Reklama

Pátek 22. března 2019, svátek má Leona, venku je 9.5 °C

UPOZORNĚNÍ: Tento příspěvek je starší než 6 měsíců.
Níže uvedené informace mohou být zastaralé či neplatné!

Nezastupitelná brána do světa hudby...

Kultura

24.6.2008

Autor: Bohumír Kolář

S koncem června bude uzavřen školní rok 2007-2008 i na ZUŠ Iši Krejčího se sídlem Na Vozovce a s depandancí na Jílové. V této souvislosti jsme požádali o rozhovor ředitele této školy PaedDr. Josefa Dvořáka. ZUŠ Iši Krejčího totiž patří v uměleckém obrazu Olomouce k významným vzdělávacím subjektům a její činnost se příznivě promítá do kulturního života mnoha Olomoučanů. Je dobré o ní co nejvíce vědět a v její činnosti nacházet podněty k uměleckému obohacení. Všeobecné mínění o základních uměleckých školách je příznivé. Jsou pokládány za nezastupitelnou a nenahraditelnou bránu do světa hudby.  

Foto: Bohumír Kolář

Pane doktore, základní umělecké školy jsou součástí českého vzdělávacího systému. V jakém smyslu?
Základní umělecké školy jsou pevným článkem ve vzdělávacím systému a jsou rozmístěny po celém území republiky, aby byly každému zájemci dostupné. Poskytují základní  vzdělání zájemců od 5 let, tedy od předškolního věku, a to až do dospělosti. Nejvíce využívají ZUŠ děti od 6 do 15 let. Hranice věku není stanovena, takže ZUŠ čím dál častěji vzdělávají klientelu z řad dospělých, zejména studentů UP Olomouc. Týká se to i naší školy. Učili jsme i cizince, kteří např. byli na stáži v Olomouci.

Jaké má, pane řediteli, postavení ZUŠ Iši Krejčího v Olomouci?
V Olomouci jsou tři ZUŠ. Kromě nás ještě ZUŠ Žerotín s hudebním, tanečním a dramatickým zaměřením a ZUŠ Miloslava Stibora se specializací na výtvarný obor. Taneční obor má rovněž mimořádně kvalitní zázemí ve Studiu Moravského divadla.
ZUŠ mají významné postavení i v kulturním a uměleckém životě Olomouce. Jsou pořadateli a organizátory řady významných koncertů, koncertních cyklů a festivalů. Z těch, které spolupořádá naše škola, bych rád jmenoval festival Setkání. Letošní ročník bude již osmý. Koncerty, na nichž se představí komorní orchestry z celé Moravy i ze zahraničí, proběhnou na Hradisku a v sále paláce Bohemia na Kollárově náměstí. Těší nás, že jsme vnímáni jako nezisková organizace a nájmy z koncertních sálů jsou pro školu přiměřené.
Časté jsou naše školní koncerty. Ty připravujeme s jednotlivci, jež vzděláváme, a hudebními tělesy, v nichž hrají naši žáci a naši absolventi. Je jich několik a pozornost, kterou jim věnujeme, příznivě ovlivňuje efektivitu našeho vzdělávacího snažení. .

Jak se Vám jeví právě uplynulý školní rok?
Neohlížíme se s pocitem, že bychom cokoli zanedbali. Poněkud nám činí potíže mezera v návaznosti mezi školským a vysokoškolským zákonem, která vnímá z hlediska ekonomického odděleně žáky a studenty základních, středních a vyšší odborných škol ve srovnání se studenty vysokoškolskými. Studium na základních uměleckých školách je pro vysokoškoláky proto většinou obtížněji dostupné.
Uvědomujeme si, že musíme potencionálním klientům všech věkových kategorií nabídnout vzdělávání v maximální šíři. Každý by v ní měl najít možnost k realizaci vlastních zájmů. Klasické formy nabízíme takřka v úplnosti, velké jsou i možnosti v rozvoji hudebnosti ve specializovaných tělesech, jež jsou zaměřena na symfonickou hudbu, folklor, jazzovou hudbu, komorní hudbu, improvizaci a pod. Vytváříme podmínky i pro otevření dramatického oboru a zřízení provozního zázemí pro jeho činnost i prezentaci od školního roku 2008/2009.

Co přispívá, pane řediteli, k úspěšnému rozvoji Vaší školy?
Kvalita výuky, ale také kulturnost domácího prostředí našich žáků a studentů. Snažíme se být v kontaktu s rodiči, připravujeme pro ně besídky, seznamujeme je s našimi záměry, ale i s metodami. Rodičům umožňujeme, aby byli v hodinách přítomni, nabádáme, aby podporovali rozvoj talentu svých dětí a těšili se z něho. Těší nás, že při škole máme početný tým rodičů, které můžeme považovat za své příznivce ...

Přinesl Vám uplynulý školní rok nějaké radosti a úspěchy?
Nebylo jich málo. Těší nás, že i při stále ještě klesajícím počtu žáků školou povinných, zůstává zájem o výuku na naší umělecké škole vyrovnaný a neklesá, spíš naopak. Letos jsme měli o 50 žáků více než v minulém roce.
Máme příjemný pocit z výsledku, jehož jsme dosáhli při plánované a ověřované reformě školské soustavy. Jsme jednou ze tří pilotních škol Olomouckého kraje, které záměry ověřují. Cílem reformy je umožnit školám využít specifičností svého sídla, přizpůsobit práci školy reálným podmínkám a personální situaci a také maximálně zhodnotit vše, co by napomohlo a přispělo k rozvoji uměleckého vzdělávání.
V uplynulém roce nás potěšil každý kladný ohlas na naše veřejné vystoupení, na koncerty a besídky. Poněvadž se pohybujeme v rovině naprosto dobrovolné a nepovinné, můžeme prestiž získat jen zcela evidentní péčí a zájmem o své žáky. Prestiž zvyšují i úspěchy našich žáků na soutěžích. Již po tři léta se vracejí naši žáci ze soutěže Talent Olomouckého kraje jako vítězové, naposledy to byl Luděk Janák. Laureáty máme i na celostátních soutěžích. K nim letos patřil nejmladší syn rodiny Šumníkových Adam a jako vítězku jsme přivítali rovněž i violoncellistku Marii Dorazilovou, přijatou od září ke studiu na pražské konzervatoři.

Těšíte se, pane řediteli, na prázdniny?
Čas každodenního vyučování sice na dva měsíce skončí, ale prázdniny promarnit nemůžeme. Během dvou měsíců chceme dále budovat areál na Jílové, kde chceme zřídit chybějící koncertní sálek a třídu pro dramatický obor. To bude počátek dlouhodobějších záměrů, které povedou k vybudování nahrávacího studia a amfiteátru v přilehlé zahradě.
Připravit se musíme i na možné kontakty s Konzervatoří Evangelické akademie, která se do Olomouce přestěhuje z Kroměříže. Předpokládáme spolupráci zejména při zkvalitňování Studentského symfonického orchestru.

Závěrem našeho rozhovoru bych se rád zeptal, máte-li nějaké přání, jehož naplnění byste uvítal....
Má ředitelská přání budou naplněna realizací našich záměrů a plánů, ale důležité pro nás je, aby nás práce nepřestala bavit a těšit.
Také doufám, že úspěšně absolvujeme dvě týdenní cesty s mladými hudebníky naší školy do Itálie. Na tu první odjedeme již v sobotu 21. června se smyčcovým orchestrem, žesťovou harmonií, folklorní skupinou Strunky, instrumentálními sólisty a členkami tanečního oboru. Druhou cestu připravujeme na 6.-13. července a absolvujeme ji školním mikrobusem se sedmi mladými muzikanty. Půjde o hudební workshop za účasti dětí ve věku do 15 let ze Španělska, Maďarska, České republiky a Itálie, který bude zaměřen na rozvoj schopností hrát v symfonickém orchestru.

Bohumír Kolář

Reklama

FLORCENTER, s.r.o.

Katalog firem » Obchod » Zahradnictví a zemědělská technika, potřeby

Přestože je venku stále ještě zima , můžete si udělat jaro alespoň ve svém domově. Stačí navštívit naše zahradní centrum, kde jsou pro vás připraveny jarní květiny vypěstované v našich sklenících. Hned bude váš byt prozářen jasnými barvami a provoněm svěží vůní.
Také první kazety s muškáty vzpřímenými již u nás naleznete.
Pro zahrádkaře máme v našem zahradním centru připravenu první přísadu salátu.
Prodloužili jsme prodejní dobu a je otevřeno i v NEDĚLI.