Reklama

Pondělí 28. září 2020, svátek má Václav (dnes je Den české státnosti), venku je 10.1 °C

UPOZORNĚNÍ: Tento příspěvek je starší než 6 měsíců.
Níže uvedené informace mohou být zastaralé či neplatné!

Obyvatele Holice, Bystrovan a okolí trápí silný zápach. Co s tím?

Zprávy z regionu

10.2.2020

Autor: Zuzana Doleželová

Zápach, který je tak intenzivní, že se nedá ani větrat. Zápach, který se objevuje nepravidelně a z něhož se obyvatelům Holice a širšího okolí dělá nevolno. Jeho původcem, jak se shodují místní, je společnost ADM (bývalé Milo) sídlící na Hamerské ulici. Že je to problém, jenž by se dal jednoduše vyřešit? Na první pohled možná, jenže situace je komplikovanější...

Foto: Archiv redakce

Neexistence legislativy, která stanoví emisní limit pro zápach

Společnost ADM zahájila působení v České republice v roce 2009 akvizicí závodu na drcení a rafinaci olejnin v Holici v Olomouci. Závod ADM je jedním z největších zpracovatelských zařízení v České republice a zároveň jedním z největších dodavatelů jedlých rostlinných olejů u nás. V roce 2011 proběhl proces EIA (posuzování vlivů na životní prostředí - pozn. red.) na záměr navýšení výrobní kapacity rostlinných olejů ukončený závěrem zjišťovacího řízení. Navazujícím správním řízením ze strany odboru životního prostředí a zemědělství v Olomouci bylo vydáno integrované povolení v procesu integrované prevence a omezování znečištění. "Součástí tohoto integrovaného povolení je mimo jiné i povolení zdrojů znečišťování ovzduší. Provozovatel má stanoveny emisní limity pro tuhé znečišťující látky, oxidy dusíku, oxid siřičitý a uhelnatý. Provozovatel v pravidelných intervalech provádí měření emisí ze zařízení, přičemž je doloženo nepřekračování těchto limitů," uvedl vedoucí oddělení integrované prevence odboru životního prostředí a zemědělství Radomír Studený a zdůraznil, že v současné době není platná legislativa, která by definovala emisní limit pro pachové látky, aby jej bylo možno rozhodnutím stanovit.

V povolení provozu nejsou limity pro pachové látky stanoveny

Jinými slovy - i když je jakákoliv společnost původcem zápachu, který obtěžuje obyvatele, zákony jsou na to krátké. "Zákonem nejsou stanoveny limity pachových látek. Současná právní úprava tedy nedává kontrolním orgánům jakoukoli možnost, jak zdroje způsobující zvýšenou pachovou zátěž z tohoto pohledu posuzovat, kontrolovat a dále řešit," potvrdila tisková mluvčí České inspekce životního prostředí Radka Nastoupilová. Nicméně dodala: "Obtěžování zápachem lze regulovat v rámci závazných podmínek provozu stanovených v povolení provozu, kde může příslušný krajský úřad jako orgán ochrany ovzduší stanovit konkrétní technické podmínky provozu nebo emisní limit na pachové látky. V povolení provozu pro společnost ADM Olomouc vydávané krajským úřadem však nejsou limity pro pachové látky stanoveny."

Společnost ADM již měnila technologii

Problematikou zápachu vycházejícího ze společnosti ADM se krajský úřad zabýval už v roce 2014. "V rámci změn integrovaného povolení byla povolena změna technologie vedoucí ke zlepšení stavu v oblasti zápachu, způsobeném při záhřevu navločkovaných olejnatých semen v rotačním kondicionéru. V roce 2019 byla realizována změna technologie spočívající v odsávání vzdušniny z provozu extrakce pomocí vodokružné vývěvy směrem na technologii biologického čištění odpadních vod (provoz stávající čističky odpadních vod), kde dochází k pohlcování a transformaci pachově aktivních látek v aktivační nádrži pomocí mikroorganismů z aktivovaného kalu," popsal Radomír Studený.

Jsme si vědomi zpráv o nepříjemném zápachu, zní z ADM

Zápach, který se objevuje podle obyvatel dotčených lokalit nepravidelně, však bývá i po změně technologie nesnesitelný a zejména na přelomu ledna a února byl tak silný, že nebylo možné větrat a téměř vycházet z domu. "To už je tu normální - vyjdete ven a chce se vám zvracet. Někdy nemůžeme ani otevírat okna a normálně vyvětrat," uvedla obyvatelka rodinného domu v Holici, kde bývá zápach nejintenzivnější. Specifický zápach však bývá cítit i v opačném směru - kolem kruhového objezdu u Peugeotu a v okrajové části Bystrovan.

"Společnost ADM vnímá s plnou vážností svou odpovědnost za čistotu vlastních závodů a dopady svých činností na životní prostředí. Jsme si vědomi čerstvých zpráv o nepříjemném zápachu vycházejícím z průmyslové zóny v Olomouci. Aktivně proto prověřujeme možnou příčinu. Bude-li zjištěna, přijmeme okamžitě odpovídající nápravná opatření. Úzce spolupracujeme s příslušnými orgány a chceme ujistit obyvatele v nejbližším okolí, že si uvědomujeme své závazky vůči městu, v němž působíme," stojí v tiskovém prohlášení, které společnost ADM poskytla naší redakci. 

Vadí vám zápach? Chybí oficiální stížnosti...

Přestože lidem nesnesitelný zápach vadí, krajský úřad od roku 2019 až po současnost neobdržel žádné oficiální stížnosti či podněty týkající se zápachu z výše uvedeného provozu, stejné vyjádření zaznívá z úst mluvčí České inspekce životního prostředí.

"S odpovědnými pracovníky firmy ADM jsme v pracovním kontaktu a byli jsme ubezpečeni, že si jsou vědomi zpráv o nepříjemném zápachu. Můžeme ubezpečit, že budeme zvýšenou měrou problematiku firmy ADM sledovat a činit úkony dané nám platnou legislativou," potvrdil závěrem Radomír Studený.