Reklama

Sobota 6. června 2020, svátek má Norbert, venku je 22.8 °C

NejPřipojení.cz upozorňuje na novelu telekomunikačního zákona

Zprávy z regionu

9.4.2020

Autor: redakce olomouc.cz

NejPřipojení.cz upozorňuje na novelu zákona o elektronických komunikacích platnou od 1. 4. 2020.

Foto: Archiv NejPřipojení.cz

Na tuto revoluční změnu upozorňovali NejPřipojení.cz již 3. února 2020 na svém webu v tomto článku.

Konkrétně jde o zákon č. 311/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.

Požádali jsme proto jednatele NejPřipojení.cz pana Pecinu, aby nám zjednodušeně vysvětlil, jak konkrétně se nás, uživatelů tato změna dotkne a jaké to případně bude mít důsledky pro samotné poskytovatele internetu a dalších služeb s tímto spojených.

"Tato úprava přinese konečně svobodu v rozhodování se, jakého partnera pro telekomunikační služby si lidé zvolí, a to prakticky bez sankcí v případě změny, které dříve za změnu platily. Konkrétně sankce za předčasné ukončení smlouvy, která se nově účtuje maximálně v prvních třech měsících. Co ale novela přinesla navíc, je to, že se již nevztahuje pouze na klienty-rezidenty, ale také na OSVČ. Minulá změna totiž na OSVČ tak trochu zapomněla a malí podnikatelé měli sankce za nedodržení úvazku jako akciovky nebo s.r.o. ve výši až 100 % z ceny do konce úvazku.

V souvislosti s novelou jsme zaregistrovali také hodně telefonů na naší infolince NejPřipojení.cz. Nejčastěji se nás lidé dotazovali, jestli se novela zákona týká také pevných internetů nebo jen mobilního volání. Je pravda, že zákon při čtení tuto myšlenku zejména na začátku přímo evokuje. Ano, smluv na internet, kterou máme doma již téměř všichni, se také týká. A to i těch, které jsme uzavřeli v minulosti. Ať je tam výpovědní doba nebo závazek napsán, jak chce, nově jsou již všechny smlouvy starší tří měsíců bez závazku. No a sankce za jeho nedodržení se snižují z 20 % z ceny krát počet měsíců do konce závazku na 5 % ze sjednané ceny krát počet měsíců do konce. Pokutu 5 % z ceny do konce závazku však mohou dát pouze v případě, že u poskytovatele nejste ani 3 měsíce. Konkrétním změnám jsme také nedávno věnovali samostatný článek Zde.

Pokud jde o pohled z druhé strany, tedy co novela přinese nebo vezme poskytovatelům, především musím zdůraznit, že všichni poskytovatelé musí změnit přístup ke klientovi k lepšímu. Poskytovatelé budou muset o klienta více pečovat. Více si jej vážit. Protože jinak o něj přijdou. Kdo se nepřizpůsobí, může klidně skončit. Přinese to s sebou zkvalitnění služeb. Na druhé straně ale musím říct, že jednotlivým poskytovatelům novela přinese i docela nepříjemné důsledky, které budou eliminovat různými dohodami s potenciálními klienty. Mluvím zde například o dotovaných anténách u bezdrátů, pronajatých zařízeních zdarma, bezplatných instalacích atd. Prostě to, na co jsme si jako uživatelé již zvykli a od poskytovatelů to očekáváme. Dodá-li například poskytovatel novou anténu nebo router klientovi zdarma jako dřív a klient po třech měsících bez sankce službu ukončí, protože může, poskytovatel si teď již použité zařízení zase demontuje a odveze, jenže jej již jako nové dalšímu klientovi dát nemůže. Vždy již bude použité. Mám informace, že již toto různí poskytovatelé de facto 'obchází', a to tak, že klient například chce-li mít internet bez vstupních nákladů jako dřív, podepíše závazek i tak. Následně poskytovatel při ukončení služeb před uplynutím například dvouleté doby bude chtít dle jeho VOP po klientovi doplatit instalaci, kterou měl zdarma. Je však potřeba si uvědomit, že každá taková případná platba musí být klientovi před začátkem smluvního vztahu jasná a musí být jím podepsaná. Dokonce dle nařízení ČTÚ nemohou Všeobecné obchodní podmínky upravovat jakékoli poplatky! Není mi známo, že by toto již bylo nyní běžné ve většině smluv o poskytování služeb internetu. To budou muset poskytovatelé ve svých smlouvách změnit. Dokud ke změně nedojde, musí klienti opět tyto nečekané 'výdaje' rozporovat písemnou stížností na Český telekomunikační úřad," uvedl Pecina.

Tolik tedy k aktuální novele zákona o elektronických komunikacích přímo od odborníka z telekomunikací.