Reklama

Středa 12. května 2021, svátek má Pankrác, venku je 16.5 °C

UPOZORNĚNÍ: Tento příspěvek je starší než 6 měsíců.
Níže uvedené informace mohou být zastaralé či neplatné!

Ministerstvo zkouší "centrální" přijímačky. Jsou nedostačující, tvrdí na gymnáziu a chystají vlastní

Zprávy z regionu

14.4.2015

Autor: barsi

Nové přijímací zkoušky pro primány připravilo pro letošní rok Církevní gymnázium Německého řádu ve spolupráci s Univerzitou Palackého. Jako klíčové kritérium pro přijetí budoucích žáků na osmileté gymnázium zvolilo jejich předpoklady ke studiu. Smyslem nových přijímacích zkoušek je tedy provést testování studijních předpokladů uchazečů, ke kterým patří například psychické vyrovnání s náročnějším studiem, a jeho výsledky využít pro rozhodování školy o přijetí uchazečů.

Ředitel Církevního gymnázia Německého řádu Ivan Luger vysvětlil motivy nového opatření: "Tradičním způsobem přijímací zkoušky uchazečů o studium na víceletých gymnáziích je ověřit úroveň jejich znalostí z českého jazyka a matematiky v rozsahu prvního stupně základní školy v kombinaci s ohodnocením průběžných výsledků vzdělávání, například studijního prospěchu. Tato tradiční kritéria přijímání se nám však zdála jako nedostatečná pro svou nízkou vypovídací hodnotu, neboť nedostatečně vypovídají o předpokladech uchazeče o studium vyrovnat se se zátěží, kterou pro něj bude znamenat přestup na víceleté gymnázium. Více než prospěch na prvním stupni základní školy nás proto zajímá úroveň kognitivních schopností uchazečů a potenciál jejich dalšího rozvoje. Z tohoto důvodu byli osloveni odborníci Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kteří budou v rámci přijímacího řízení testovat klíčové kognitivní schopnosti jednotlivých uchazečů o studium. “

Gymnázium připravilo nové pojetí přijímacích zkoušek ve spolupráci s Ústavem pro výzkum a vývoj a Katedrou psychologie a patopsychologie Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. "Nabídku podílet se na testování studijních předpokladů dětí, které se hlásí ke studiu na víceletém gymnáziu, jsme přijali velice rádi. Tento úkol totiž koresponduje s odborným výzkumným zaměřením našeho pracoviště. Zároveň nám byla ze strany vedení Církevního gymnázia nabídnuta další spolupráce při průběžném diagnostikování schopností žáků. Navíc tím jako pedagogové připravující na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci získáme mnoho údajů o aktuálních potřebách současných žáků, ke kterým můžeme směřovat ve výuce budoucí učitele." uvedla vedoucí Katedry psychologie a patopsychologie Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Alena Petrová. Odborníci z pedagogické fakulty proto na základě testování vypracují stručnou charakteristiku, která rodičům dětí přiblíží jejich schopnosti a studijní předpoklady.

Spolupráci s univerzitou vítá i ředitel gymnázia a to hned z několika důvodů. "Domnívám se, že průběžná diagnostika žáků napomáhá řešit výchovné a vzdělávací problémy žáků a napomáhá identifikovat žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, nadané žáky. Vzhledem k tomu, že jednou z přidaných hodnot naší školy je také využívání moderních digitálních technologií ve vzdělávání, nám diagnostikování žáků umožní rozpoznat jejich specifické učební styly. A náš zájem jde ještě dále. Rádi bychom do budoucna využívali odborníků z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci při diagnostice schopností žáků základních škol, tak abychom dokázali podchytit nadané žáky již během vzdělávání na základní škole," uzavřel Luger.

Ve spolupráci s Univerzitou Palackého se Církevní gymnázium Německého řádu pokusilo vytvořit daleko sofistikovanější systém přijímání, než plánuje ministerstvo. Tento test je určen jako diagnostický nástroj, který by měl rodiče žáků upozornit na potenciálně rizikové oblasti, které na jejich děti při studiu na víceletém gymnáziu čekají. Pilotní ověření těchto "centrálních" přijímacích zkoušek na střední školy se uskuteční 15. a 16. dubna.

barsi

Reklama

SKIMAX STORE

Katalog firem » Obchod » Sportovní obchody » Lyže, snowboardy

OTEVÍRÁME CELÝ SKIMAX STORE a máme pro Vás skvělou slevu 20% na vybrané nové kolekce Sportalm.