminuje výskyt takových jevů,“ komentoval novou situaci ředitel Městské policie Olomouc Pavel Skalický a dodal, že toto opatření samozřejmě není jednoduché s ohledem na početní stav strážníků.

Dalším problematickým místem je prostor před hlavním nádražím. Na tomto místě se koncentruje velké množství lidí, z nichž někteří pro bezdomovce slouží jako zdroj příjmů, a je tu také dostatek prostoru pro posedávání. Zde se asi nejčastěji vyskytují lidé, kteří jsou průběžně přes celý den pod vlivem alkoholu a obtěžují okolí. Represivní složky mohou dnes maximálně odvážet nejopilejší osoby do záchytné stanice, vymáhání případně uložených finančních sankcí se míjí účinkem z důvodu právní nevymahatelnosti. "Pokud někoho tyto osoby obtěžují a my jsme na místo přivoláni, nutně potřebujeme svědectví oznamovatele. Jinak jsou tito lidé nepostižitelní, protože svou vinu samozřejmě sami od sebe nepřiznají," upřesnil Skalický. V celém přednádraží je dnes kolem osmdesáti laviček. Nyní se uvažuje o tom, že by se část laviček, které nejsou přímo na zastávkách MHD a které nejčastěji obsazují právě lidé bez domova, měla odstranit.

V průběhu výjezdu do terénu pak skupina s primátorem Žbánkem v čele navštívila několik lokalit, kde lidé bez domova přebývají. Jedná se například o někdejší zahrádkářskou kolonii nebo volné neudržované prostranství mezi Klášterním Hradiskem a železnicí, nebo o místa poblíž hlavního nádraží. Zdejší provizorní obydlí a chatky obývají lidé, kteří obvykle nijak neobtěžují Olomoučany, ale ani tak nejsou bez problémů. Jde o to, že zde i podle hlášení profesionálních hasičů či policie občas vypukají požáry nebo dochází k fyzickým konfliktům mezi obyvateli těchto lokalit. Většina těch, kteří zde přebývají, ale mají zájem o bezkonfliktní život. Někteří dokonce nabízeli úklid zanedbaných míst. Technické služby proto už den po obchůzce přivezly na místo kontejner a za jeho naplnění odpadem měli dobrovolníci slíbenu motivační odměnu.

Další metodou, jak motivovat lidi bez domova ke snaze o jistou nápravu, je jejich zapojení do různých pracovních projektů. Na tomto postupu se domlouvali zástupci města, technických služeb a Charity Olomouc. Lidé bez domova, kteří projeví zájem, mohou například na základě požadavků technických služeb uklidit v některé z částí města. Organizaci práce by měla na starosti právě Charita, protože se jedná o její klienty, které nejlépe zná. Dalšími kroky je především úzká spolupráce města s Charitou na společném řešení této mimořádně složité problematiky. Na místě je i osvěta, protože značná část lidí si stále neuvědomuje, že obdarováváním bezdomovců nejčastěji přispívají právě na další nákup alkoholu. Radnice chce rovněž komunikovat se živnostníky, protože dílčím řešením může být i ztížení přístupu podnapilých k alkoholu. Zatím se totiž ukazuje, že pro opilé bezdomovce není žádný problém pořídit si v různých prodejnách levný alkohol.

"Všechna zmíněná opatření mohou sice situaci napravit, ale jen částečně. Podstatný je legislativní rámec a pravomoci měst a policie," podotkl Žbánek. "Chci proto iniciovat jednání s našimi zákonodárci, aby byly velmi chabé nástroje obcí legislativně posíleny. Chci toto téma otevřít i při jednání s kolegy na setkání Svazu měst a obcí," doplnil. Města sice v minulosti určité zákonné nástroje měla, tyto však nebyly zahrnuty do nové úpravy přestupkového zákona. "Stále ale platí, že bezdomovectví není bezpečnostní, ale primárně sociální problém, který obce samy úplně vyřešit nemohou," řekl závěrem Žbánek.