Reklama

Čtvrtek 27. června 2019, svátek má Ladislav, venku je 24 °C

UPOZORNĚNÍ: Tento příspěvek je starší než 6 měsíců.
Níže uvedené informace mohou být zastaralé či neplatné!

Olomouc má svou mapu kreativity

Zprávy z regionu

24.4.2017

Autor: zd

Více než 1200 subjektů, obrat téměř pět miliard korun a pět tisíc zaměstnaných lidí. Takovou sílu mají v Olomouci a nejbližším okolí kulturní a kreativní průmysly. Vyplývá to z ojedinělého výzkumu, který právě dokončil ve spolupráci s městem tým z Univerzity Palackého.

Počet subjektů v kreativních odvětvích Počet subjektů v kreativních odvětvích Foto: web UPOL

Do kulturních a kreativních průmyslů (KKP) se zahrnují odvětví opírající se o lidskou kreativitu, dovednost a talent. Patří sem několik oblastí jako například výtvarné umění, literatura, památky, muzea, design, architektura nebo média včetně filmu a videa.

Vzhledem k proměňující se společnosti se země Evropské unie snaží zmapovat, kolik lidí působí v KKP, jaké mají možnosti a jaký ekonomický potenciál. Olomouc je první město, které mapování uskutečnilo podle nové metodiky schválené ministerstvem kultury. Výsledkem více než roční práce desetičlenného týmu Univerzity Palackého je analýza, která podrobně popisuje jednotlivá odvětví, jejich podíl na pracovním i ekonomickém trhu a problémy, s nimiž se potýkají. "Zjistili jsme například, že velmi silným odvětvím je vývoj softwaru. Olomoučtí vývojáři velkou část své produkce dokáží uplatnit na zahraničních trzích jak v EU, tak v USA nebo Číně a Rusku. Současně ale z naší analýzy vyplývá, že právě tento segment velmi silně postrádá ve městě kvalifikované zaměstnance, včetně absolventů," vysvětlil vedoucí mapovacího týmu z Univerzity Palackého Radek Palaščák. Výsledky mapování tak mohou sloužit středním a vysokým školám k tomu, aby dokázaly aktualizovat své výukové plány a popřípadě otevřít nové obory, po kterých je na trhu poptávka. K dalším klíčovým kreativním odvětvím na Olomoucku patří literatura, knihy a tisk, využívající zejména humanitní zaměření olomoucké univerzity. Velkou část zaměstnanosti a obratu tohoto odvětví vytvářejí překladatelé. Významnou roli mezi kreativními odvětvími hraje architektura, která je sice primárně podnikatelským odvětvím, ale zároveň vstupuje do veřejného prostoru tím, jak utváří podobu měst, obcí i krajiny. Nezastupitelnou pozici v regionu drží odvětví kulturní dědictví, které těží především z faktu, že město i jeho blízké okolí patří mezi historicky a památkově nejzajímavější oblasti v ČR, ale také z husté sítě knihoven doplněné četnými olomouckými muzei, galeriemi a archivy. "Při mapování jsme poprvé v Olomouci sezvali stovky zástupců firem, živnostníků, příspěvkových, nevládních a dalších organizací působících v kreativních odvětvích na sérii moderovaných workshopů. Zjišťovali jsme, co by jejich oboru ve městě pomohlo k dynamičtějšímu rozvoji. Výstupy z této aktivity jsou velmi cennou součástí studie," doplnil Palaščák.

Foto: web UPOL

Díky analýze dostává město Olomouc zpětnou vazbu a unikátní souhrnná data, s nimiž může pracovat například v oblasti turismu, cestovního ruchu, kulturní politiky nebo při tvorbě strategického plánu města. K dispozici jsou také mapy znázorňující lokality, ve kterých se firmy a subjekty koncentrují. Podpora kulturních a kreativních odvětví se proto stává čím dál důležitější součástí strategií místního ekonomického rozvoje. „Zjištěné informace o existenci a počtu aktivních subjektů i o jejich ekonomickém přínosu slouží k lepšímu porozumění potřebám v daných odvětvích a také k cílenější podpoře aktivit, které ve městě vyvíjejí. Využití výsledků analýzy pro město spatřuji aktuálně zejména v procesu přípravy a tvorby strategického plánu města, v němž jeden z jeho pilířů nese název Konkurenceschopná a kreativní Olomouc," objasnil náměstek primátora města Olomouce Aleš Jakubec a dodal: "Mnohdy jsme kritizováni, že Univerzita Palackého nabízí spíše humanitně zaměřené obory. Já ale říkám: využijme tohoto humanitního potenciálu a rozvíjejme dál kreativní průmysl."

Právě koncept kulturních a kreativních průmyslů upozorňuje na to, že umění, kulturu a kreativitu nelze chápat jen jako nadstavbu hospodářské činnosti, ale jako jednu z jejích důležitých součástí s významným rozvojovým potenciálem. "Olomouc má v této oblasti mimořádný potenciál, o nějž by mělo být patřičně pečováno a pro jehož rozvoj by měly být vytvářeny co nejlepší podmínky. Olomouc by se mohla ve spojení s kreativními odvětvími profilovat jako moderní, dynamická a atraktivní destinace pro podnikatele i návštěvníky," řekl závěrem prorektor univerzity Petr Bilík.

zd

Reklama

ROCKFOIL ARTWORK CO., LTD. o.z.

Katalog firem » Služby » Stavebnictví

FOTO : U NÁS JE OBKLADOVÝ KAMENNÝ VELKOFORMÁT 1,22m x 2,44m SKLADEM V STOVKÁCH KUSŮ/DESÍTKÁCH DRUHŮ!

OTEVŘENO : PO - PÁ : 9:30 - 17:00 h.

POZOR! NOVÉ ZBOŽÍ!
NEJVĚTŠÍ VÝBĚR TENKÝCH KAMENNÝCH VELKOFORMÁTŮ V ČR!

VELKOFORMÁT HORNINY SE DÁ ČÁSTEČNĚ OHNOUT/SROLOVAT A ODVÉZT NAPŘ. V KOMBÍKU!

Navštivte provozovnu ROCKFOIL ( www.rockfoil.cz ), na křižovatce ulic Polívkova/Na Vozovce v Olomouci. Vchod je přímo z chodníku, je označen na nároží budovy firemními tabulemi.