Reklama

Čtvrtek 4. června 2020, svátek má Dalibor, venku je 22.9 °C

UPOZORNĚNÍ: Tento příspěvek je starší než 6 měsíců.
Níže uvedené informace mohou být zastaralé či neplatné!

Olomoucká záchranka ve spolupráci s Fakultou zdravotnických věd UP získala jako první mezinárodní certifikát na třídění zraněných

Zprávy z regionu

7.3.2017

Autor: zd

Jako první a zatím jediný tým v celé České republice jsou odborníci z Fakulty zdravotnických věd UP v Olomouci a ze Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje proškolení v unikátní metodice třídění ESTP zraněných a nemocných v přednemocniční péči. Tři zástupci řešitelského týmu jako první v ČR získali ve Velké Británii mezinárodní certifikát. Tato pracovní skupina vedená ředitelem záchranky Petrem Hubáčkem je rovněž zakladatelem národní skupiny pro třídění CZ_ETG v rámci metodiky MTS v České republice.

Takto vypadala záchrana zraněných při simulovaném teroristickém útoku v Šantovce, který měl třídění prověřit v praxi. Takto vypadala záchrana zraněných při simulovaném teroristickém útoku v Šantovce, který měl třídění prověřit v praxi. Foto: Jan Procházka

"Získání tohoto mezinárodního certifikátu a založení národní skupiny pro třídění unikátní metodou je v rámci České republiky a střední Evropy prestižní záležitostí nejen pro Zdravotnickou záchrannou službu Olomouckého kraje a Fakultu zdravotnických věd Univerzity Palackého, ale významné i pro celý Olomoucký kraj. Přispívá tak ke zvyšování kvality poskytované péče zdravotníky záchranky v těsné spolupráci s Univerzitou Palackého," uvádí mluvčí olomoucké záchranky Zdeněk Hošák. Dle jeho slov lze význam získání tohoto oprávnění přirovnat k v minulosti obdržené certifikaci SAK, kterou získala ZZS Olomouckého kraje společně se ZZS kraje Karlovarského jako první v České republice.

Foto: Jan Procházka
Foto: Jan Procházka

** Manchester Triage System (MTS) vznikl ve Velké Británii v roce 1994. Jedná se o velmi efektivní systém třídění, kterým je na světě vytříděno více jak 75 milionů zraněných a nemocných během jednoho roku. Členové Manchester Triage Group vyvinuli metodiku s cílem dosáhnout konsenzu zkušených sester a lékařů urgentní medicíny na normách třídění pacientů a každodenním použití v praxi. Zohlednili také základní psychologické aspekty a to, že délka setkání s pacientem při třídění je tak krátká, že primární není stanovení diagnózy, ale "triážní posouzení".

Řešitelský tým projektu Efektivního třídění zraněných osob (CZ_ETG), který pracuje na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého a Zdravotnické záchranné službě Olomouckého kraje, uzavřel unikátní memorandum o spolupráci mezi Manchester Triage Group při Advanced Life Support Group ve Velké Británii a skupinou CZ_ETG UPOL. Tato skupina (FZV a ZZS OK) má výhradní právo na území České republiky vzdělávat a kontrolovat aplikaci třídění MTS ve všech nemocnicích v České republice, přičemž centrála národní skupiny je právě v Olomouci. Skupina bude školit instruktory, provádět audity a podílet se na zavádění MTS ve všech zdravotnických zařízeních v České republice.

Třídění zraněných a nemocných je proces efektivního řízení klinického rizika vyžadující rychlé vyhodnocení, které určí naléhavost klinického stavu pacienta a je zakončeno zařazením pacienta do kategorie podle různých priorit. Třídění zraněných je vhodné použít u všech osob vyžadujících přednemocniční i nemocniční neodkladnou péči.

Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje ve spolupráci s Fakultou zdravotnických věd Univerzity Palackého uspořádala na konci října cvičení ATTACK 2016 se simulovaným teroristickým útokem v Galerii Šantovka. V současnosti se připravuje další z velkých cvičení zaměřených na řešení obdobných situací s využitím zmiňované metodiky.

zd