Reklama

Pondělí 19. dubna 2021, svátek má Rostislav, venku je 4.3 °C

Konec otravného čekání na přejezdu na Holické. Bude tu most

Zprávy z regionu

15.2.2021

Jan Procházka

Klidně i tři vlaky za sebou projedou, než se na přejezdu na Holické zvednou závory. Rušná trať na Ostravu znepříjemňuje život řidičům, kteří tudy jedou zadní cestou do Holice a dále třeba na Přerov. Teď by měl celou situaci vyřešit nový nadjezd. Budovat se začne příští rok v létě, hotový pak má být na konci roku 2023.

Netypicky prohnutý most bude i s navazující komunikací dlouhý zhruba 468 metrů. “Je navržena jako dvoupruhová obousměrná místní obslužná komunikace s vyhrazenými jízdními pruhy pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru. Jednostranně přiléhá chodník pro pěší. Konstrukce komunikace bude odpovídat nejvyšší povolené rychlosti padesát kilometrů v hodině. Most přes železniční trať je navržen jako trvalý silniční most o třech polích s horní mostovkou,” popisuje stavbu technická zpráva SŽ. Stavba podle ní zahrnuje také přeložku účelové komunikace spojující Holickou a Technologickou ulici. “Realizací stavby tak nedojde k omezení dopravního systému lokality,” ubezpečuje SŽ. Pruhy pro cyklisty ani chodník naštěstí neskončí v prázdnu. Z navazujícími úpravami počítají i další vlastníci komunikací z okolí, město a krajská správa silnic. 

Denně půl druhé stovky vlaků

Pokud tudy pravidelně jezdíte, víte, že tahle “zkratka” se může pěkně protáhnout. Po hlavní trati mezi Prahou a Ostravou ve špičce jezdí vlaky doslova co pár minut, mimo ni je zase na trati zvýšený pohyb vlaků nákladních; nezřídka však kolonu čekajících aut způsobí “pouhá” líně se ploužící drezína. “Podle letošního grafikonu vlakové dopravy místem denně v každém směru projede přibližně sto padesát vlaků,” potvrdil mluvčí Správy železnic Dušan Gavenda. Řidiči tedy jistě s povděkem přijmou řešení, které se po několika letech odkladů konečně ocitlo těsně před realizací. Rušná trať bude přemostěna a přejezd zrušen. Správa železnic (SŽ), která má na starosti prakticky veškerou železniční infrastrukturu, chce ke stavbě přistoupit i proto, že s ohledem na intenzitu provozu je tento přejezd potenciálně nebezpečným místem. A to i přesto, že tu za poslední roky nedošlo k žádné srážce s auty. “Od roku 2008 evidujeme na tomto železničním přejezdu pouze jednu mimořádnou událost, a to 30. května loňského roku, kdy došlo ke střetnutí vlaku s chodcem, který následkům nehody podlehl,” potvrdil mluvčí drážní inspekce Martin Drápal. Ke srážce s chodcem v těsné blízkosti přejezdu došlo i v roce 2012, i tehdy byly následky nehody bohužel fatální. I pro ně by nyní měl být nadjezd bezpečnější, počítá se u něj totiž s chodníkem a také pruhem pro cyklisty.

Hotovo bude v prosinci 2023

Na nový nadjezd si nicméně ještě počkáme. “V současné době se zpracovává dokumentace pro stavební povolení. Termín zahájení prací předpokládáme v červnu 2022 a jejich dokončení do prosince 2023,” prozradil Gavenda. Realizace stavby je podle rozdělena na dvě sezóny. “Je to kvůli technologickým procesům, které nemohou probíhat v zimním období. Nutná je i návaznost na projednané výlukové časy traťového úseku Přerov – Olomouc,” vysvětlil Gavenda. V prvním roce tak SŽ předpokládají přípravné práce, zřízení násypu nové komunikace a opěr mostu bez nutnosti uzavírky silnice a výluk drážní dopravy. “Ve druhém roce výstavby pak dojde k dokončení nadjezdu včetně nové komunikace a jejímu navázání na stávající silnici. Tyto práce již budou znamenat určitá omezení pro drážní nebo silniční dopravu,” připustil Gavenda. Podle něj se bude jednat o dočasné výluky vždy jedné traťové koleje, případně výluky v nočních hodinách. Konkrétnější harmonogram by měl vzejít z koordinace se Správou silnic Olomouckého kraje.

Nový most povede kousek stranou stávajícího přejezdu. Díky tomu se mimo jiné minimalizuje doba, po kterou bude úsek pro auta neprůjezdný.

Foto: Jan Procházka

Most ve tvaru vlny

Most nebude přímo kopírovat stávající přejezd, vlnovitým prohnutím se mu vyhne. “Je to výhodné i pro stavební činnost, protože to minimalizuje dobu, po kterou budou nutné zmiňované uzavírky komunikace,” vysvětlil Gavenda. Podoba mostu pak vychází z požadavků na zohlednění výšky stávajícího trakčního vedení, SŽ chtěla také minimalizovat zásah do stávající výstavby a infrastruktury. “Zároveň musí nadjezd umožňovat nové zajištění dopravní obslužnosti nemovitostí v blízkosti přejezdu podle platných norem a předpisů,” doplnil Gavenda.

Celý projekt by měl Správu železnic vyjít na zhruba 236 milionů korun. “V rámci zpracování dokumentace pro stavební povolení však mohou být náklady ještě upřesněny. V současné době předpokládáme financování ze Státního fondu dopravní infrastruktury,” uzavřel Gavenda.