Reklama

Neděle 29. března 2020, svátek má Taťána, venku je 5 °C

Letos si připomeneme tři výročí spojená s Janem Sarkandrem

Zprávy z regionu

9.1.2020

Autor: zd

Na letošní rok připadají hned tři výročí spojená s Janem Sarkandrem. V polovině března uplyne 400 let od jeho mučednické smrti, počátkem května 160 let od blahořečení a v druhé půli května pak 25 let od svatořečení. Na květen zároveň připadá i sté výročí narození papeže sv. Jana Pavla II., který Sarkandra v Olomouci kanonizoval.

Foto: Pavel Langer / ado.cz

Jan Sarkander

Narodil se roku 1576 v polském Skočově. V roce 1609 byl v Brně vysvěcen na kněze a postupně prošel několik farností: Opavu, Charváty u Olomouce, Uničov, Zdounky, Boskovice a nakonec Holešov. Po návratu z pouti k Panně Marii Čenstochovské upadl do podezření, že to byl on, kdo na Moravu pozval polská vojska pustošící především panství evangelických šlechticů, nebo že o tom alespoň věděl, neboť byl zpovědníkem moravského zemského hejtmana Lobkovice. Právě Holešov byl Janovou zásluhou před vydrancováním zachráněn. Ačkoli se mu podařilo včas uprchnout a skrývat se na tovačovském zámku, byl nakonec v lesích u Troubek zajat. Na následky mučení zemřel 17. března 1620 v Olomouci.

"Svatý Jan Sarkander zůstane pro všechny generace vynikajícím svědkem síly víry, pravdy a věrnosti, mučedníkem zpovědního tajemství a pro naše země také vzácným přímluvcem," uvádí pomocný biskup Antonín Basler.

Slavnostní koncert
Jubilejní rok jednoho z patronů olomoucké arcidiecéze zahájí slavnostní koncert konaný pod záštitou arcibiskupa Jana Graubnera. Ten se uskuteční v pondělí 27. ledna v Arcibiskupském paláci od 18:00 a vystoupí na něm Trio Martinů se skladbami Klavírní trio D dur op. 70/1 L. van Beethovena a Klavírní trio g moll op. 15 B. Smetany. Jeho součástí je také uvedení nového klavíru Petrof do koncertního života, hudební nástroj požehná biskup Antonín Basler. Výtěžek z benefičního koncertu s dobrovolným vstupným bude věnován na obnovu válkou zničených příbytků pro křesťany v iráckém městě Karakoš. Pro účast na koncertě je nutná rezervace místa na e-mailu miksa.david@ado.cz, na telefonu 587 405 402 nebo přes rezervační formulář.

Publikace věnovaná Janu Sarkandrovi
V předvečer výročí, 16. března, se v Arcibiskupském paláci uskuteční další akce spojená s oslavami. Bude zde představena publikace historika Karla Kavičky a dalších autorů věnovaná právě Janu Sarkandrovi.

Katedrála sv. Václava a Sarkandrova kaple
Hlavními místy oslav jubilea ovšem po celý rok budou především dva sakrální prostory: jednak katedrála sv. Václava, kam bylo v souvislosti se Sarkandrovou beatifikací roku 1860 přeneseno jeho tělo, a také jemu zasvěcená kaple. Budova stojící přímo na místě bývalé městské věznice, kde byl Jan Sarkander 17. března 1620 umučen. Loni v rámci příprav na jubileum prošla rekonstrukcí. "Mimo jiné se čistil mramor a omítky, restaurováním prošel svatostánek a proběhlo také ladění varhan," uvedl Antonín Štefek z farnosti sv. Michala, pod kterou kaple spadá. Po celý letošní rok budou v kapli vždy 17. den v měsíci pořádány bohoslužby ke sv. Janovi. "Vedle toho se už teď hlásí učitelé, kteří k nám chtějí přivést na prohlídku školáky, a také se plánuje, že návštěva kaple bude součástí každé z děkanátních poutí do katedrály," doplnil Štefek závěrem.