Reklama

Neděle 25. září 2022, svátek má Zlata, venku je 14.6 °C

Markéta Záleská: Víme, jak udělat Olomouc ještě atraktivnější a živější

PR ČLÁNEK

19.9.2022

PR článek

Olomouc žije, je krásná a přitažlivá. Velká většina Olomoučanů chválí proměnu města z šedého okresního sídla v živou metropoli s krásnými památkami, kavárnami a pestrými akcemi. „V tomto trendu budeme pokračovat! Příjemný a kvalitní veřejný prostor je jednou z mých priorit,“ říká Markéta Záleská, lídryně kandidátky Spolu Olomouc.

Kalendář akcí je stále bohatší. Většina Olomoučanů si už zapamatovala, kdy bývá Tvarůžkový festival, Svátky města nebo Letní pohoda u Trojice, adventní a vánoční Olomouc dobře znají i v zahraničí. A nejenom to, samozřejmě ty, které pořádá město. „Různé olomoucké akce mají zvuk, slýchám to pravidelně od různých návštěv,“ ujišťuje Markéta Záleská, která sama v posledních letech řadu událostí iniciovala a podpořila.    

Daří se oživit i značku Olomouc – město květin. „Vracíme do ulic květiny. V parcích i jinde přibyly záhony letniček, květinová výzdoba krášlí v sezóně i centrum města. Nejde jen o Horní náměstí, ale nově třeba o prostor u tržnice nebo o květinovou stezku,“ vysvětluje lídryně kandidátky Spolu. Náměstí a ulice ožívají při uměleckých instalacích či street artu. Živé ale není jen centrum; s podporou města přibývá sousedských setkání a komunitních akcí v městských částech. „Tuto podporu ještě zvýšíme. Městské části také chtějí kvalitní společenské dění!“ zdůrazňuje Markéta Záleská.

Výstaviště Flora letos převzalo do správy tržnici a okamžitě začalo s její kultivací. První výsledky jsou už dobře vidět, mezi lidmi navíc roste zájem také o Florou pořádané plodinové a selské trhy. Ty by měly doplnit zajímavé gastronomické akce.

Krásný veřejný prostor vyžaduje i pravidla. Vznikla proto metodika pro označování provozoven, pravidla pro reklamy v městské památkové rezervaci a manuál pro umísťování letních restauračních zahrádek. Křiklavé reklamy či nevzhledné předzahrádky mohou zkazit jinak dobrý dojem.

„Jako problém vnímám stále ještě nedořešený stav tržnice a okolí, komplikovanou administrativu při schvalování předzahrádek a vysokou míru byrokratické regulace v památkové rezervaci,“ shrnuje Markéta Záleská. „Na základě detailní znalosti toho, co zde funguje a co nikoliv, jsme sestavili seznam priorit. Mohu osobně garantovat, že je budeme důsledně prosazovat,“ vzkazuje Záleská. A zde je seznam oněch konkrétních priorit:

  • Další úpravy prostoru tržnice a doplnění o mobiliář, zeleň, vodní a umělecké prvky.
  • Rozšiřování plodinových a selských trhů a pořádání tematických gastronomických akcí.
  • Vypsání mezinárodní urbanistické soutěže na širší prostor starého autobusového nádraží a navazujících lokalit včetně tržnice.
  • Umožnění maximálního využití nové náplavky pro relaxaci a odpočinek a zapojení řeky do každodenního života města.
  • Nový dotační titul na podporu komunitního života v jednotlivých městských částech.
  • Zjednodušení procesu povolování předzahrádek.
  • Instalace sezónního mobiliáře v parcích a na dalších místech během prázdnin.
  • Podpora aktivit Výstaviště Flora Olomouc, směřujících k vytvoření kulturně společenského centra s trendovou gastrozónou mezi pavilony A a E.

zadavatel/zpracovatel SPOLU